spot_img

Officersskolechef fratræder sin stilling efter undersøgelse af arbejdsmiljø

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

Chefen for Flyvevåbnets Officersskole, Thomas Nicolai Pedersen, fratrådte for nylig sin stilling i kølvandet på en undersøgelse af arbejdsmiljøet på skolen. Han er siden beordret i en ikke opslået stilling som chef for Forligsafdelingen i Forsvarskommandoen. Forsvarsakademiet afviser en sammenhæng mellem undersøgelsen og chefens afgang.

Flyvevåbnets Officersskole (FLOS) har fået ny chef. Ny mand på posten er oberst Lars-Bo Mørkholt, hvis tiltrædelse blev annonceret på Forsvarsakademiets Facebook-profil mandag. Han afløser oberst Thomas Nicolai Pedersen, der efter blot ti måneder som skolechef overtager Mørkholts hidtidige stilling som chef for Forligsafdelingen i Forsvarskommandoen.

Forud for de to obersters jobbytte går et forløb, hvor flere ansatte på Flyvevåbnets Officersskole har udtrykt bekymring over arbejdsmiljøet efter Thomas Nicolai Pedersens tiltrædelse i august 2021. Bekymringerne blandt de ansatte blev til sidst så udtalte, at chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg, bad eksterne erhvervspsykologer om at kulegrave sagen og komme med indstillinger til, hvordan situationen på skolen kunne forbedres.

OLFI har fået aktindsigt i den rapport, som erhvervspsykologer i virksomheden Mindwork har udarbejdet på Forsvarsakademiets foranledning. Af rapporten fremgår det, at en stor del af ankerne mod Thomas Nicolai Pedersen bunder i rygtedannelse, forudindtagede meninger og kun enkeltstående individuelle oplevelser. Det er i højere grad stor personaleudskiftning i mellemlederlaget, næstkommanderendes udstationering og en række nye og uvante arbejdsopgaver, der har givet anledning til utryghed hos medarbejderne, fremgår det.

Ingen systematiske krænkelser af de ansatte

Undersøgelsen af arbejdsmiljøet kommer ikke desto mindre efter længere tids utilfredshed med ledelsen af officersskolen – en utilfredshed, som i særlig grad manifesterede sig efter Thomas Nicolai Pedersens tiltræden. På baggrund af en skriftlig redegørelse fra Forsvarsakademiets vicechef samt flere henvendelser fra medarbejdere og to tillidsrepræsentanter besluttede Henrik Ryberg i foråret at gennemføre undersøgelsen, som lå færdig den 12. maj.

Flere af de adspurgte medarbejdere i den anonyme undersøgelse giver udtryk for, at Thomas Nicolai Pedersen i sin ledelse af officersskolen slår hårdt ned på små fejl, og at han har brug for at vise, hvem der bestemmer. Enkelte beskriver ham desuden som »humørsvingende og uforudsigelig med manglende empati for medarbejderne og med fokus på egen magt og position«.

Erhvervspsykologerne når imidlertid frem til, at størstedelen af utrygheden blandt medarbejderne på officersskolen skyldes rygter, der løb forud for Thomas Nicolai Pedersens tiltrædelse, men som kun i ringe grad har hold i virkeligheden.

»Et gennemgående tema i interviews er beskrivelser af rygter, både specifikt i forhold til Chef FLOS og mere generelt i Forsvaret, hvor det fremgår, at både ledere og ansatte igangsætter og vedligeholder rygter om hinanden på tværs af relationer og ansættelsessteder. Der konstateres således høj forekomst af fortællinger om Chef FLOS og hans ledelsesstil, idet de fleste, både medarbejdere og ledere oplyser, at de havde hørt rygter og/eller ligefrem var blevet advaret om Chef FLOS inden hans tiltrædelse,« fremgår det af rapporten, som fortsætter:

»Det konstateres således, at de konkrete situationer, der refereres til fra de ansatte, der enten oplever stor utryghed eller har oplevet sig udsat for eller vidne til krænkende handlinger, er ganske få episoder, der går igen i beskrivelserne. Ved nærmere afdækning af disse situationer kan det i nærværende undersøgelse konstateres, at der, snarere end hyppige, systematiske og grove eksempler på krænkende handlinger, er tale om eksempler, der falder inden for ledelsesretten og normen i forsvaret, men hvor tonen og håndteringen i situationen kan virke overvældende og dermed utryghedsskabende for enkelte ansatte.«

En lang række øvrige faktorer har bidraget til at forværre arbejdsmiljøet, slår rapporten videre fast. Blandt andet en stor arbejdsmængde og tidspres, bemandingsudfordringer og nyansættelser og problemer affødt af vidensmangel på grund af udskiftninger i medarbejderstaben.

FAK: Ikke sammenhæng mellem undersøgelse og nyt job

Selvom Mindworks rapport i store træk frikender Thomas Nicolai Pedersen og konstaterer, at de episoder, der har ligget til grund for klagerne mod ham, ligger »inden for almindelig legitim ledelse og normen i Forsvaret«, fik undersøgelsen alligevel den nu forhenværende skolechef grund til at genoverveje sin fremtid på skolen.

»Chef FLOS oplyser endvidere, at han, på grund af det tillidsbrud han har oplevet fra Chef FAK henholdsvis vicechefen, ikke ønsker at fortsætte i stillingen,« fremgår det af Mindworks’ rapport.

Få uger senere fratrådte Thomas Nicolai Pedersen sin stilling og fik i stedet sin daglige gang hos Forsvarskommandoen på Holmens Kanal 9 i København. I modsætning til, hvad Thomas Nicolai Pedersens egne svar kunne give anledning til at tro, har hans afgang fra skolen dog ingen sammenhæng med undersøgelsen af arbejdsmiljøet, bedyrer Forsvarsakademiet i et myndighedssvar.

»Forsvarsakademiet kan bekræfte, at der er gennemført en ekstern undersøgelse af arbejdsmiljøet blandt medarbejderne ved Flyvevåbnets Officersskole på Svanemøllens Kaserne. Stillingsskiftet har imidlertid ingen sammenhæng til dette arbejde.«

Ikke desto mindre er Thomas Nicolai Pedersen tiltrådt i sin efterfølgers tidligere job. Det er sket, uden at stillingen har været slået op, bekræfter Forsvarskommandoen.

OLFI har mandag efterspurgt et interview med Thomas Nicolai Pedersen selv for at høre, om han er enig i rapportens udlægninger, og om det er et tilfældigt sammentræf, at han beordres i en stilling i Forsvarskommandoen få uger efter at have udtrykt et ønske om at fratræde sin post som chef for Flyvevåbnets Officersskole. I Forsvarskommandoen er man tirsdag eftermiddag stadig ved at undersøge, om det interview kan sættes i stand.

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Sådan styrker vi effektivt Hjemmeværnet uden at bruge milliarder

BLOG. Hjemmeværnet er ofte blevet overset i diskussionerne om styrkelsen af Forsvaret og har heller ikke fyldt meget i den offentlige samtale om det nye forsvarsforlig. Niels Klingenberg Vistisen præsenterer her en række konkrete forslag til, hvordan Hjemmeværnet hurtigt og effektivt kan styrkes uden milliardinvesteringer. Jeg har ad flere omgange...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer