spot_img

Også i Hormuz-Strædet er horisonten kun en times sejlads væk

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

BLOG: En eventuel dansk deltagelse i en international flådemission i Hormuz-strædet ser ikke så lige til ud som for et par uger siden. Tingene har ændret sig, og det stiller udenrigsministeren i et dilemma. Men debatten om missionen gør det nødvendigt at forklare forskellene på landmilitære og maritime bidrag. Den kommer her.

Den eventuelle danske deltagelse i en flådemission i Hormuz-strædet er blevet kompliceret gennem de seneste uger. Oprindeligt gav den danske regering tilsagn om at bidrage til en europæiskledet operation efter britisk opfordring. Siden har briterne selv skiftet mening og er gået med i en amerikansk operation, og det stiller Danmark i en knibe.

Irankenderen Misha Zand beskriver i en  kommentar i Berlingske den 9. august det danske dilemma ganske godt. På den ene side har vi sagt, at vi er klar til at sende et maritimt bidrag til Hormuz, men på den anden side har omstændighederne ændret sig, fordi operationen nu ser ud til at være under amerikansk ledelse. Det giver så en masse hensyn at veje mod hinanden.

I debatten om et dansk flådebidrag opstår der dog hurtigt nogle misforståelser om, hvad flådestyrker er for et værktøj. Et maritimt bidrag kan ikke sammenlignes med indsættelse af landmilitære styrker. Gør man det, fører det til nogle dystre antagelser om, hvad udsendelsen af et dansk krigsskib kan betyde. Det er desværre en form for argumentation, som man ofte møder i diskussioner om Hormuz, og som man som søofficer godt kan blive lidt træt af. Derfor er det værd at dvæle lidt ved forskellen på det landmilitære og det sømilitære.

Krigsskibe har altid været et udbredt diplomatisk redskab

Hvis man sender landstyrker til et fremmed land, er det en bastant handling. Det kræver en masse logistisk at komme frem, og når styrkerne først er til stede, er de svære at overse. De primære opgaver for hærstyrker er kamporienterede, og derfor sender landstyrker et skræmmende signal. Dertil kommer, at det særegne ved landstyrker er evnen til at tage og fastholde terræn. Deployeringen af landstyrker signalerer, at vi har overtaget kontrollen med et område. Sådan fungerer tingene ikke på havet.

For det første er havet som udgangspunkt ikke ejet af nogen. I en maritim kontekst handler det ikke om at erobre terræn, men om kommunikationslinjer. Man bruger havet til transport, eller man kan være i et område i en periode, men al tilstedeværelse er midlertidig. Det betyder at maritime styrker meget fleksibelt kan veksle imellem at være til stede og ikke at være til stede. Med de farter som en moderne fregat kan sejle, er horisonten aldrig mere end en time væk.

Derfor har krigsskibe også gennem tiden været et flittigt anvendt diplomatisk redskab. Det er et stykke af hjemlandet, som i kraft af sin tilstedeværelse kan udtrykke interesse for, hvad der foregår. Man kan med krigsskibet sende et aggressivt signal, men man kan også sende et venligt eller komplet neutralt signal. I modsætning til hærstyrker kan et krigsskib sejle helt op til et fremmed land uden at virke intimiderende, og man kan sejle væk igen, uden at det ligner et nederlag. Derfor er det en misforståelse af det maritime miljø, når man fremstiller en modsætning mellem udsendelsen af et dansk krigsskib og en diplomatisk indsats. Det er ud fra en flådeteoretisk vinkel oplagt at sende et krigsskib til et område, hvor man har en diplomatisk opgave.

For det andet løser krigsskibe mange andre opgaver end krig. Hvis der på land er en akut situation, kan man vælge mellem en vifte af myndigheder til at løse den: Politi, redningsvæsen, toldere, fødevaremyndigheder osv. På havet har staten færre ressourcer, og derfor har man i århundreder brugt krigsskibe til at løse ikke militære opgaver. Den centrale distinktion er, om der er tale om en krigsmæssig opgave, eller om der er tale om en opgave med at håndhæve lov og orden til søs.

Bør ikke overvurdere problemer ved amerikansk flådemission

Det er således en forhastet konklusion at antage, at et dansk krigsskib nødvendigvis vil løse militære opgaver i Hormuz-strædet. Det kan et sådant krigsskib naturligvis godt gøre, men det vil være et politisk valg. Og selv hvis Danmark ikke ønsker at lave noget militært, kan der stadig være grunde til at sende et krigsskib. Det kan eksempelvis være for at beskytte danske handelsskibe mod den slags bombeangreb, som i maj og juni ramte to norske skibe i Omanbugten. Havde den opgave udspillet sig på landjorden, ville man have ringet efter politiet, men til søs er statens redskab krigsskibe.

Endeligt er det en hyppig fejltagelse at antage, at et dansk krigsskib ikke kan trække sig ud af en amerikanskledet flådemission, hvis situationen eskalerer. Det er ganske enkelt ikke korrekt. Tværtimod er det helt normalt, at krigsskibe hopper ind og ud af flådemissioner afhængigt af nationale omstændigheder. Det kan være, fordi hjemstaten ønsker at anvende krigsskibet til noget, der rækker ud over missionens mandat, eller fordi man har et nationalt forbehold for opgaver, som skibet ikke må deltage i. Den slags er standard.

Det ændrer dog ikke ved, at det havde været mere bekvemt for Danmark med en europæiskledet flådemission. Men vi skal også passe på med at overvurdere problemerne, hvis Danmark ender med at være med i en amerikansk mission. Man kan løse meget ved at beskrive nationale forbehold på forhånd, og horisonten er som bekendt kun en time væk.

Anders Puck Nielsen er orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiets Center for Maritime Operationer. Han har en fortid som bl.a. skibschef i DIANA-klassen og sprogofficer i russisk. Foto: Ernstved

Andre læste også

Forsvarsministeriet har udviklet sig til det rene Ebberød Bank

Abonnement
KOMMENTAR: Forsvarsministeriets Personalestyrelse har lige brugt 13 mio. kr. på en hvervekampagne, som har til formål at tiltrække nye og fastholde nuværende medarbejdere på hele Forsvarsministeriets område. Samtidig er der indført ansættelsesstop og pålagt besparelser for et trecifret millionbeløb på tværs af Forsvarsministeriets område. Husker du historien om Ebberød Bank?...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

3 KOMMENTARER

guest
3 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Gert Andersen
Læser
Gert Andersen
15. august 2019 13:48

De danske politikere skal tænke sig godt om før man deltager i en flådemission i den Persiske Golf/Hormmuz-strædet da det kan blive mere farligt for danske skibe at optrappe konflikten
Irans tilbageholdelse af engelsk registrerede skibe kommer jo som en gengældelse af tilbageholdelse i Cibraltar af et iransk ejet skib, så der er jo ikke nogen umiddelbar grund at der skal være fare for at danske skibe bliver angrebet, og danske redere ikke efterlyst en beskyttelse ved tilstedeværelse af et dansk flådefartøj. Det alene et amerikansk og engelsk ønske om at optrappe en konflikt der alene bunder i den amerikanske konflikt og boykot af Iran.
Optrappes konflikten yderligere er der intet der forhindrer Iran i at udlægge miner i Hormuzstræder og det ville kunne få katastrofale konsekvenser for den civile skibsfart.
Gert Andersen, skibsfører med mange års sejllads på den Persiske Golf.

Brian Lüders-Jensen
Læser
Brian Lüders-Jensen
12. august 2019 23:45

Klø på venner

T. Halken
Læser
T. Halken
12. august 2019 22:56

Det vigtige her er ikke hvordan at et maritimt bidrag virker i praksis, men signalet man sender til Iran ved at gå med i en amerikansk ledet mission.

EU er ikke herre over Trumps politik, men ved at deltage i en amerikansk mission gør man sig selv til en af støtterne og det vil også øge risikoen for at iranerne ser danske skibe som et mål.
Går man med, og senere vil trække sig ud, så vil der blive lagt pres på fra amerikansk side.
Ved at følge det europæiske eksempel og holde sig væk, så signalerer man at man står sammen med resten af EU og ikke sammen med Trump. Det kan også mindske risikoen for de danske skibe. Med særligt de seneste par krige i baghovedet med dansk deltagelse, så bør vi holde os langt væk fra Mellemøsten denne gang, sammen med resten af Europa, eller deltage i en Europæisk ledet mission uden amerikansk deltagelse.