Omdan et af Forsvarets civilt chartrede skibe til hospitalskib og send det til Gaza

7
Et af Forsvarets civilt chartrede skibe, "Ark Futura", set fra sidedækket af fregatten "Esbern Snare". Foto: Kasper Junge Wester

DEBAT: Regeringen har vist handlekraft i støtten til Ukraine og bør gøre det samme i forhold til krigsramte Gaza. Danmark kan for eksempel omdanne et af Forsvarets civilt chartrede Ark-skibe til hospitalsskib og sende det til det østlige Middelhav, foreslår pensioneret kontreadmiral og formand for Folk & Sikkerhed Torben Ørting Jørgensen i dette debatindlæg.

Vi alle er berørte af den tragedie, der i øjeblikket udspiller sig i Gaza. Taberne i krig – og specielt i en krig af den karakter, der udkæmpes her, vil altid være den civile befolkning. Hvorfor omsætter vi ikke den frustration, vi alle føler, til konkret handling?

Der er i øjeblikket et stort behov for hospitalskapacitet i Gaza til at behandle de mange civile, der er kommet til skade under de kamphandlinger, der formentligt vil intensiveres i den kommende tid.

Hvorfor udsender Danmark ikke et hospitalsskib, der kan opankres ud for Gaza og derfra medvirke til behandling af de mange tilskadekommende civile? Dansk forsvar råder over Ark-projektet, hvor man har rådighed over moderne RORO-skibe (roll on-roll off, red.) fra rederiet DFDS. Vi kan relativt nemt indrette sådan et skib til en moderne udgave af hospitalsskibet “Jutlandia” og yde vores bidrag til at afbøde nogen af krigens værste konsekvenser gennem en humanitær indsats rettet imod tilskadekommende civile fra Gaza.

Ved at opankre skibet udenfor Gaza kan den civile befolkning i området få adgang til hospitalsfaciliteter, der ikke belaster infrastrukturen i Gaza. Skibet er selvforsynende med vand og kan herudover forsynes med proviant og andre fornødenheder fra skibe, der indchartres til formålet. Fregatten “Niels Juels” opererer i forvejen i området og kan efter behov yde beskyttelse, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Patienterne kan hentes med tenderbåde fra stranden og på samme måde bringes retur igen. Der skal ikke søges tilladelse til initiativet, hvis skibet opholder sig på internationalt farvand.

Gode muligheder for international støtte

Der er også god mulighed for at få andre nationer til at støtte op om initiativet.

Danmark har Tyskland som partner i Ark-projektet, og det ville være naturligt at undersøge muligheden om et samarbejde om denne humanitære indsats. Norge råder over et kompetent militært forsyningsskib, der kan bistå med genforsyning af hospitalsskibet. Alle interesserede nationer kan bidrage med relevant sundhedsfagligt personel. Dansk forsvar kan benytte lejligheden til at genopbygge det “felthospital”, vi har nedlagt, i en containeriseret udgave. Her ville det være naturligt at inddrage Maersk Container i en hurtig produktion af dette containeriserede felthospital.

Det kommer naturligvis til at koste penge, men det vil være mere relevant, at Danmark tager initiativ til at gøre noget, hvor man selv har styr på, hvad pengene går til, fremfor at betale penge til noget, man ikke har overblik over.

Regeringen har vist handlekraft i relation til Ukraine. Skulle vi ikke håbe på den samme handlekraft i forbindelse med en humanitær indsats til at hjælpe tilskadekommende civile fra Gaza? Indsatsen er ikke rettet imod nogen af de stridende parter, men derimod for den berørte civilbefolkning.

Hertil kommer, at en dansk indsats af denne karakter vil medvirke til at samle den danske befolkning om et konkret projekt, således som det også var tilfældet, da man i sin tid udsendte Jutlandia.

Torben Ørting Jørgensen har selv bragt ovenstående tekst på sin Facebook-profil. Indlægget bringes efter aftale.

20211130 Thoger
Torben Ørting Jørgensen går i daglig tale under sit øgenavn “Thøger” og har siddet i OLFIs advisory board siden 2018. Foto: Ernstved
guest
7 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer