OLFIs redaktør både frikendt og dømt til at betale tort i sag om ærekrænkelser

5
OLFI-redaktør i operationsrummet på fregatten "Peder Skram", som i dag er museumsskib på Holmen. Arkivfoto: Emil Agerskov

Tirsdag faldt der dom i en civil sag om ærekrænkelser, som Copenhagen Group A/S med flere havde stævnet OLFIs redaktør for. Peter Ernstved Rasmussen blev frifundet i en lang række forhold, men dømt for at have fremført en ubeføjet beskyldning mod Jeppe Handwerk og Copenhagen Global A/S.

Det gik både godt og skidt for OLFI-redaktør Peter Ernstved Rasmussen, da Københavns Byret tirsdag afsagde dom i den sag om ærekrænkelser, som Copenhagen Group A/S anlagde i april 2020. Sagen omhandlede 11 artikler med et kritisk fokus på Jeppe Handwerk og en række handler mellem hans virksomheder og Forsvaret.

Havde retssagen alene omhandlet Copenhagen Group som sagsøger, var dommen endt med en pure frifindelse.

»Efter en samlet vurdering af indholdet af de artikler, hvor Copenhagen Group er omtalt, finder retten, at det ikke er godtgjort, at der er fremsat eller udbredt udtalelser eller anden meddelelse, der er egnet til at krænke Copenhagen Groups ære,« står der i dommen.

Desværre for Peter Ernstved Rasmussen gjorde han selv opmærksom på, at sagsøger slet ikke var nævnt i en række af de omtalte artikler. På den baggrund valgte Copenhagen Global A/S og Jeppe Handwerk at indtræde som medsagsøgere 10 måneder efter det oprindelige sagsanlæg og udgivelsen af den seneste artikel medtaget i sagsanlægget. Injuriesager har en forældelsesfrist på seks måneder, men det har ifølge dommen ikke haft indflydelse på forholdet om erstatning.

»Det forhold, at Jeppe Handwerk og Copenhagen Global først den 26. februar 2021 indtrådte som sagsøgere i sagen, findes ikke at have ført til, at deres krav om mortifikation og godtgørelse for tort er bortfaldet ved passivitet,« står der.

Frifundet for straf efter straffelovens § 268

Sagsøgerne krævede Peter Ernstved Rasmussen idømt hårdest mulig straf efter straffelovens §268, som har en strafferamme på op til to års fængsel. Dette forhold blev OLFIs redaktør frifundet for. Derudover krævede sagsøgerne, at en række udsagn fra de 11 artikler blev dømt ubeføjede.

Punkt for punkt afviser retten størstedelen af påstandene. Men i særligt et forhold mener retten, at Peter Ernstved Rasmussen er gået for langt. Det drejer sig om en væsentlig passage i en artikel om Forsvarets køb af militære jetski, hvori Peter Ernstved Rasmussen skrev, at artiklen var »en historie om magt og måske i virkeligheden også om korruption, som Transparency International definerer som ”misbrug af betroet magt for egen vindings skyld”.«

Denne passage finder retten ubeføjet, og på den baggrund dømte retten Peter Ernstved Rasmussen til at betale en samlet tort på 50.000 kr. til Copenhagen Global A/S og Jeppe Handwerk. Det forholdsvis høje beløb skal ses i lyset af, at Folketinget med virkning fra 1. januar 2019 tredoblede beløbet for erstatninger i injuriesager.

Hos OLFI kommer dommen bag på den ansvarshavende chefredaktør.

»Jeg var overbevist om, at retten ville frifinde mig i alle forhold. Og jeg mener, at retten har anlagt en meget streng vurdering af OLFIs journalistik. Jeg mener også, at dommeren på flere punkter blander tingene sammen fra de 11 artikler. På den baggrund vil jeg sammen med min advokat og Dansk Journalistforbund grundigt overveje, om vi skal anke dommen,« siger Peter Ernstved Rasmussen.

guest
5 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer