Ny specialoperationsuddannelse er sat på skinner med optagelse fra gaden

2
En patrulje fra Jægerkorpset demonstrerer sine færdigheder under et besøg af Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus (SIKU) på Flyvestation Karup i 2006. Foto: Forsvaret

Til januar møder de første aspiranter til Jægerkorpsets og Frømandskopsets nye og fælles grunduddannelse. Optagelsesforløbet er allerede skudt i gang, og fremadrettet kan man blive optaget i Jægerkorpset uden at have aftjent værnepligt.

En reklame på Jægerkorpset Facebookside afslører i disse dage en af de største ændringer i korpsets historie.

”Nu kan du søge Jægerkorpset – også uden en militær baggrund”.

Før i tiden skulle man have aftjent værnepligt og gennemført Jægerkorpsets patruljekursus med tilfredsstillende resultat for overhovedet at komme i betragtning til at blive jæger. I fremtiden kan man komme ind direkte fra gaden. Eller det vil sige, at man kan gå fra gaden ind til en lang række tests, som man skal bestå for at få lov at komme videre i processen.

Artiklen fortsætter under billedet …

20180418 JGK
Jægerkorpset har opdateret sit coverbillede på Facebook med dette billede, som byder aspiranter velkommen uden militær baggrund. Foto: Jægerkorpset

Men ikke nok med det. For første gang nogensinde sker udvælgelsen og optagelsen i et fællesskab mellem Jægerkorpset og Frømandskorpset. Det fortæller oberst Michael Hyldgaard, som er vicechef i Specialoperationskommandoen – også kaldet SOKOM.

Aspiranter skal fortsat søge enten Aalborg eller Kongsøre

”Målet er i virkeligheden at styrke den samlede rekruttering til både Jægerkorpset og Frømandskorpset og sikre en bedre udnyttelse af vores ressourcer. De to korps har gennemført hver deres optagelse og uddannelse hidtil. Det laver vi om på, så det bliver en ny specialoperationsuddannelse, hvor man kommer ind på samme måde, uanset om man vil til Jægerkorpset eller Frømandskorpset. I Frømandskorpset har man kunnet komme ind som civil, og det kan man også fremadrettet til Jægerkorpset, hvis man har talentet og motivationen til det,” siger han.

Artiklen fortsætter under billedet …

20180418 Hyldgaard
Michael Hyldgaard (th) var i marts 2010 chef for Jægerkorpset, da han med rang af oberstløjtnant modtog hæderstegnet for god tjeneste ved hæren i 25 år. Det blev overrakt af chefen for det daværende Hærens Operative Kommando, generalmajor Niels Henrik Bundsgaard. I dag er Michael Hyldgaard oberst og vicechef i Specialoperationskommandoen (SOKOM), og Niels Bundsgaard er gået på pension. Arkivfoto: Heri Hammer Niclasen/Forsvaret

Optagelsesforløbet er allerede sat på skinner med indledende optagelsesprøver på Sjælland, i trekantsområdet og i Aalborg. Her vil aspiranter skulle bestå en række fysiske tests, og klarer de dem, får de lov at fortsætte til en række yderligere tests frem mod en uges såkaldt selektionskursus i efteråret.

”Det bliver kørt ved henholdsvis Frømandskorpset og Jægerkorpset. Så selv om man søger ind på den nye uddannelse, søger man stadig en retning mod henholdsvis Jægerkorpset eller Frømandskorpset. Det betyder dog ikke, at man ikke kan skifte om senere i forløbet,” siger Michael Hyldgaard.

Alle aspiranter møder på Flådestation Frederikshavn

Selve uddannelsen forløber med et fælles basismodul afviklet i Frederikshavn over seks uger med fokus på grundlæggende militære færdigheder. Herefter følger et fælles grunduddannelsesforløb, som sammenlagt varer 35 uger og er opdelt i tre faser. Det skal først være endeligt klar om et lille år, og derfor foregår der stadig justeringer, fortæller Michael Hyldgaard.

Artiklen fortsætter under grafikken …

20180418 Grafik SOF UDD opdateret
Med den nye uddannelsesstruktur indtræder de nye frømænd og jægersoldater efter grunduddannelsen i de operative patruljer, hvor uddannelsen fortsætter med sidemandsoplæring. Grafik: OLFI

Men overordnet varer første fase 5-6 uger og foregår ved henholdsvis Jægerkorpset og Frømandskorpset. Denne del foregår som en yderligere udvælgelsesproces, inden aspiranterne møder hinanden igen et fælles forløb, som varer ca. 14 uger. Det forløb kommer til at foregå ved både Frømandskorpset og Jægerkorpset og med øvelser over hele landet.

Grunduddannelsen slutter med en specialuddannelse på ca. 15 uger ved henholdsvis Frømandskorpset og Jægerkorpset.

”I specialiseringsfasen kender aspiranterne hinanden og har været gennem en hård uddannelse sammen. Den sidste halvdel af den samlede uddannelse handler om at specialisere sig i de specielle miljø, som aspiranterne skal gøre tjeneste i. Her skilles de ad og går til hver sit specialkorps, men forløbet fortsætter som en udvælgelsesdel. Når de er færdige grunduddannelsen, bliver de enten jægersoldat eller frømand og vil derefter indgå en patrulje ved Jægerkorpset eller i Frømandskorpset. Derfra vil de fortsat skulle uddannes, men det bliver så med sidemandsoplæring i henhold til Forsvarets uddannelsesprincipper,” siger Michael Hyldgaard.

 

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer