spot_img

Løkke udpeger Nils Wang som ny national sikkerhedsrådgiver

APRILSNAR: Om en måned skifter chefen for Forsvarsakademiet job og rykker ind i Statsministeriet som regeringens nye sikkerhedsrådgiver. Tanken er at oprette et regulært sikkerhedsråd i forbindelse med det nye forsvarsforlig.

Kontreadmiral Nils Wang blev ikke ny forsvarschef, men kan nu glæde sig over en endnu mere prestigefyldt stilling. Den 1. maj forlader han jobbet som chef for Forsvarsakademiet og rykker i stedet ind i Statsministeriet i en nyoprettet stilling som national udenrigs- og sikkerhedsrådgiver. Det bekræfter kilder i Statsministeriet over for OLFI.

Regeringen og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har længe ønsket at udpege en sikkerhedsrådgiver, og det var oprindeligt planen, at stillingen skulle besættes med en erfaren diplomat fra udenrigstjenesten. Men med valget af Donald Trump som USA’s nye præsident er vindende skiftet, og der er kommet et markant øget fokus på forsvar, Nato og øgede forsvarsbevillinger, samtidig med at regeringen vurderer Rusland som en af de største sikkerhedspolitiske udfordringer. Regeringen har derfor valgt at skifte hest og i stedet peget på en person fra Forsvarets øverste ledelse.

Læs også: Historien om Nils Wang som sikkerhedsrådgiver var en aprilsnar

Det er tanken, at stillingen som national sikkerhedsrådgiver i forbindelse med det kommende forsvarsforlig skal følges op med etableringen af et nationalt udenrigs- og sikkerhedsråd, som vi kender det fra USA. Netop sådan et råd anbefalede ambassadør Peter Taksøe-Jensen i sin rapport “Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid” fra maj, og han uddybede også tankerne bag udpegningen af en national udenrigs- og sikkerhedspolitisk rådgiver.

Skal udarbejde regeringens nationale sikkerhedsstrategi

“Til støtte for Det Nationale Udenrigs- og Sikkerhedsråd oprettes eller udvikles en funktion som national udenrigs- og sikkerhedsrådgiver med et mindre sekretariat tilknyttet. Rådgiveren skal have til opgave at lede udarbejdelsen af udkast til regeringens nationale sikkerhedsstrategi, og øvrige strategidokumenter, at udvikle udenrigspolitiske initiativer og drive forberedelsen af regeringens drøftelser og beslutninger i rådet og sikre deres gennemførelse. Til støtte for det forberedende arbejde kan rådgiveren inddrage de relevante ministerier og andre myndigheder, der er interessenter i en given sag,” står der i rapporten på side 89 under punktet “Nationalt Udenrigs- og Sikkerhedsråd”.

Peter Taksøe-Jensen anbefalede i rapporten “Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid” fra maj 2016 at oprette en stilling som udenrigs- og sikkerhedsrådgiver.

Valget af Nils Wang kommer ikke som en kæmpe overraskelse. Han var en nøglefigur i udarbejdelsen af de sikkerhedspolitiske kapitler af Peter Taksøe-Jensens rapport, og han var ligeledes en af hovedforfatterne bag regeringens Arktis-rapport med anbefalinger til et øget engagement i den nordligste del af kongeriget. Han har i flere omgange kandideret til at blive Danmarks forsvarschef, men måtte i januar se dette job gå til Bjørn Bisserup.

Nils Wang er kendt for at være lynende intelligent, og han har vist sig at kunne finde nye veje, hvor andre møder blindgyder. Han er således manden bag det moderne søværn med nye fregatter og støtteskibe, og han er ansvarlig for oprettelsen af en helt ny uddannelsesstruktur på Forsvarets officersuddannelser, hvilket han i øvrigt ikke kun har fået ros for. Han er kendt for sine skarpe meninger og egenrådige initiativer, hvilket netop ses som en styrke i det nye job.

Vil vente med at kommentere udpegningen

Nils Wang deltog fredag-lørdag i Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Seminar på Pharmakon i Hillerød, hvor OLFI kort fik lejlighed til at spørge kontreadmiralen om hans reaktion på udpegningen.

“Det vil jeg gerne vente med at sige noget om, til statsministeren har meldt det officielt ud,” siger Nils Wang.

Det er planen, at Lars Løkke Rasmussen vil annoncere valget af Nils Wang som national sikkerhedsrådgiver midt i den kommende uge, når han er vendt hjem fra sin udlandsrejse til USA, Jomfruøerne og Mexico, hvor han bl.a. har mødt Donald Trump og deltaget i markeringen af 100-året for salget af de vestindiske øer til USA.

Du kan se Nils Wangs CV her.

Denne historie er en aprilsnar!

Andre læste også

Forsvaret er ramt af sin egen bemandingssucces

Abonnement
INTERVIEW. Når Forsvaret fattes penge, har det blandt andet at gøre med uventet succes på bemandingsfronten, fortæller viceforsvarschef Kenneth Pedersen. Han forstår soldaternes frustrationer over tvungen afspadsering, ansættelsesstop og mangel på basale fornødenheder, men maner til besindighed. Det er nødvendigt at slå bremserne i, så tempoet er afstemt med...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer