»Søværnet kommer til at stå bedre i fremtiden end de sidste mange år«

INTERVIEW: Situationen i Søværnets 2. Eskadre er ikke længere helt så grel, som ledelsesinformationerne i OLFIs seneste artikel giver indtryk af. Alt er ikke rosenrødt, men fregatterne kan for nuværende godt løse de pålagte opgaver, forsikrer chefen for Søværnskommandoen, kontreadmiral Henrik Ryberg. Han advarer dog mod at hæve ambitionsniveauet, uden at der følger ressourcer med. … Læs resten af »Søværnet kommer til at stå bedre i fremtiden end de sidste mange år«