spot_img

Flystøj i Skrydstrup koster trecifret millionbeløb til kompensation og opkøb

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

Naboer til Flyvestation Skrydstrup ved fortsat ikke, præcis hvor meget de nye F-35-kampfly kommer til at larme. Men udbetalingen af kompensation for flystøj er i fuld gang, og naboerne til flyvestationen står til at modtage omkring en kvart milliard kroner i kompensation, opkøb eller støjisolering.

Mens de første F-35-kampfly næsten står klar på de amerikanske startbaner med kurs mod Danmark, er Forsvarsministeriet godt i gang med at udbetale kompensationer for støjgener og opkøbe ejendomme af de beboere i området omkring Flyvestation Skrydstrup, som har ønsket at komme af med deres boliger. Det fremgår af et statusnotat, som Forsvarsministeriet udarbejdede i slutningen af juni.

»Siden der blev åbnet for ansøgninger i sommeren 2020, har Ejendomsstyrelsen pr. 17. maj 2023 modtaget 1.236 ansøgninger, hvoraf 1.136 har været berettigede ansøgninger. Det betyder, at over 69 % af de berettigede allerede har ansøgt om kompensation, hvilket skal ses i lyset af, at der er tale om en 10-årig ordning. Pr. 17. maj 2023 var der udbetalt kontant beløb til 664 naboer, opkøbt 50 ejendomme og støjisoleret 119 ejendomme.«

Det er især de opkøbene af ejendomme, der boner ud i regnskabet:

»Pr. 17. maj 2023 var der udbetalt kontant kompensation for ca. 49,0 mio. kr., opkøbt ejendomme for ca. 168,3 mio. kr. og støjisoleret for ca. 20,2 mio. kr.,« oplyser Forsvarsministeriet i et skriftligt svar til OLFI, som fortsætter:

»Nettoudgifterne til kompensationsordningen forventes at være på i størrelsesordenen 250 mio. kr. Der er usikkerhed om beløbets størrelse, idet borgernes valg af kompensationsløsning samt størrelsen af tab relateret til opkøbte ejendomme har betydning for den faktiske udgift,« skriver Forsvarsministeriet videre.

Målinger og beregninger skal sammenlignes

Udover udgifterne til udbetalinger af kompensation, støjisolering eller opkøb af de mest støjramte bygninger har Forsvarsministeriet brugt 5,7 millioner kroner på et såkaldt flystøjsovervågningssystem bestående af både faste og mobile målestationer, som skal monitorere støjniveauerne i området. De mobile målestationer vil kunne bookes af beboere i området, som så vil kunne få en præcis støjmåling for netop deres ejendom.

Frem mod installationen af målestationerne er udbetalingen af kompensation sket på baggrund af beregninger, som efter F-35-flyenes ankomst skal holdes op mod konkrete målinger. Beregningerne var imidlertid ikke retvisende, mente naboerne til flyvestationen, som i flere tilfælde selv har målt højere decibel-niveauer og længe har agiteret for målestationerne.

Beregningerne dannede basis for en inddeling i henholdsvis en gul og en rød zone. Beboere i den røde zone kunne vælge mellem at lade staten opkøbe deres hus, at modtage en kontant udbetaling på 140.000 kroner eller at få støjisoleret huset på statens regning. Beboere i den gule zone kunne alene vælge mellem 70.000 kroner i hånden eller at få støjisoleret.

Forsvarsminister klar til at se på sagen igen

Med udsigten til, at første F-35 lander i Skrydstrup den 1. oktober, er der snart mulighed for at finde ud af, om beboerne i området har ret, og om taksterne har været fastsat på et forkert grundlag.

»Det indgår i kompensationsaftalen, at man vil sammenligne den målte flystøj fra F-35 kampfly fra Flyvestation Skrydstrup med den beregnede flystøj, der ligger til grund for kompensationsordningen. Det er endnu for tidligt at konkludere på målingerne, idet de skal ses over en længere periode for at give et retvisende billede,« skriver Forsvarsministeriet i sit statusnotat.

OLFI har bedt foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer om en kommentar til, om man her mener, at kompensationsniveauet er tilstrækkeligt, og om man i øvrigt mener, at sagen om kompensationer overhovedet kan afsluttes til alles tilfredshed. Herfra lyder det dog, at man afventer de nye kampflys ankomst, før man udtaler sig yderligere til pressen.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen har dog tidligere på året garanteret, at man på Christiansborg er klar til igen at se på sagen, hvis der viser sig at være behov for det, når F-35-flyene begynder at flyve i området.

»Hvis støjbilledet bliver et andet, end støjrapporten viser, så kommer vi til at forholde os til det politisk,« sagde han i marts til JydskeVestkysten.

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Forsvarets genrejsning kræver en fordomsfri tilgang fra alle parter

DEBAT: Forsvaret står et sted, hvor den politiske og den militære sfæres indbyrdes relation er i fare for at stå i vejen for en historisk genopretning. For at den kan føres ud i livet, skal der derfor ikke kun ses på organiseringen af forsvarsområdet, men på kulturen, som man...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

2 KOMMENTARER

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Palle Randløv
Læser
Palle Randløv
1. september 2023 15:02

Tja, vi er jo ustyrlig glade (i regeringen) for de småpenge vi bruger til opkøb, kompensation o.s.v. Se på Nordmændene; de bruger en lille milliard danske kroner.

Allan Clifford Christensen
Læser
Allan Clifford Christensen
1. september 2023 12:31

Det samme vil ske i Karup og til dels i Ålborg