spot_img

Folketingets politikere fokuserer for ensidigt på Natos to pct.-målsætning

DEBAT: Fremfor at stirre sig blind på Natos to pct.-målsætning bør Folketinget først og fremmest forbedre Forsvarets evne til at løse de nødvendige opgaver. Det betyder et øget fokus på opstilling og uddannelse af enheder samt anskaffelse og implementering af materiel, personel, fly, skibe og køretøjer, argumenterer major og folketingskandidat Steen Holm Iversen (K).

Nato gør klar til krig. Sådan er konklusionen fra det netop overståede Nato-topmøde i Madrid, hvor stats- og regeringscheferne i lyset af Ruslands invasion af Ukraine blandt andet besluttede at forøge alliancens beredskabsenheder fra de nuværende 40.000 til 300.000 og sætte dem på et meget højt beredskab på hhv. 10 og 30 dage. Til sammenligning er 1. Brigade – eller det, som nogen gerne vil kalde Hærens knytnæve – på 180 dages beredskab.

Natos fokus er nu tydeligt fokuseret på at afskrække Rusland og Kina fra en konventionel militær konfrontation med Nato.

I Danmark indgik en række partier en aftale om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik den 6. marts, det såkaldte nationale kompromis. Aftalen, der blev betegnet som historisk, fastlægger den budgetmæssige udvikling i forsvarsbudgetterne frem imod 2033, hvor Natos 2 pct.-mål senest skal være opnået. Det nationale kompromis har været udsat for massiv kritik. Kritikken bunder i, at kritikerne mener, at en 10-årig genopbygningshorisont er for lang, og at den ikke afspejler den overhængende trussel, som Ruslands ageren udgør imod Danmark.

Forsvarsministeren argumenterer modsat for, at Forsvarets tilstand slet ikke er så ringe endda, og at der ikke er en direkte militær trussel imod Danmark eller imod rigsfællesskabet. Ministeren påstår sågar, at udsendelsen af en bataljonskampgruppe til Letland ligefrem er en styrkelse af Forsvaret, hvilket står i skærende kontrast til de anstrengelser, som Forsvaret og Hæren har haft med at kunne løse opgaven, og som har set Hæren tømme alle ”hylderne” for at kunne skrabe enheden sammen.

Problemerne udstiller nok engang den kroniske syge, Forsvaret har med at holde enhederne tilfredsstillende bemandet og udrustet med både det nødvendige materiel og personel.

Jeg har ikke mødt en eneste i Forsvaret, der kan genkende ministerens synspunkt. De ser deres kolleger forsvinde. De står og mangler deres materiel. De mangler deres køretøjer og har ikke den ammunition, der skal til, for at de kan gennemføre den uddannelsem, der er helt afgørende for, at vi kan opstille og udsende troværdige og kampduelige enheder.

To pct. af bnp ikke nok som troværdig allieret

I det nationale kompromis blev der afsat syv mia. kroner til “her-og-nu-initiativer”. Heraf var de fem mia. dedikeret til Forsvaret. De penge er brugt, og hverken de syv mia. eller det substantielle løft, som Forsvaret blev lovet i sidste forlig, har reelt haft nogen synlig effekt. De er i stedet blevet brugt til at lukke de huller, der er opstået ved bl.a. donationerne til Ukraine, udsendelsen af bataljonskampgruppen til Letland og ikke mindst til “genopretning af forsvarets finansielle balancer”, som det så smukt hedder i Forsvarsministeriets redegørelse.

I den politiske diskussion handler meget om de nok så berømte to pct. af bnp. Det fokus og den politiske diskussion risikerer at skærme for det, der burde være vores egentlige fokus i det kommende forlig. Det er ikke tilstrækkeligt blot at fokusere de to pct., hvis vi vil generhverve en status som en troværdig allieret og genopbygge Forsvaret til at kunne forsvare vores territorium og vores rigsfællesskab og understøtte Nato med de kapaciteter, som Nato efterspørger fra Danmark.

I 2020 gennemførte Nato et strategic review af dansk forsvar. Gennemgangen udløste en hård, alvorlig og ubarmhjertig kritik af tilstanden af Forsvarets kapaciteter og de planer, der ligger for at opbygge det. Det er værd at bemærke, at Natos gennemgang blev lavet på baggrund af Nato daværende strategiske koncept og de nationale capability targets, som Nato har opstillet for Danmark. Efter topmødet i Madrid ser vi nu ind i et nyt strategisk koncept med betydeligt skærpede målsætninger og krav, både til dansk forsvar, men ikke mindst også til de beredskaber, som efter topmødeerklæringerne skal være plads allerede i 2023.

I 2020 affærdigede den daværende forsvarsminister, Trine Bramsen, Natos kritik med den samme argumentation, som skiftende regeringer i årtier fastholdt, og som den nuværende forsvarsminister har overtaget: Danmark leverer substantielle bidrag til Natos militære operationer, og selvom vi ikke leverede på to pct.-budgetmålsætningen, så kompenserer det fuldt og helt.

Indsættelser æder budgettet op indefra

Det må stå klart for enhver, at problemet med den politik er, at den har medført en betydelig nedslidning af såvel materiel, bygninger, depoter og ikke mindst af Forsvarets personel. Det må også stå fuldstændig klart, at det ikke længere er farbar vej eller brugbar politik, hvis vi skal lykkes med at genopbygge dansk forsvar til at varetage de opgaver, der blandt andet nu genereres af såvel den ændrede sikkerhedspolitiske situation som af Natos ændrede strategiske fokus imod øst.

Den sikkerhedspolitiske situation og den hast, hvormed den har udviklet sig siden 24. februar, udstiller i høj grad Forsvarets svaghed overfor hastige udviklinger i Danmarks sikkerhedspolitiske situation, herunder de afledte krav, der er til indsættelse af Forsvarets enheder. Kort sagt æder Forsvarets indsættelser og internationale operationer forsvarsbudgettet op indefra. Vi fodrer så at sige hunden med sin egen hale, og vi ser igen og igen de kritiske og afgørende vanskeligheder, som Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har med “bare” at holde Forsvarets enheder “kørende”, og hvor også forligsprojekter udskydes for “bare” at finansiere driften.

Vi bør derfor i det kommende forlig sikre Forsvarets kerne og kapacitetsopbygning ro. Forsvarsbudgettet bør derfor fokuseres på Forsvarets kerne og kapacitetsopbygning – altså opstilling og uddannelse af Forsvarets enheder og anskaffelse og implementering af materiel, personel, fly, skibe og køretøjer. Ønsker Folketinget og regeringen at indsætte og gøre brug af Forsvarets kapaciteter udover de stående opgaver, som Forsvaret løser på rutinemæssig basis, skal det koste, og der skal tilføres flere midler i form af egentlige missionsbudgetter.

Opgaverne og udgifterne skal ikke, som i dag, i stor stil pålægges Forsvaret at afholde “indenfor egen ramme”, da vi tydeligt kan se hvilke konsekvenser, det har for Forsvarets generelle kapacitet og evne til at fastholde en kapacitetsopbygning og -udvikling.

Går ikke længere at fodre hunden med sin egen hale

Forsvaret står overfor en stor og omfattende genopbygning til et konventionelt territorialforsvar. Der kan ikke være nogen tvivl om, at Natos fokus på det landmilitære domæne er udtalt, og at der i det kommende forlig skal balanceres nøje, således at vi opnår en robust styrkelse i alle domæner og ikke kun i udvalgte. Styrende for alle beslutninger bør være Natos forventninger og krav til Danmark.

Regeringen har i økonomiaftalen med kommuner og regioner brugt det nationale kompromis og den sikkerhedspolitiske situation som begrundelse for at indgå en stram aftale med kommunerne. Regeringen burde i samme åndedrag have inddraget det faktum, at den har hævet skatter og afgifter i Danmark med 22,8 mia. kroner i løbet af de sidste tre år. Vi kan ikke stille Forsvarets økonomi, vores frihed og opretholdelse af allianceforpligtigelser op imod velfærden, som regeringen gør det. Uden frihed og uden suverænitet vil vores velfærdsniveau i mine øjne være ligegyldigt.

Verden blev fundamentalt forandret 24. februar. Så langt synes alle enige. Det gentages igen og igen, både i den nationale debat og senest i forbindelse med det netop overståede Nato-topmøde. Det skal vi forstå, og det skal vi tage konsekvensen af. Det betyder også, at vi må ændre på det, vi i dag kan se, ikke er tilstrækkeligt, eller som ikke virker. At fodre hunden med sin egen hale dur ikke i den forandrede sikkerhedspolitiske virkelighed og er ikke længere tilstrækkeligt.

Lad os i stedet for at stirre os blinde på to pct. af bnp i 2033 fokusere på Forsvarets kapacitet og evne til at håndtere opgaver i det worst case-scenarie, som Rusland arbejder i. Det er det, man har forsikringer til, og det dur ikke at brandslangen først er klar om ti år, hvis der er ild i taget nu.

Bærende billedtekst: En dansk Leopard 2A7-kampvogn på Defender Europe 22-øvelsen i Polen i maj. Foto: Tue Skals/Forsvarskommandoen 

Steen Holm Iversen er udover at være 2. Viceborgmester i Varde Kommune også folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti. Privatfoto

Andre læste også

Bidens alderdom og talefejl overskyggede Nato-topmødet i Washington

Abonnement
ANALYSE: Nato-topmødet i Washington afslørede, at Nato nok står mere samlet og stærkere end i mange år. Men fremtiden afhænger helt af det amerikanske præsidentvalg i november, og derfor var alle øjne rettet mod den amerikanske præsident. Løfterne til Ukraine fra topmødet er massive. Men den økonomiske støtte er...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

6 KOMMENTARER

guest
6 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Jens Nielsen
Læser
Jens Nielsen
4. juli 2022 14:05

Hej steen
jeg er helt enig i din analyse af situationen, er simpelthen så træt af at høre forsvarsministeren udtale at Forsvarets situation er god og at vi nu skal analysere og vurdere situationen, inden vi gør noget ???
hvilken planet mon han lever på ?
Enhver som har øjne i hovedet og som befinder sig i denne her verden, kan se at vores forsvar er totalt nedslidt – man vil gerne fra politisk side af, have flere værnepligtige soldater ( hvilket der også er hårdt brug for) men mon ikke at midlerne skal findes først, da seneste værenpligthold ikke engang kunne få udleveret baretter og kun de soldater som valgte at gå videre på HRU fik den fulde skydeuddannelse??
jeg ved godt at det kun er en indikator på tilstanden i forsvaret – men på den netop overstået åben hede var der stort set ikke et køretøj som ikke brød ned og nu taler jeg om de nye køretøjer leopard 2 A7 DK og Piranjha 5 med morter, CESAR artilleri systemet og så det faktum at forsvaret ikke engang var i stand til at sende en infanterikampkøretøj til åben hede.
Men så er det da altid en trøst at vide at vi har sådan nogle gode gutter og gutinder som vedligeholder vores veteran panser i så god form, at den kampvogn som skød bedst og mest sikkert, var en gammel centurion.
så kan vi da falde tilbage på veteran panser hvis russerne kommer.
kære politiker få nu det forsvarsforlig lavet, så vi kan komme igang med at genopbygge forsvaret til gavn for alle danskere og deres sikkerhed.
Man burde fremrykke 2 % målsætningen til 2023 og lave en forsvarsfond, hvor man putter de 14 milliarder af de 19 milliarder i fonden og så skyder 5 milliarder ind i forsvaret nu og her til lageropbygning af ammunition og reservedele og så fordele resten af pengene til de forligsiniativer man har for de næste 4-6 år når der lander et nyt forsvarsforlig.
Derudover skal ledelsen af hele forsvaret tilbage til forsvarschefen og så skal den nuværende forsvarschef tilbage i den funktion han havde før og der skal findes en ny forsvarschef fra lagene omkring nogle af de mega dygtige oberster og obersterløjtnanter vi har omkring nogle af regimenterne, de ved nemlig hvad der mangle i forsvaret og hvad der skal gøres NU OG HER.
SÆT IGANG
Jens Nielsen

