Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er opmærksom på den voldsomme utilfredshed med rengøring, vedligeholdelse og service, der har ført til oprettelsen af Facebook-gruppen ”Til kamp mod ISS” med over 4.000 medlemmer. Styrelsen har i samarbejde med ISS etableret et operationsrum, der skal løse akutte problemer.

Den stærke utilfredshed med ISS’ opgaveløsning på Forsvarets garnisoner og øvrige tjenestesteder er ikke gået ubemærket hen i Forsvarministeriets Ejendomsstyrelse (FES). Det skriver styrelsen i et skriftligt svar til OLFI, hvor man kalder situationen for ”meget bekymrende”.

FES er netop nu i gang med at sortere i de mange meldinger om fejl og mangler, fortæller Martin Særmark-Thomsen, der er kommunikationsmedarbejder i styrelsen.

»Vi får meldinger ad mange forskellige kanaler og har fokus på at skelne mellem de fejl, der uundgåeligt kan opstå i en så stor koncern, fragmenterede udsagn og billeder og så de henvendelser, der klart belyser, at der er udfordringer med leverancerne på FM-området.«

At man foretager en grovsortering er dog ikke ensbetydende med, at man ikke tager de mange mishagsytringer i blandt andet gruppen ”Til kamp mod ISS” alvorligt, forsikrer Martin Særmark-Thomsen på vegne af FES.

Artiklen fortsætter under linket til Radio4’s behandling af sagen i tirsdagens udsendelse af “Frontlinjen” …

»Det billede vi har af, at der opleves utilfredsstillende forhold på tjenestestederne, finder vi meget bekymrende. FES’ opgave er at sikre rammerne for medarbejderne i Forsvarsministeriets koncern, og det har vores fulde fokus at sikre ordentlige leverancer,« fremgår det videre.

Fælles operationsrum skal ”akutbehandle”

Til at løse de mest akutte problemer har FES i samarbejde med ISS oprettet et operationsrum, der skal bidrage med ”her-og-nu-løsninger”. Hver morgen gør man her status på indkomne klager og afgør, hvilke lokale løsninger, der er nødvendige, mens der samtidig arbejdes på mere langsigtede løsninger, lyder det fra FES.

»I øjeblikket er der drøftelser med ISS om, hvordan der sikres ordentlige basisleverancer på alle spor på FM-området.«

En del af de mange fejl og mangler på tjenestestederne skal dog også ses i lyset af den aktuelle Covid-19-situation. Blandt andet kantinedriften har været særligt udfordret, lyder det fra ejendomsstyrelsen:

»På kantineområdet er der en række begrænsninger i forhold til antal brugere ad gangen og muligheder for at servere og producere mad. Det betyder, at der er ekstra pres på betjening og siddepladser, og at der eksempelvis ikke tilbydes buffet. Udvalget er dermed begrænset i forhold til før Covid-19. Dette ændrer ikke ved, at medarbejderne stadig skal kunne få et sundt, nærende og tilstrækkeligt måltid,« slår Martin Særmark-Thomsen fast og peger på, at man arbejder på løsninger, så soldaterne kan blive bespist ordentligt.

»Af konkrete tiltag kan blandt andet nævnes, at FES og ISS har aftalt et rul på menuerne i kantinerne, der sikrer variation og et ordentligt måltid under Covid-19. Der er indgået lokale aftaler, der sikrer, at kantinerne har de åbningstider, der er behov for lokalt.«

Rengøringen har fulgt bemandingen

Et andet af de mange ansattes centrale klagepunkter er den mangelfulde eller helt fraværende rengøring i indkvarteringsbygninger landet over, hvor logerende på hotellignende vilkår også flere steder har skullet skifte sengetøj selv. Det er nu indskærpet overfor ISS, at »indkvartering skal være ryddelig, rengjort og opredt«.

Artiklen fortsætter under videoen …

Posted by Lars Rindom on Saturday, 3 October 2020

Hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse genkender man dog ikke billedet af, at rengøringen over en bred kam har været utilfredsstillende. Den aktuelle smittefare har betydet, at der er blevet foretaget nødvendige prioriteringer af, hvor det er vigtigst at rengøre.

»På tjenestesteder, der har opretholdt bemanding under Covid-19-hjemsendelsen, er rengøring ikke nedprioriteret. På tjenesteder med døgnbemanding har der hele tiden været ekstra fokus på rengøring af kontaktflader mm og i forbindelse med vagtskifte. Der er udarbejdet generelle retningslinjer for øget rengøring i samarbejde med Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Forsvarets Sanitetskommando, som ISS er bekendt med skal efterkommes.«

Hvor meget, der er blevet gjort rent, har haft at gøre med, hvor der har været bemanding under nedlukningen:

»I det omfang der ikke har været medarbejdere på tjenestestederne, har der været skåret ned på rengøringen. I takt med, at medarbejderne er vendt tilbage, er der også iværksat rengøring. Dette forudsætter, at FES og ISS er varskoet om, at der er personel i de pågældende bygninger, og hvornår personel vendte tilbage. Denne melding omfatter også forventet antal medarbejdere, der skal bespises så kantinerne har mulighed for at være klar.«

I forbindelse med den hjemsendelse af medarbejdere, som blev iværksat i kølvandet på statsministerens pressemøde den 18. september, er ISS blevet bedt om at fastholde sine medarbejdere på tjenestestederne for at komme i bund med både rengøring og vedligehold, lyder det videre fra ejendomsstyrelsen.

CS samler også dokumentation

Om selve facility management-kontrakten mellem FES og ISS har været misligholdt vil Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ikke tage stilling til i fuld offentlighed. De mange utilfredse medarbejdere har dog gjort et stort indtryk.

»Kontrakten er en kompleks og stor størrelse, og det er ikke unormalt, at der er forhold der skal justeres undervejs i en så stor kontrakt. Der skal ikke herske tvivl om, at de bekymrede meldinger, der kommer ude fra medarbejderne, skal håndteres. Der bruger vi de forhandlings- og klagemuligheder der ligger i kontrakten,« skriver Martin Særmark-Thomsen.

Der lægges dog maksimalt pres på både styrelsen og ISS. De mange medlemmer af Facebook-gruppen ”Til kamp mod ISS” har således fået opbakning af Centralforeningen for Stampersonel (CS), der ligeledes har samlet dokumentation fra sine medlemmer, som siden er sendt til FES.

»Vi opfordrede for godt to uger siden vores medlemmer til at sende billeder og vidnesbyrd ind til os, hvis de oplever dårlig forplejning, rengøring eller indkvartering. De ting, vi har fået ind, har vi bragt videre i systemet, og det fortsætter vi med, så længe henvendelserne kommer,« fortæller formand for CS Jesper Korsgaard Hansen.

Han hilser de nye tiltag fra FES velkommen.

”Det er noget, der fylder rigtigt meget hos vores medlemmer og dermed også hos CS – og det har gjort det længe, men vi har manglet at se noget konkret handling på området. Det er derfor også meget vigtigt, at medarbejderne kan mærke, at der bliver gjort noget aktivt nu for at komme problemerne til livs.”

OLFI er endnu ikke lykkedes med at få en repræsentant for ledelsen i FES til at stille op til interview, men der arbejdes fortsat på sagen. ISS ønsker ikke at stille op til interview.

guest
1 Kommentar
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer