Ammunitionsmangel baner vej for historisk aftale om nye våben med lavere kaliber

I løbet af 2022 begynder Forsvaret at indkøbe nye håndvåben og tilhørende ammunition i kaliber .22, som også bliver brugt af jægere i bl.a. salonrifler. Foto: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

APRILSNAR: Global mangel på ammunition får Forsvaret til at udfase den velkendte 5.56-ammunition. I stedet vil Forsvarets enheder blive udstyret med helt nye rifler og tilhørende ammunition i kaliber .22, som Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse bl.a. kan hasteindkøbe i en række civile skytteforeninger.

Forsvaret har været ilde stedt på ammunitionsfronten, siden den spanske leverandør Expal i juni 2021 opsagde rammeaftalen om levering af småkalibret ammunition. Siden har Forsvarsministeriets- Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) hasteindkøbt ammunition i en række handler foretaget uden udbud. Men efter Ruslands invasion af Ukraine er den globale efterspørgsel på håndvåbenammunition nærmest eksploderet, hvilket har gjort det svært for Danmark at anskaffe tilstrækkelig ammunition, og udsigten til en løsning meget langvarig.

Grundet det helt aktuelle behov for ammunition har FMI derfor måttet tænke i helt nye baner. Det har nu udmøntet sig i »et historisk kompromis på håndvåben- og ammunitionsområdet«, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Det nationale kompromis betyder blandt andet, at Forsvarets soldater fremover skal vænne sig til at skyde med rifler og kaliber .22, som blandt andet bruges i landets skytteforeninger og i forbindelse med internationale skydekonkurrencer. Ammunitionstypen er en let tilgængelig hyldevare, og ved at samarbejde med netop de civile skytteforeninger om indkøb af store partier, kan Forsvaret opnå en økonomisk besparelse af de helt store.

»I erkendelsen af, at det inden for en overskuelig fremtid ikke bliver muligt at foretage de nødvendige indkøb af småkalibret ammunition af typen 5.56 Nato, har vi set nye veje. Vi er derfor også glade for den imødekommenhed, som de danske skytteforeninger har vist os,« skriver FMI videre.

Vil udvikle nyt håndvåben

Overgangen til en ny ammunitionstype betyder samtidig, at Forsvaret – i hvert fald for en stund – siger farvel til de velkendte karabiner, som blandt Forsvarets ansatte oftest blot går under navnene M/95, M/96 og M/10 efter de år, hvor de er indført. Ifølge FMI vil man forsøge at udvikle et pibe-indstik i de eksisterende geværer, så det bliver muligt at reducere kaliberen fra 5.56 til .22. Det er imidlertid et udviklingsprojekt, som tidligst vil kunne være klart med udgangen af det eksisterende forsvarsforlig i 2023, og det er slet ikke endeligt besluttet.

Som erstatning har FMI derfor hasteindkøbt et stort parti salonrifler, som hurtigst muligt vil blive indfaset i Hærens 1. Brigade og derefter i resten af Forsvarets operative enheder. Besparelsen på ammunition kaliber 5.56 kommer altså i første omgang til at blive kanaliseret over i indkøb af de nye skydevåben med tilhørende ammunition. Det er der dog god ræson i, mener man i FMI, som blandt andet peger på, at den økonomiske styrkelse af Forsvaret muliggør nytænkning på området.

»Henset til den øgede tilførsel af økonomiske midler frem mod 2033, er det FMI’s vurdering, at det både er økonomisk og strategisk rentabelt at udskifte Forsvarets håndvåben til en ny og letanskaffelig kaliber. Samtidig bliver våbnene lettere, og de vil – nok så væsentligt – være forbundet med færre vedligeholdelsesomkostninger.«

Private jægere hjælper gerne Forsvaret

Ligesom de civile skytteforeninger sælger ud af deres ammunitionslagre, har Danmarks Jægerforbund lovet at presse på for at få medlemmerne til at hjælpe Forsvaret med at skaffe ammunition. Det fortæller Kresten Lund Clausen, som er formand i Danmarks Jægerforbund.

»Ingen ved, hvad Putin kan finde på. Hvis vi på nogen måde kan hjælpe Forsvaret med at komme på omgangshøjde, hvad angår ammunition, påtager vi os med stolthed den opgave. Vi har da også en del soldater og tidligere officerer, chefer og politikere blandt medlemmerne, som helt sikkert har lidt liggende på hylderne. Mange bukke små, gør en stor rå,« som vi siger her i forbundet.

Da salonrifler både har lavere mundingshastighed og rækkevidde end Forsvarets nuværende karabiner, forventer Forsvarskommandoen, at danske soldater i fremtiden risikerer at skulle bevæge sig fysisk tættere på fjenden på slagmarken for at opnå den ønskede effekt i målet. Det kan øge risikoen for enkeltmand, og derfor lægger Forsvarskommandoen op til, at der i næste forligsperiode afsættes flere midler til træning og uddannelse i kampsporten krav-maga.

guest
15 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer