spot_img

Situationen kræver en handlekraftig organisation og en militær chef for bordenden

Debat. Forsvarsministeriets organisering er ikke hensigtsmæssig i en situation, hvor truslen er vokset, og Forsvaret står overfor en tilførsel af 200 mia. kr. over de kommende 10 år. Der er brug for en militær chef for bordenden – ikke en civil departementschef.

Efter forsvarsministerens fyring af forsvarschefen kan der være behov for at få gang i en debat om organisation og ansvar i Forsvaret. Vel og mærke hele Forsvaret som jo for hovedpartens vedkomne ikke er forsvarschefens ansvarsområde, men departementets.

Den eksisterende struktur har siden 1. oktober 2014 været organiseret efter den daværende forsvarsminister Nick Hækkerups (S) principper, der grundlæggende er de samme principper, som kendetegner den øvrige statsadministration – uagtet at dette ressortområdes opgave på ingen måde kan sammenlignes med andre ministerier.  Verden omkring os har ændret sig siden dengang, og truslen mod os og den vestlige verden er øget markant. Rusland har uprovokeret invaderet et naboland, og krigen har været en konsekvens siden 2022. Truslen er ikke bare realistisk, men også skræmmende, da den kommer fra en ”diktator”, der råder over væsentlige militære kapaciteter. De kan ikke sammenlignes med nogen af de trusler, som vi i nyere tid har været konfronteret med. Her i Danmark sidder vi i dag med et nedslidt militært apparat, der gennem mere end 20 år blev nedskåret og reduceret til at være på kanten af IKKE brugbart.

Truslen er blevet hørt, og der planlægges tilført væsentlige midler til en styrkelse af vores militære kapaciteter. Spørgsmålet er, om vi har den rette struktur til at få disse økonomiske midler omsat til militære kapaciteter?

Siden 2014 er andelen af civile i organisation vokset fra 25% til godt 33%, og departementet har i al væsentlighed sat sig på den samlede struktur. Forsvarschefen har alene ansvaret for operativ uddannelse og indsættelse af vores enheder. Forsvarskommandoen (populært kaldet ’Forsvaret’) er en militær myndighed (en styrelse – tydeligst udtryk af forhenværende forsvarsminister Trine Bramsen) under Forsvarsministeriets område, som ledes af forsvarschefen. Forsvarschefen er samtidig forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver.

Departementet leder det meste af Forsvaret

Den øvrige del af Forsvaret er direkte underlagt departementet og dettes departementschef. Forsvarsministeriets departement har i henhold til egen hjemmeside to hovedopgaver: For det første betjener det forsvarsministeren og giver ministeren grundlag for at skabe visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik. Departementets opgaver er derfor i høj grad af politisk karakter.

For det andet står det for den overordnede ledelse og styring af ministerområdet. Det sikrer, at forsvarsministerens politik bliver gennemført, samt fører tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring i myndighederne er tilrettelagt på betryggende vis og inden for de politisk fastsatte rammer.

Der står desuden, at det er Forsvarsministeriets departementschef, der sidder for bordenden, når ministerområdets koncernledelse mødes. Koncernledelsen består af de øverste ledere fra Forsvarsministeriet samt underliggende myndigheder. Det er koncernledelsens opgave at træffe vigtige strategiske beslutninger for ministerområdet.

Forsvarsministeriets departementschef står som den øverste embedsmand på ministerområdet i spidsen for at sikre, at den siddende regerings politiske mål realiseres, og at Forsvarsministeriet varetager de mange forskelligartede opgaver bedst muligt.

Departementschefen skal som forsvarsministerens nærmeste faglige og politiske rådgiver sætte retning således, at Forsvarsministeriets område er en aktiv og velfungerende medspiller ift. Folketingets beslutninger og den siddende regerings politik. Departementschefen skal samtidig sikre, at ministerområdet leverer en effektiv, sikker og ordentlig opgaveløsning – nationalt og internationalt.

Forsvarsministeriet er organiseret, så forsvarschefen er alene ansvarlig for Forsvarskommandoen, som nu også bor i samme bygning som departementet.

Forsvarsministeriets ressortområde er organiseret på en måde, hvor forsvarschefen alene er chef for Forsvarskommandoen med opgaven at opstille og uddanne soldater og enheder til at løse de operative opgaver. Kilde: Forsvarsministeriet

Forsvaret tilføres knap 200 milliarder kroner, som den nye koncernstyringsdirektør får ansvar for, efter at stillingen blev vakant efter ønske fra Trine Bramsen. Det bliver Poul Taankvist, som kommer fra en stilling som direktør i Vurderingsstyrelsen, hvor han var ansvarlig for de nye og udskældte ejendomsvurderinger – ganske tankevækkende. Poul skal rette op på elendig økonomi og manglende orientering af politikerne. Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Han skal stå i spidsen for otte styrelser og 23.600 ansatte.

Han får ansvaret for indkøb af materialer til Forsvaret, som har fået knap 200 milliarder kroner til at blive styrket over de kommende år. Poul kommer med solid ledererfaring fra topposter i blandt andet Finansministeriets koncern, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i meddelelsen.

Ingen af disse administrative styrelser har noget ansvar for uddannelse eller indsættelse af de militære enheder. Dette ansvar ligger i skrivende stund ved Forsvarskommandoen, men uden at forsvarschefen har nogen reel mulighed for at pålægge de administrative styrelser opgaver eller i deres prioriteringer pålagt af departementet. Som den militært operativt ansvarlige kan forsvarschefen alene uddanne og indsætte de enheder af Hæren, Flyvevåbnet eller Søværnet, der skabes af den politiske del gennem departementet. Om de reelt er brugbare til krig, er ikke noget han har ansvar for – han har ikke nogen mulighed for hurtigt, fleksibelt og koordineret at bemande, udruste og sammensætte sine enheder.

Organisationen er ude af trit med den nuværende verden

Det skal være min påstand, at den nuværende organisation af Forsvarsministeriets ansvarsområde er helt ude af trit med den verden, vi skal tilpasse vores militære kapaciteter til.

Sammenlægning af departement og forsvarsstaben har udviklet sig til et ulykkeligt ægteskab, der bruger mere kraft på at være uenige med hinanden, og hvor den ene part efterhånden synes at have tiltaget sig den reelle magt og alene ønsker at bestemmer, hvad der skal ske i ægteskabet. Den anden part er reduceret til at svinge den støvsuger og de rengøringsmidler, han eller hun har fået tildelt fra den anden side.

Var jeg part af et sådant ægteskab ville jeg skilles, og den konklusion burde forligspartierne også snart nå til.

Skal vi have en militær styrke, der kan anvendes til krig mod en ligeværdig modstander, så bør disse styrker opstilles på baggrund af militær tænkning og rådgivning udviklet uden påvirkning fra et styrende departement. Forsvarschefen skal nødvendigvis levere sin militærfaglige rådgivning direkte til Forsvarsministeren og de øvrige ansvarlige politikere udenom departementschefen. Den øverste militære chef skal tildeles helhedsansvar for, at de rigtige kapaciteter anskaffes, og det rigtige personel tilvejebringes. Den politiske kontrol med vores væbnede styrker kan så efterfølgende tage imod eller forkaste forsvarschefens rådgivning. Forkastes denne rådgivning, kan forsvarschefen så vælge at forlade sin post, fordi han ikke vil tage ansvar for rammerne for de militære enheder, eller det politiske niveau kan fritstille chefen for urealistisk rådgivning, men ikke for manglende tillid.

Den kommende tid med store investeringer og udnyttelse at de mange milliarder skattekroner kræver en handlekraftig militær organisation med en militær chef for bordenden – ikke en civil departementschef. Jeg ved, at dette vil kræve betydelig politisk vilje til ændring af Forsvarsministeriets organisation, men jeg tror det er nødvendigt, hvis Danmark skal leve op til Natos styrkemål og udvikle et brugbart militært apparat.

John Dalby
Pensioneret oberst i Hæren

Andre læste også

Lad os endelig bygge krigsskibe i Danmark – og købe ubåde i udlandet. Nu!

Abonnement
KOMMENTAR. Anbefalingerne fra et maritimt partnerskib peger på, at der med fordel kan genopbygges en langsigtet dansk produktion af krigsskibe. Projektet har sine naturlige fordele – og markante ulemper. Fokus på danske arbejdspladser må aldrig stå i vejen for behovet for igen at investere i ubåde. Tirsdag morgen lancerede forsvarsminister...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

6 KOMMENTARER

guest
6 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Peter K. Nielsen
Læser
Peter K. Nielsen
7. april 2024 12:07

Situationen er desværre værre, da embedsapparatet hellere stopper handling end lade de mange nødvendige indkøb gå igennem. Dette på trods af klare undtagelser i EUs Indkøbsdirektiv for militære indkøb. Tilsvarende gælder de mange styrelsers behov for at øge diversitet, miljøhensyn og andre områder, som giver point blandt de tilsvarende organisationer, men bare ikke gavner forsvaret og tvært imod modarbejder dets formål.

Hans Muhs
Læser
Hans Muhs
7. april 2024 21:36

Hvis man interesserer sig for Forsvarets ve og vel, kan man jo ikke være uenig. Desværre lyder det ikke, som om politikerne har indset det, når man så “Debatten” på DR forleden, hvor Michael Åstrup fra Venstre havde mere uld i mund end Poul Nyrup nogensinde har haft og Carsten Bach fra LA tværtimod ville tage mere ansvar fra Forsvaret og lægge det over til det politiske niveau. Ydermere har Simon Kollerup fra Socialdemokratiet udtalt sig direkte imod at ændre strukturen.
Det korte og det lange er, at de kan fyre lige så mange generaler, de vil. Før der bliver en krystalklar kommandovej – og ansvarsfordeling – vil skandalerne rulle igen og igen.

