Private kræfter vil styrke formidlingen af dansk militærhistorie

0
Formidlingen af Forsvarets historie skal struktureres og samtænkes, mener organisationen Folk & Sikkerhed, som netop har lanceret initiativet FREMFOR. Screendump: fremfor.dk

Med initiativet Fremfor ønsker en række private aktører at sætte Forsvarets historie i fokus og skærpe formidlingen af et vigtigt stykke danmarkshistorie. Med en større forståelse for Forsvarets baggrund og virke følger nemlig også større folkelig opbakning, fortæller projektleder Ann-Christina Salquist.

Formidlingen af Forsvarets historie trænger til at blive peppet gevaldigt op.

Det mener en række private initiativtagere til projektet Fremfor (Fremtidens formidling af Forsvarets historie, red.), som sammen med organisationen Folk & Sikkerhed netop har lanceret et fælles forsøg på at fremme dansk militærhistorie.

»Fremfor ønsker at skabe en fælles platform, hvor den i samarbejde med eksisterende aktører og initiativer samler og understøtter en sammenhængende og levende formidling af Danmarks forsvarshistorie,« fremgår det blandt af projektets hjemmeside.

På hjemmesiden kan man desuden læse, at projektet er sat i søen efter en forudgående behovsafdækning og en sammenligning af den militærhistoriske formidling i de skandinaviske lande. Undersøgelsen har vist, at Danmark halter langt efter nabolandene, og det skal der rådes bod på, forklarer Ann-Christina Salquist, som er projektleder på Fremfor.

»Ved forsvarsforliget i 2013 nedlagde man det, der hed Forsvarets formidlingsforpligtelse. Det vil sige, at Forsvaret ikke længere har nogen forpligtelse til at formidle sin egen historie – det har kun en oplysningspligt. Siden da – og allerede med nedlæggelsen af Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste i startnullerne – er det gået ned ad bakke med forståelsen for Forsvaret, fordi der ikke længere er nogen, der aktivt formidler Forsvarets historie til borgere generelt i Danmark. Der er kun generel oplysning om, hvilke opgaver Forsvaret løser her og nu.«

Behov for struktureret formidlingsindsats

Med Fremfor ønsker initiativtagerne at samle de eksisterende kræfter og museumsgræsrødder, så formidlingen af stoffet kan koordineres og samordnes. Lokale entusiaster skal desuden rustes til at sætte deres nicheområder ind i en bredere historisk kontekst og forklare den til de besøgende. Til gengæld vil Fremfor sørge for at sætte de små aktører på landkortet, så både undervisere og andre interesserede bliver bevidste om deres eksistens.

»Der findes rigtig, rigtig mange frivillige derude, som løser en stor opgave ved at passe og pleje små museer og samlinger, men der findes ingen struktureret, samlet indsats,« forklarer Ann-Christina Salquist, der især gerne ser Forsvarets historie blive en integreret del af pensum på landets folkeskoler og gymnasier. Her er den i dag næsten ikke-eksisterende, mener hun.

»Der er ikke særlig meget om Forsvarets betydning for Danmark og dansk kulturarv i undervisningen. Vi vil rigtig gerne være med til at skabe forståelse for Forsvaret: Hvad har Forsvaret betydet for Danmark, og hvad betyder det i dag og i fremtiden, at vi har et forsvar?«

Fremfor-projektet er endnu i sin vorden, men allerede nu kan man via et digitalt kort på Fremfors hjemmeside finde frem til mange af de militærhistoriske museer, som findes landet over. Næste etape i projektet bliver at indsamle data fra museer, marineforeninger og andre entusiaster og sammensætte digitale undervisningsforløb, der knytter sig til bestemte hændelser eller historiske perioder.

Initiativerne skal ikke erstatte den eksisterende formidling på museerne, men inddrage og supplere den med digitale værktøjer, forsikrer Ann-Christina Salquist.

»Mange formidler af egen fri vilje og på den måde, som de gerne vil. Det skal de stadig gøre, men vi kan tilbyde nogle skabeloner at fylde stoffet ind i, samtidig med at det bliver digitaliseret, så det bliver bevaret for eftertiden.«

Et spørgsmål om fremtidsudsigterne for Forsvaret

Ifølge Ann-Christina Salquist er det vigtigt at få rettet op på fortidens undladelsessynd og få placeret militærhistorien på den politiske dagsorden og i danskernes bevidsthed. Det handler både om at sikre en større historisk bevidsthed i befolkningen og – måske mere håndgribeligt – om fremtidsudsigterne for Forsvaret, bemærker hun.

»Når man ikke formidler Forsvarets historie og betydning, risikerer man at miste befolkningens opbakning. Politikerne får ikke øget forsvarsbudgetterne, og Forsvaret kan ikke længere rekruttere de folk, man gerne vil have ind,« siger Ann-Christina Salquist og tilføjer:

»Forsvaret mangler at kunne formidle sin historie på en levende og aktuel måde. Forsvaret er rigtig godt til at formidle, hvad der sker her og nu med flotte helikopterbilleder fra Mali og alt muligt. Men hvor er historien henne? Ved at formidle historien anerkender du også personellet og styrker korpsånden og selvforståelsen internt. Derudover får resten af Danmark en forståelse for, at institutionen Forsvaret har en historisk betydning for, at vi kan bo i Danmark, som vi gør i dag.«

Både formålet og arbejdet med Fremfor er dermed skåret ud for Salquist og de øvrige involverede. Det er da heller ikke noget, der er færdigudviklet i morgen.

»Det er et langstrakt projekt. Vi har afdækket, at der er et behov. Nu skal vi have skabt den database, som vi kan proppe al den her data ind i, og så skal vi rulle noget formidling ud. Første step er at få fundet finansiering til databasen. Vi har allerede mange samarbejdspartnere, der gerne vil være med til i første omgang at bidrage med data og frivillige.«

De økonomiske bidragsydere til Fremfor tæller for nuværende fire private fonde, men jagten er altså gået ind på yderligere økonomisk støtte. Den opgave varetager Ann-Christina Salquist i samarbejde med styregruppen, som blandt andre tæller formand Jens Christian Lorenzen, tidligere forsvarschef admiral (P) Tim Sloth Jørgensen, erhvervsmand og reserveofficer Claus Bretton-Meyer og generalløjtnant M.A.L.T. Nielsen, der til daglig er chef for Danmarks militære repræsentation i Nato.

RETTELSE: Det fremgik af en tidligere version af artiklen, at Folk & Sikkerhed er initiativtager til Fremfor. Det er ikke korrekt. Fremfor er alene organisatorisk forankret i Folk & Sikkerhed. Initiativet til projektet kommer fra en række privatpersoner, herunder styregruppens formand Jens Christian Lorenzen.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer