spot_img

Omdan et af Forsvarets civilt chartrede skibe til hospitalskib og send det til Gaza

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

DEBAT: Regeringen har vist handlekraft i støtten til Ukraine og bør gøre det samme i forhold til krigsramte Gaza. Danmark kan for eksempel omdanne et af Forsvarets civilt chartrede Ark-skibe til hospitalsskib og sende det til det østlige Middelhav, foreslår pensioneret kontreadmiral og formand for Folk & Sikkerhed Torben Ørting Jørgensen i dette debatindlæg.

Vi alle er berørte af den tragedie, der i øjeblikket udspiller sig i Gaza. Taberne i krig – og specielt i en krig af den karakter, der udkæmpes her, vil altid være den civile befolkning. Hvorfor omsætter vi ikke den frustration, vi alle føler, til konkret handling?

Der er i øjeblikket et stort behov for hospitalskapacitet i Gaza til at behandle de mange civile, der er kommet til skade under de kamphandlinger, der formentligt vil intensiveres i den kommende tid.

Hvorfor udsender Danmark ikke et hospitalsskib, der kan opankres ud for Gaza og derfra medvirke til behandling af de mange tilskadekommende civile? Dansk forsvar råder over Ark-projektet, hvor man har rådighed over moderne RORO-skibe (roll on-roll off, red.) fra rederiet DFDS. Vi kan relativt nemt indrette sådan et skib til en moderne udgave af hospitalsskibet “Jutlandia” og yde vores bidrag til at afbøde nogen af krigens værste konsekvenser gennem en humanitær indsats rettet imod tilskadekommende civile fra Gaza.

Ved at opankre skibet udenfor Gaza kan den civile befolkning i området få adgang til hospitalsfaciliteter, der ikke belaster infrastrukturen i Gaza. Skibet er selvforsynende med vand og kan herudover forsynes med proviant og andre fornødenheder fra skibe, der indchartres til formålet. Fregatten “Niels Juels” opererer i forvejen i området og kan efter behov yde beskyttelse, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Patienterne kan hentes med tenderbåde fra stranden og på samme måde bringes retur igen. Der skal ikke søges tilladelse til initiativet, hvis skibet opholder sig på internationalt farvand.

Gode muligheder for international støtte

Der er også god mulighed for at få andre nationer til at støtte op om initiativet.

Danmark har Tyskland som partner i Ark-projektet, og det ville være naturligt at undersøge muligheden om et samarbejde om denne humanitære indsats. Norge råder over et kompetent militært forsyningsskib, der kan bistå med genforsyning af hospitalsskibet. Alle interesserede nationer kan bidrage med relevant sundhedsfagligt personel. Dansk forsvar kan benytte lejligheden til at genopbygge det “felthospital”, vi har nedlagt, i en containeriseret udgave. Her ville det være naturligt at inddrage Maersk Container i en hurtig produktion af dette containeriserede felthospital.

Det kommer naturligvis til at koste penge, men det vil være mere relevant, at Danmark tager initiativ til at gøre noget, hvor man selv har styr på, hvad pengene går til, fremfor at betale penge til noget, man ikke har overblik over.

Regeringen har vist handlekraft i relation til Ukraine. Skulle vi ikke håbe på den samme handlekraft i forbindelse med en humanitær indsats til at hjælpe tilskadekommende civile fra Gaza? Indsatsen er ikke rettet imod nogen af de stridende parter, men derimod for den berørte civilbefolkning.

Hertil kommer, at en dansk indsats af denne karakter vil medvirke til at samle den danske befolkning om et konkret projekt, således som det også var tilfældet, da man i sin tid udsendte Jutlandia.

Torben Ørting Jørgensen har selv bragt ovenstående tekst på sin Facebook-profil. Indlægget bringes efter aftale.

Torben Ørting Jørgensen går i daglig tale under sit øgenavn “Thøger” og har siddet i OLFIs advisory board siden 2018. Foto: Ernstved

Andre læste også

Striden mellem jakkesæt og uniformer har udviklet sig til »borgerkrig«

Abonnement
INTERVIEW. Håndteringen af fregatsagen udstiller den gensidige mistillid mellem politikere, officerer og embedsmænd, der gennemsyrer forsvarsområdet. Det mener politisk analytiker Lars Trier Mogensen, som samtidig peger på, at Elbit-sagen i sig selv kunne have kostet Flemming Lentfer jobbet. Til syvende og sidst skal der dog andet og mere til...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

7 KOMMENTARER

guest
7 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Jens Nielsen
Læser
Jens Nielsen
21. oktober 2023 19:54

Hej thøger
Super ide Israel har ret til selvforsvar, men alle civile fra Gaza har også ret til hospitalsbehandling, så derfor sæt igang.
Men det kommer ikke til at ske at vi udruster og sender et hospitalskib til havet ud for Gaza, tanken er nemlig ikke opstået i regeringen og kan derfor ikke bruges.
Det må alle da snart have lært?
Er ideen ikke udtænkt i hovedet af og kommet ud af munden på enten Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen, så dur ideen ikke.
Bare alene derfor så kommer det ikke til at ske.
Men derudover, så ville behovet for et sådan hospitalsskib ikke findes længere i Gaza, hvis alså man lod forsvaret og dermed forsvarschef Flemming “7 år “ lentfer om at have ansvaret for at udruste og indsætte sådan et hospitalsskib.
Hospitalsskibet ville nemlig først være klar til tjeneste i 2030 i henhold til forsvarschefen mantra om at ALT materiel først kan være klar til at blive indsat i aktiv tjeneste – tidligst 7 år efter beslutning om indkøb/ opstilling er truffet.
Men okay, hvis ikke vi når denne her krig, så kan hospitalsskibet vel være klar til 4 eller 5 omgang af krig i Gaza i 2030.
Er ikke sikker på at befolkningen i Gaza har tiden til at vente på Flemming “ 7 år” Lentfer kommer i omdrejninger.
Så glem at dansk forsvar skal have opgaven.
Hvis miraklet skulle ske, at regeringen rent faktisk synes at det er en god ide at vi går ind og støtter de civile i Gaza fra dansk side – Så lav en aftale med amerikanerne om at vi deltager i finansieringen af at de indsætter et af deres store hospitalsskibe som jo allerede ligger klar og at vi fra dansk side evt. kan assistere med lægefaglig personel og støtte personel med videre ombord på hospitalsskibet.

Søren Schnieber
Læser
Søren Schnieber
23. oktober 2023 10:31

Et Knaldgodt indlæg
Det eneste Hår i suppen jeg kan finde i Admiralens plan er “Fanger” se også diverse piratmissioner i dk flåde, Jeg befinder mig dog i insekt koorpulering i 7 potens niveauet, da jeg mener lidt snedigt juristeri kan navigere uden om diverse skær og planen har mange fordele.
Når ordet fanger bruges er det ikke helt korrekt, nærmere at patienter under visse omstændigheder ville kunne søge asyl, man bør derfor i en plan have forudset hvor og under hvilke omstændigheder kan det foregå, evt hvilke problemer vil det give.
Jeg er dog af den opfattelse at planen er sund og god, og umiddelbart mener jeg at KDO forhold ombord ville være en nøgle til at låse en evt. modstand op, både internationalt men også politisk nationalt, måske kan man herved endda skabe mere velvilje hos samarbejdspartnere.
Det er simpelthen hen en fornøjelse at nyde en sådan militær operationel Michelin kok stå i Kabyssen.
PS det svigter aldrig: Never go to war without your MILJUR

Flemming Lundh
Læser
Flemming Lundh
2. november 2023 11:14

Hospitalsskibet Africa Mercy administreres af Mercy Ships Danmark hvor man kunne kontakte CEO Jens-Erik Engelbrecht nærmere.

Flemming Lundh
Læser
Flemming Lundh
2. november 2023 11:06

En af de gamle storebæltsfærger findes idag fuldt operationel som hospitslsskib “Africa Mercy” finansieret af MAN Energy Solutions, hvor det tidligere B&W Diesel er en del af det, og hvor hjælpe maskineriet nyligt er erstattet af nyt anlæg udført på B&W’s tidligere afdeling i Holeby på Lolland. Mange danske medarbejdere har doneret bidrag til dette skib.
Relevante danske myndigheder/organisationer kunne tage kontakt til MAN’s tyske hovedsæde i Augsburg for at høre om dette skib kunne omdirigeres til internationalt farvand ud foran Gaza.

Svend Due Mikkelsen
Læser
Svend Due Mikkelsen
1. november 2023 14:06

Det lyder umiddelbart som en god ide. Hvordan kommer man videre med projektet, inden krigen er slut?

Palle Randløv
Læser
Palle Randløv
28. oktober 2023 16:06

Problemet er bare; får vi lov af USA til at støtte Palæstinenserne, som både USA og Israel jo ser som terrorister uanset, se bare hvordan man blokerer for nødhjælp for at udsulte Gaza striben. Men det er en fin ide – håber den lykkes.

Søren Schnieber
Læser
Søren Schnieber
23. oktober 2023 9:57

Kanon Indlæg Thøger!
Jeg sidder her og tæller på WIN WIN knapperne og jeg er nået rimeligt højt op på “knaldgod plan” skalaen!
A. Man opbygger en kompetence+Grej i forsvaret som kommer via særbevilling og ikke eget Budget.
B. Man skaber et projekt som begge sider i FT kan lide (blå kompetence opbygning, Rød humanitær indsats)
C. Man skaber grobund for at allierede kan deltage, hvilket betyder indflydelse og lydhørhed hos vore allierede når egne CH ønsker det (bly i General/Admiralboksehandsken)
D. Man skaber et projekt den nuværende regering ret hurtigt kan og bør reagere på (meningsmålinger, Handlekraft mv.) Se også pkt. B.
E. Man kan skabe en diplomatisk vej ind til Hamas til brug for videre forhandling/frigivelse af gidsler. Det giver Regering, forhandlere og Diplomater bly i boksehandsken
F. Hvis man opbygger det via Containere kan det både reproduceres men også doneres både humanitært og militært, man opnår interoperabilitet og flexibilitet fra den helt bløde opgave til den helt hårde, se også Admiral Stavridis “powerdial”
G. Jeg forventer en hvis velvilje fra IDF, set i forhold til den opinionsgevinst der ved at give DK+ tilladelse til en sådan operation, Dk flåde må antages at have opbygget en goodwill hos IDF grundet RECSYR, se også forlydender om planer (Evne) om anvendelse af kemiske kampstoffer fundet hos HAMAS, hvorfor DK via RECSYR har påvirket HAMAS evne til gennemførelsen af terrorangrebet.
Der er nok nogle hår i suppen, men på mig virker det som om at Admiralen her laver en operationel, politisk, diplomatisk, gidselforhandler, Babe Ruth.
Jeg erindrer om at IDF har for mig at se gang i også en flådeblokade, hvorfor man må forvente at IDF ønsker at screene patienterne, men mon ikke det problem kan løses ved lidt flexibilitet fra alle sider.
Godt Brølt thøger