Stig Emil Penter Høffner
Læser
Stig Emil Penter Høffner
8. april 2024 10:13

I min tid var der på stuerne opslået den kongelige forholdsordre. På lignende måde bør der opslås i samtlige kontorer i forsvarsministeriet,dette (omtrentlige )citat fra Sun-Tzu ; Militæret styres ikke efter samme metoder som den civile administration. Det burde suppleres med ; En juridisk udddannelse giver hverken militære eller tekniske færdigheder..

Michael Nielsen
Læser
Michael Nielsen
12. april 2024 10:05

Det er måske et af de vigtigste debatindlæg til dato. Hvis organisationsstrukturen ikke fungere optimalt, så kommer resten af systemet heller ikke til det. Uanset hvor mange penge der postes i det.

Jeg er ikke helt sikker, men såfremt at jeg forstår debatindlægget korrekt, så er samtlige ansatte på forsvarsministeriets organisationsdiagram, April 2024, uden militærfalig uddannelse?

Link til organisationsdiagram April 2024
https://www.fmn.dk/globalassets/fmn/dokumenter/-fm_organisationsdiagram_04-24-.pdf

Søren Schnieber
Læser
Søren Schnieber
11. april 2024 6:27

Hej John kanon indlæg, jeg kan ikke sige jeg er uenig.
så tillader jeg mig dog at spørge om vejen til målet er den rette?
Lige nu løber alle fra oberstklassen ned af bakken mod ministeriet som var de stonewall Jackson selv. vel støttet af organisations og bestyrelses eksperter.
Jeg erindrer at den bedste måde at få en eks. GM til at “ ændre” holdning er at slæbe ham ud til vestrebegrænsning af AO pege ned på den store flod og sige DYB OG BRED, herefter pege bagud med tommel og sige Lynets Brigade – NO Bridge.
Så slæber man ham over i højre side af AO og siger Kviksand og med mindre du har planer om at vi skal på mosgaard om 1000 år – så duer det her heller ikke til Lynet.
Så kigger man bagud peger ud på operationsstøtte skibene der ligge sønderskudt på stranden, bagud kommer vi heller ikke chef!
Så plejer den kloge CH normalt at få et HUREKA moment hvorefter der siges noget i retning af – Jeg har fået en fantastisk ide vi kører fremad. Herefter vil NK, CH-O, KDO Bejs vende sig om mod svende og svendinder og sige vi har en fantastisk klog chef mens de krydser fingrene på den ene hånd stukket ned i buksekanten.
Tricket her er sigtekasse level 1 stabs 1-0-1 og omtales sommetider kærligt som Oberstinde metoden.
Chefen har helt selv fået en fantastisk Ide (se også pædagogiske principper for forsvaret – undervisningssamtale) Og Konen har fået det som hun ville, samt Obersten har ansvaret fsv. Skidtet kører i havnen.

Den nuværende stonewall Jackson metode kan sammenlignes med død pr. Powerpoint, eleven har langt bedre af selv at komme frem til resultatet da de så ledes ikke føler sig noget påduttet af bagudstående (underviser) og de tager ejerskab til løsningen.

PS Det her er Level one – hvis i spiller kryds og Bolle – så spiller jeres Oberst Skak i 3 dimensioner, så en anelse respekt for “den gamle”.

Kan man ordne (motivere) en oberst “Ronkedor”, så er der en lidt større chance for at man overlever de 2 første træfninger som ung LT hos SG gruppen + de ældre officer og det gælder oxo tekniske officerer (PS mit 1 udførelse af denne var M- AFD (teknik) EKSP, målet var US USMC GM + egen stab + det der nu er FMI)

Men jeg er enig i konklusionen som John Dalby her kommer med.

Søren Schnieber
Læser
Søren Schnieber
11. april 2024 10:56

Hvis den unge teknik officer her peger på hvad den slags har at gøre med MJ Lindhart samt slag med bue og pil! Så ville jeg sige ALT mon fils se præludium til slaget ved gettysburg i særdeleshed Unionskavalariet nøgleord er A. “Command intent” Her egen GM+OB+OL+FLYSIK+ CH-O, Dernæst ligesom Unionsbrigaden at kunne se på et kort og se at her er muligheden for at tvinge “FJ” her FMI ambitioner, til et slag hvor general Lee, bliver tvunget til at løbe stormløb mod velforberedte Unionsstillinger hvilket Lee selv havde advaret egne CH omkring. FMI blev tvunget ud i et slag hvor løsning blev iht. Egen Command intent og ingeniørens ambitioner løb som stonevalls brigade ind i velforberedte ildstillinger.