10 forligspartier indgår amputeret forsvarsforlig med få konkrete aftaler 

2
Torsdag den 28. juni indgik regeringen et nyt 10-årigt rammeforlig for dansk forsvar med syv partier fra oppositionen.

Onsdag aften har regeringen sammen med syv af Folketingets partier indgået et historisk delforlig på forsvarsområdet, som sikrer Forsvaret et løft på 143 mia. kr. over de næste 10 år. Detaljer om kapaciteter, bygninger og værnepligt skal først forhandles i løbet af efteråret.

Regeringen er sammen med SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige blevet enige om den økonomiske ramme for Forsvaret for de næste 10 år. I en pressemeddelelse kalder partierne det et forsvarsforlig, men det er på trods af en historisk indsprøjtning på 143 mia. kr. et ualmindeligt tyndt og meget lidt detaljeret forlig.

Du kan læse forsvarsforliget her 

Forliget indeholder en masse ord og hensigsterklæringer, men meget få konkrete aftaler. Kort fortalt fastsætter forliget alene den økonomiske ramme for Forsvaret for de kommende 10 år. Bredden blandt forligspartierne er måske det mest opsigtsvækkende, idet partierne spændende fra SF til Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige er rørende enige om at bruge næsten halvanden hundrede mia. kr. på forsvar.

Ifølge den fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), sikrer aftalen, at Danmark kan tage et større ansvar for forsvar og sikkerhed i et stadig mere komplekst trusselsbillede.

»I dag indgår vi en aftale, som er en milepæl for dansk forsvar. Med den situation som følger af Ruslands angreb på Ukraine, er det helt afgørende, at der er bred opbakning bag dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Derfor glæder det mig meget, at så mange partier i Folketinget i dag viser vilje til at tage ansvar i så alvorlig en situation” siger fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen.

Med aftalen sikrer partierne, at Danmark i 2030 kommer op på at bruge de to pct. af BNP på Forsvar, som Danmark i 2014 lovede sine allierede i Nato at nå op på i løbet af en 10-årig periode.

»Vi giver dansk forsvar et historisk og på alle måder tiltrængt løft,« siger Troels Lund Poulsen.

Ingen værnepligt for kvinder

Ifølge aftalen er partierne enige om, at Danmark i højere grad skal leve op til de krav, som Nato og allierede har til Danmark. Derudover er partierne enige om, at Danmark skal spille en aktiv rolle i samarbejdet om sikkerhed og forsvar i EU herunder EU’s militære missioner og operationer.

»Med afskaffelsen af forsvarsforbeholdet er partierne enige om, at vi i fremtiden kan engagere Danmark helhjertet i EU’s sikkerheds- og forsvarssamarbejde. Det er afgørende, at Danmark kan og vil bidrage til freds- og stabiliseringsindsatser i Europas nærområder,« siger Troels Lund Poulsen.

Der er bred enighed om, at Forsvarets fundament skal på plads, og derfor afsættes der ca. 27 mia. kr. over de næste 10 år til at styrke Forsvarets materiel, bygninger, IT og personel for at rette op på en række ophobede udfordringer i driften. Derudover afsættes ca. 11 mia. kr. til yderligere investeringer i materiel og personel i lyset af den sikkerhedspolitiske og økonomiske virkelighed.

I SF glæder partiformand Pia Olsen Dyhr sig over igen at være en del af forligskredsen bag en forsvarsaftale.

»Det er en bunden opgave, at vi skal styrke dansk forsvar og sikkerhed. Med dette rammeforlig lægger vi de afgørende spor for en genopretning og en kurs for dansk forsvar med vægt på territorialforsvar, Arktis, cybersikkerhed og arbejde mod en styrkelse af den danske flåde – bygget i Danmark. Og så selvfølgelig et tæt samarbejde med EU og NATO og fortsat ubøjelig opbakning til Ukraine. Det ansvar vil SF selvfølgelig være med til at løfte, i en verden mere utryg og bekymrende end længe,« siger hun.

På den anden politiske fløj var forsvarsordfører Lise Bech fra Danmarksdemokraterne lige så begejstret. Samtidig slår hun fast, at der med forliget definitivt ikke kommer værnepligt for kvinder i denne omgang.

»Vi er rigtig glade for at være en del af aftalen, så vi kan være med til at præge dansk forsvar i fremtiden og tage ansvar. Det er en bunden opgave, at vi skal bruge flere penge på Forsvaret, når der er i krig i Europa. Det har været vigtigt for os at forbedre forholdene for samarbejde mellem Forsvaret og erhvervslivet i landdistrikterne, så de kommende delaftaler, der skal forhandles på plads i løbet af efteråret, også bidrager til et Danmark i bedre balance. Endelig er vi glade for, at vi forbedrer vilkårene for de ansatte i Forsvaret, og at planerne om kvindelig værnepligt er blevet skrinlagt,« siger Lise Bech.

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer