Enstrenget hær vil være helt ude af trit med udviklingen

DEBAT: Hæren har brug for en to-strenget struktur, vi bør bevare og styrke tjenestegrensskolerne frem for at nedlægge dem, og vi får brug for...

Burde vi ikke bruge pengene fra krigen mod IS mod banderne i stedet?

DEBAT: USA og Danmarks indsats i Syrien er i strid med international lov og koster millioner af kroner. Burde vi ikke overveje vores absurde...

Skal vi vædde om den enstrengede struktur i Nato, Michael Lollesgaard?

DEBAT: Hvis man skal spare penge i Forsvaret, kunne man overveje at lave en overordnet enstrenget struktur i stedet for den nuværende femstrengede med...

Forsvarsforlig 2017: Her er oplægget til politikerne for en nyordning af Hæren

BAGGRUND III: Sidemandsoplæring, nedlæggelser og lukninger. Konsulenter advarer mod øget risiko for mindre kvalitet, faglighed, fleksibilitet og fokus på opgaveløsningen. Regimenter og tjenestegrenscentre overlever... | lås

Forsker, politikere og formænd er enige: Offentliggør budgetanalysen!

Budgetanalysen er alt for vigtig til at blive holdt i en snæver og lukket kreds, mener fremtrædende personer med indsigt i det forsvarspolitiske område....

Hjort: “Regeringen har endnu ikke taget stilling til effektiviseringsforslagene”

Regeringen vil først om nogle uger tage stilling til, hvilke effektiviseringsforslag fra budgetanalysen, der skal med i det samlede udspil til et forsvarsforlig. Det...

Nyordning af Søværnet: Inspektionsskib lægges op og etablering af en 3. eskadre

BAGGRUND IV: En ny Søværnets Taktiske Kommando, en ny eskadre for Nordatlanten og oplægning af et inspektionsskib af Thetis-klassen. Sådan lyder oplægget fra budgetanalysen... | lås

“Vores virkelighed stemmer ikke overens med den højere oppe i systemet”

BAGGRUND: Besætninger på skibene i Arktis sejler ofte ”for kort” med en mandskabsmangel på over 15 pct. Det giver store udfordringer – ikke mindst,... | lås

Nyordning af Flyvevåbnet: Nedlæggelse, sammenlægninger og flere civile

BAGGRUND V: En ny Flyvevåbnets Taktiske Kommando, sammenlægning af ESK 722 og 724 og nedlæggelse af Air Force Training Center med risiko for dalende... | lås

Forsvaret fortjener en seriøs debat

DEBAT: Politikere diskuterer lystigt de såkaldt hemmelige budgetanalyser. Imens lader Forsvarets ledelse som om, analyserne ikke er offentliggjorte og er larmende tavse i debatten....