R. Sørensen
Læser
R. Sørensen
9. juli 2022 14:21

Man bliver så træt af det her, jeg fatter ikke at der er nogen i forsvaret gider at stå model til det længere. Der er jo nok en årsag til at rekord mange forlader forsvaret.
Forsvaret er blevet rundbarberet i 20 år, både af skiftende regeringer, men også en topledelse i forsvaret hvor der mig bekendt, ikke har været en eneste der har gået ind på en ministers kontor og banket baretmærket i bordet og sagt nok er nok. Man retter ind og siger javel, gør hvad man kan, koste hvad det vil, venter de 2 år på næste næste stillingsrotation.
Med andre ord, man skubber “lorten” videre og tørre den af på den næste., men på et eller andet tidspunkt så er der nogen der kommer til at holde den, og der er vi nu, og har været der i langt tid. Man har bare været i en situation hvor man har lave regelmæssige truckerbad for at få forsvaret til at lugte og ligne noget andet det er. Nu er der ikke mulighed for flere truckbad efter Ruslands invasion af Ukraine.
Danmarks forvar er udstillet at se for en hver, at det er en hul skal uden indhold og dybde, og bedst kan beskrives som et værktøj til facebook/twitter selvpromovering, ja det er Bramsen jeg hentyder til, samt let købte udenrigspolitiske point.
Og de 2%? det giver jeg ikke noget for. For det første har man gennem de sidste 15-20år, i stil med Tyskland, tømt alle lagre og kapaciteter for at udfylde det hul de manglende penge i 20 års forsvarsforlig har medført.
For det andet, det seneste forsvarsforlig, er gået 100% som jeg forudsagde det ville gå, man udsatte alle de store material indkøb til efter et US præsidentvalg, og håbe på at Trump ville tabe, så man ikke behøvede at opfylde de krav han havde, med rette, til os. Trump blev vippet af pinden og vi fik en halv senil præsident i stedet for, og pengene er stort gået det man kunne forvente, proppe huller i en masteløs skude der er halvfyldt med vand og en brækket køl.
Der skal langt mere end 2% til her og nu, til at rette på på over 20 års misvedligeholdelse af det danske forvar. Kommer det til at ske? nej, det gør det ikke. Der er NUL, og jeg gentager NUL stemmer at hente i et trygheds og vældfærdsafhængig befolkning.
Jeg er efterhånden komme til konklusion at man ikke har nogen reel interesse i at Ukraine “vinder”. Vi har kun til og med efteråret før at det formodentligt er for sent. Alt hvad Putin behøver at gøre er at grave sig ned i Donbas og vente på det fuldt ud forudselige økonomiske/samfundskaos og nedsmeltning vil brede sig ud over Europa kontinent når der inden gas er til opvarmning og elektricitet, samt folk bliver fyret fordi virksomhederne ingen energi har til at producere varer for.
Vi har viklet os inde i en proxy krig, og jeg vil næsten gå så langt at sige at vi er i en de facto krig med Rusland, hvor det er i Donbas, hvor Ukraines ungdom bløder ud på de korngule marker, men på alle andre områder, så er vi en i en form for uerklæret krig med Rusland, og jeg har ikke på fornemmelse at man forbereder sig på det der i vente, en meget hård vinter på alle tænkelige måder.

Peter Nielsen
Læser
Peter Nielsen
13. juli 2022 7:59

Man burde starte med at lave de nuværende Basis-uddannelseskompagnier om til egentlige relevante værnepligtskompagnier ved at halvere antallet og forlænge værnepligtstiden til 9- 12 måneder, hvilket er muligt med hensyn til uniformer, udrustning, indkvartering og førerkadre samt ikke vil koste væsentligt mere i løn.

Michael Nielsen
Læser
Michael Nielsen
11. juli 2022 14:45

Palle Randløv
Telte på en mark er et godt udgangspunkt. På KFOR 1 der var vores hjem et 8 mands telt.
Håber på en ny regering tager værnepligten seriøst, som i omgående, og ikke engang ude i fremtiden.

Allan Sejersen
Læser
Allan Sejersen
13. august 2022 19:56

Nu får vi jo snart F-35. Så er alt jo godt, bortset fra at vi kun får 21 stk til Danmark, som alle skal være i et Campus uden luft og missilforsvar. Tvivler på, at de 3 luftforsvars fregatter kan nedskyde alle trusler imod Skrydstrup. Tror, at moderne luftbaser bør have/har jordbaseret luftværn. Hvorfor kan man lave en så stor investering, uden at inkludere sådan en investering?
Hærens jordbaserede luftværn er jo ikke eksisterende og også påtænkt som et very short range system. Man kunne jo med fordel have indbygget 1-2 stk NSAMS i aftalen. Er 9. april gået totalt i glemmebogen?

Palle Randløv
Læser
Palle Randløv
11. juli 2022 3:41

Tja Jens Nielsen, det kan jo være vi skal se på materiellet ved Panzer og artillerimuseum HKS, Panzermuseum Øst og Koldkrigsmuseum Stevnsfort, så har vi både panser og luftforsvar, godt nok en pose blandede bolsjer, men det går vel også an.
Men når snakken falder på alle de VP man gerne vil have (5-10.000) hvor hulen vil man indkvartere dem, vi har jo snart ikke flere kaserner tilbage og skibene bruger jo heller ikke så meget mandskab som tidligere. Men en mark og nogle telte kan vel gøre det 🙂