spot_img

Forsvaret truede åbenmundet topofficer med hjemsendelse

NYHED: Oberstløjtnant Per Hinrichsens ærlige og åbenmundede udtalelser om Iraks hær i oktober sidste år fik forsvarstoppen til at indstille den øverste danske officer i kampen mod IS til repatriering. Forsvaret opgav afstraffelsen, men officeren føler sin ytringsfrihed knægtet.

Denne artikel er lavet i samarbejde med Jacob Svendsen fra Politiken og er publiceret i Politiken fredag den 3. juni 2016.

Forsvaret ville straffe Danmarks øverste repræsentant i koalitionen mod IS i Irak, oberstløjtnant Per Hinrichsen, efter officeren i efteråret udtalte sig kritisk til DR og dagbladet Information om korruptionen i den irakiske hær og de irakiske soldaters vilje og evne til at fordrive IS. Udtalelserne vakte opsigt og debat om den danske indsats i Irak.

Tre dage senere blev Per Hinrichsen kaldt til København til en tjenstlig samtale, som skulle munde ud i en repatriering af officeren, der på den måde skulle fratages det betroede erhverv i koalitionen.

»Forsvarets ledelse havde mistet tilliden til mig og beskyldte mig for at have udleveret klassificerede operative oplysninger, have talt nedsættende om en samarbejdspartner og have skadet Danmarks omdømme«, forklarer Per Hinrichsen i et interview med Politiken og forsvarsmediet Olfi.dk.

»Det var en anklage om at have bedrevet landsskadelig virksomhed, og det chokerede mig«.

Truede Forsvaret med en retssag

Per Hinrichsen afviste, at der var tale om illoyal opførsel eller udlevering af hemmelige oplysninger. Hans beskrivelse af den irakiske hær svarede til udtalelser fra blandt andre USA’s forsvarsminister Ashton Carter. Sammen med officersforeningen truede Per Hinrichssen med en retssag, hvis forsvarsledelsen fastholdt planerne. Forsvaret opgav at gennemføre repatrieringen, og Per Hinrichsen kunne rejse tilbage og genoptage arbejdet. Nu har han besluttet at stå frem og fortælle om en behandling, som han kalder »uanstændig og respektløs«.

»Man siger altid, at personalet er forsvarets vigtigste ressource, men det tæller ikke mere. Når man hiver en oberstløjtnant med 38 års tjeneste hjem, så hører tingene virkelig op«, siger Per Hinrichsen.

Generalmajor Flemming Lentfer er chef for operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando, og det var ham, der traf beslutningen om at indlede en sag om repatriering.

Hvad var det i Per Hinrichsens udtalelser, som gjorde, at I besluttede at tage ham hjem?

»Det vil jeg ikke gå nærmere ind i, for det er klassificeret information«, siger Flemming Lentfer og uddyber:

»Det her har intet at gøre med, at man ikke må ytre sig. Men det her er et internationalt samarbejde med andre nationer – så udgangspunktet er naturligvis, at koalitionen helt forståeligt ønsker at være med til at have en fælles linje for, hvad der bliver den officielle presselinje, og hvor dybt man vil informere om operationer og deres indhold. Derfor havde vi brug for at tale med Hinrichsen om det«.

Sagde bare det samme som andre 

Per Hinrichsens barske vurdering af den irakiske hærs kampvilje og den udbredte korruption kunne ifølge oberstløjtnanten ikke overraske ledelsen i København. De var blevet løbende underrettet af Per Hinrichsen, der også havde talt åbent om problemerne, da daværende forsvarsminister Carl Holst (V) og forsvarsudvalget var på besøg.

»Alle vidste, at det var sandheden. Jeg mener, at Danmarks befolkning har krav på at få at vide, hvad vi er oppe imod«, siger Per Hinrichsen.

Niels Tønning er formand for officersforeningen, og han er ikke imponeret over Forsvarets ledelse:

»Per Hinrichsen sagde netop bare det samme, som så mange andre også havde sagt. Jeg er især bekymret over den afsmittende effekt af denne sag. Den slags ting er med til at give et billede af, at man ikke bare kan udtale sig i Forsvaret«.

Forsvarschefen vil ikke interviewes om sagen

Sagen fik ikke konsekvenser for Per Hinrichsen, der går på pension om et år. Hverken forsvarsminister Peter Christensen (V) eller forsvarschef, general Peter Bartram, ønsker ikke at lade sig interviewe om sagen. Peter Christensen har »af principielle årsager ikke nogen kommentarer til personalesager«. Peter Bartram udtaler i en skriftlig kommentar:

»Ansatte i Forsvaret har lige som andre offentligt ansatte en stor grad af ytringsfrihed med meget få begrænsninger. Der er dog en forskel i, om man udtaler sig som privatperson eller som en talsmand på vegne af en myndighed«.

I foråret vakte det debat, da Peter Bartram på flere møder med soldater, advarede mod »illoyal optræden« og grove udtalelser på Facebook. Forsvarschefen sagde på en privat optagelse fra et møde:

»Jeg har til hensigt at fyre de folk, jeg kan komme af sted med, som jeg synes er direkte illoyale«.

Folketingets Ombudsmand tog sagen op af egen drift, og den ventes afgjort om kort tid. I sin redegørelse til ombudsmanden har Peter Bartram beklaget forløbet.

Læs interview med Per Hinrichsen: “Hellere stå i en skyttegrav under konstant beskydning end det, som jeg har været udsat for”

Læs interview med generalmajor Flemming Lentfer: “Jeg kan sagtens forstå, at det ikke er behageligt for nogen”

Andre læste også

Forsvaret er ramt af sin egen bemandingssucces

Abonnement
INTERVIEW. Når Forsvaret fattes penge, har det blandt andet at gøre med uventet succes på bemandingsfronten, fortæller viceforsvarschef Kenneth Pedersen. Han forstår soldaternes frustrationer over tvungen afspadsering, ansættelsesstop og mangel på basale fornødenheder, men maner til besindighed. Det er nødvendigt at slå bremserne i, så tempoet er afstemt med...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer