spot_img

HKKF raser over arbejdsskadesikringen: “Hvad Fanden bilder de sig egentlig ind?”

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

OPDATERET: Formanden for HKKF kalder Ankestyrelsens og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings mangeårige behandling af soldater med psykiske arbejdsskader for ”uacceptabel” og ”grotesk”. Nok er nok, siger han. Netop offentliggjort rapport afdækker fejl på fejl begået af myndighederne, som imidlertid afviser kritikken.

Flemming Vinther vidste det godt. Som formand for soldaternes fagforening HKKF har han i årevis påpeget fejl i myndighedernes behandling af veteraners psykiske arbejdsskader opstået på grund af udsendelse i internationale missioner. Men at der nu også foreligger en massiv dokumentation for fejlene, gør ham ikke mindre vred.

»Hvad Fanden bilder de sig ind? Det er helt uacceptabelt, at en styrelse tilsidesætter gældende lov og ret og dermed svigter syge veteraner, der bare har gjort deres pligt. Nok er nok,« siger han, da OLFI interviewer ham om sagen.

Mandag offentliggjorde Soldaterlegatet rapporten ”Hjemvendte soldaters ret til arbejdsskadeerstatning for PTSD – en juridisk analyse af myndighedernes praksis”, som er udarbejdet af professor mso, dr.jur. Andreas Bloch Ehlers og betalt af Soldaterlegatet.

Selv om rapporten dermed kan ses som et partsindlæg, er den klinisk renset for meninger og holdninger og udgør i stedet en omfattende og uafhængig analyse begået af en af de mest respekterede eksperter på området. Rapporten afdækker fejl på fejl begået af de myndigheder, som skulle sikre en uvildig behandling i lovens ånd. Konklusionen i rapporten er, at myndighedernes behandling af sagerne om hjemvendte soldaters ret til arbejdsskadeerstatning giver anledning til »alvorlig kritik«.

»Myndighederne inddrager undertiden private omstændigheder hos soldaten, der ikke er hjemmel til at lægge vægt på, ligesom der ved bevisbedømmelsen undertiden stilles for strenge krav til, hvorvidt både belastningskriteriet og tidskriteriet er opfyldt. Det er et retspolitisk spørgsmål, hvad der bør gøres for at rette op på de fejl, som myndighederne begår. Det synes dog oplagt, at det i første omgang er nødvendigt, at såvel de materielle som de bevismæssige regler på området klargøres for myndighederne, da dette i alle tilfælde er en forudsætning for, at sagerne kan blive afgjort i overensstemmelse med loven,« skriver professor Andreas Bloch Ehlers i sin konklusion.

Dokumentationen kan ikke blive mere alvorlig

I HKKF mener Flemming Vinther, at dokumentationen i den netop offentliggjorte rapport er »overvældende«.

»Dokumentationen kan ikke blive meget mere alvorlig. Det, som veteraner, fagforeninger og advokater har sagt i årevis, bliver her dokumenteret af den højeste juridiske faglighed. Ankestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gør ikke deres arbejde og lever ikke op til loven. Det kan man sige en hel masse hårde ord om, som ikke ser pænt ud på skrift. Men det skal jeg nok afholde mig fra,« siger Flemming Vinther.

I Ankestyrelsen kalder vicedirektør Merete Pantmann både den empiriske rapport og den juridiske analyse af myndighedernes praksis foretaget af professor Ehlers for grundig, og hun erklærer sig samtidig enig i den juridiske fortolkning af lovgrundlaget. Hun siger dog samtidig, at man i Ankestyrelsen har haft fokus på at »sikre korrekt sagsbehandling og bevisbedømmelse i de komplicerede sager«.

»Der er tale om ulykkelige sager med overordentlig stor betydning for de berørte. Samtidig giver sagerne anledning til vanskelige bevismæssige vurderinger. Det skyldes, at de begivenheder, der indgår i bevisbedømmelsen i disse sager, typisk ligger mange år tilbage. Beskæftigelsesministeren har i dag bedt Ankestyrelsen om at forholde sig til rapportens kritikpunkter punkt for punkt. Det arbejde sætter vi nu i gang,« siger Merete Pantmann.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gentager sig selv

I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har presseafdelingen gensendt det samme citat, som AES gav til Berlingske inden offentliggørelsen af rapporten.

»Nogle af sagerne handler om udsendelser langt tilbage i tid. Her kan det være svært rent faktisk at finde ud af, hvad der er foregået. Der er det vores opgave som myndighed at vurdere alle oplysninger objektivt. Vi træffer vores afgørelser ud fra lovgivningen og ud fra den praksis, som Ankestyrelsen og domstolene har lagt,« skriver AES, som nu vil »nærlæse rapporten og tage dialogen med Soldaterlegatet«.

Artiklen fortsætter under billedet …

Punkt for punkt piller professor Andreas Bloch Ehlers myndighedernes sagsbehandling fra hinanden. Screendump: Rapport fra Soldaterlegatet

Ankestyrelsens og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring håndtering af sagerne gør det svært for Flemming Vinther at skjule sine frustrationer. Han understreger, at han ikke opfatter hverken Forsvaret eller det politiske niveau som problemet, hvilket rapporten også understreger. Problemerne ligger i Ankestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

»Jeg oplevede faktisk, at den tidligere beskæftigelsesminister i form af Troels Lund Poulsen (V) forsøgte at trænge igennem til styrelsen. Vi må bare konstatere, at det ikke har været muligt at trænge igennem. Nu må jeg sætte min lid til den nye minister i form af Peter Hummelgaard Thomsen (S). Det politiske niveau bliver nødt til at sige til styrelsen, at nu må den stoppe med at opfinde sin egen praksis og i stedet begynde at leve op til reglerne,« siger Flemming Vinther.

Din dominerende mor er skyld i din PTSD

Han opremser en række eksempler på fejlbehandling, som også fremgår af rapporten fra professor Andreas Bloch Ehlers og kan ikke lade være med at bande.

»Det er fuldstændig grotesk, at man kan sige til folk, som har oplevet forfærdelige ting i Afghanistan: Det er nok mere din dominerende mor, der er skyld i, at du har fået PTSD. De tillægger chefens ord større vægt, end soldaten der har oplevelsen inde på livet. Og de siger, at man kun har været i direkte livsfare, hvis man har været i direkte kamp. Jeg kan næsten ikke rumme det. Hvad fanden bilder de sig ind?«

Det fremgår af rapporten, at det ikke er hverken retningslinjerne eller loven, der er noget galt med. Det står derimod lysende klart, at problemerne ligger i sagsbehandlingen i Ankestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Som en konklusion på rapporten anbefaler professor Andreas Bloch Ehlers derfor, at det politiske niveau vejleder myndighederne om, hvordan de skal forstå lovgivningen og gældende regler.

»Det er en ret barsk melding til en styrelse, som burde have behandlingen af sager efter lovens forskrifter som sin kernekompetence. Vi har derfor en klar forventning om, at man genoptager alle tidligere sager. Hvis ikke det her kan ruske op i systemerne, ved jeg ikke, hvad der skal til. Denne rapport er det bedste værktøj til, at vi endelig kan få rettet skuden op. Det fortjener veteranerne, og så skal vi huske at rose og sige tak til Soldaterlegatet for det kæmpe og omkostningstunge arbejde at få sat det her på plads,« siger Flemming Vinther.

OBS: Artiklen er opdateret kl. 15.50 den 7. oktober med tilføjelse af kommentar fra Ankestyrelsen.

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Forsvarsministeriet har udviklet sig til det rene Ebberød Bank

Abonnement
KOMMENTAR: Forsvarsministeriets Personalestyrelse har lige brugt 13 mio. kr. på en hvervekampagne, som har til formål at tiltrække nye og fastholde nuværende medarbejdere på hele Forsvarsministeriets område. Samtidig er der indført ansættelsesstop og pålagt besparelser for et trecifret millionbeløb på tværs af Forsvarsministeriets område. Husker du historien om Ebberød Bank?...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer