Uafhængighedserklæring

Foto: Ernstved
Foto: Ernstved

Alle, virksomheder såvel som privatpersoner, som ved køb af annoncer eller i form af personlige bidrag støtter OLFI økonomisk, accepterer og erklærer sig indforstået med OLFIs nedenstående uafhængighedserklæring:

  1. Jeg mener, at et velfungerende demokrati er afhængigt af en fri og uafhængig presse, som gennem kritisk journalistik udfylder rollen som borgernes vagthund over for magthaverne.
  2. Jeg ved, at redelig og fair journalistik koster penge.
  3. Jeg ønsker at bidrage til demokratiets udvikling ved at støtte det frie og uafhængige internetbaserede medie OLFI, som har til formål at udbrede kendskabet til dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og sætte dagsordenen med nyheder og afslørende journalistik.
  4. Jeg frasiger mig ethvert ønske om modydelser for mit bidrag til OLFIs eksistens og stiller mig indforstået med også selv at kunne blive undersøgt kritisk i forbindelse med OLFIs arbejde.
  5. Jeg stiller mig til rådighed for OLFI som kilde, men forventer ingen særbehandling på grund af min økonomiske støtte til OLFI.
  6. Jeg er indstillet på, at min økonomiske støtte indgår i OLFIs samlede budget og ikke kan øremærkes bestemte formål.
  7. Jeg forventer til gengæld, at OLFI lever op til journalistikkens etiske standarder og med et vedholdende og åbent sind vil opsøge og formidle den bedst opnåelige version af sandheden.
  8. Jeg forventer endvidere, at OLFI vil være åben omkring sine journalistiske metoder og bestræbe sig på at fremstille stoffet med sans for proportioner, prioritere det væsentlige og gøre sin formidling forståelig, interessant og relevant.
  9. Jeg er indstillet på, at OLFI kan begå fejl, men jeg forventer, at OLFI erkender fejl – og lærer af dem.

You can read the OLFI Declaration of Independance in English here.

Januar, 2016

/Peter Ernstved Rasmussen (OLFI) & ANNONCØR