Afghanistan var den uundgåelige krig, hvor politisk detailstyring førte til nederlag

KOMMENTAR: Krigen i Afghanistan har varet halvdelen af mit militære liv, så afslutningen fører til en naturlig refleksion. Hvad var det, vi gjorde, og hvorfor endte det, som det gjorde? Jeg har som officer fulgt hele forløbet. Det meste af tiden på nogen afstand, men som strategisk planlægger i Nato var jeg meget tæt på processen, da alliancen indledte operationen - og senere som udsendt til det sydlige Afghanistan.  

Amerikanske præsidenter brød Natos musketered i Afghanistan

DEBAT: Det kræver vedholdenhed at nedkæmpe fjende og påtvinge den sin vilje, men netop vedholdenheden manglede i Afghanistan, skriver major-R Kaj-Ivan Bæk i dette debatindlæg, hvor han samtidig anklager USA for at bryde Natos musketered. Også den danske regering fejlede, da det gjaldt, mener han.

Krigsveteran efterlyser officiel og synlig anerkendelse af ofre for PTSD

Veteraner døde af PTSD fortjener samme synlige respekt som de soldater, der er faldet i missionsområderne. Det mener tidligere kaptajn Mads Silberg, som er veteran fra Afghanistan. De faldnes navne står i dag opført på Monumentet på Kastellet, men der bliver ikke tale om at ændre på kriterierne og inkludere ofre for PTSD,. Sådan siger Monumentkomiteens formand Jesper Helsø. | lås

Til forsvar for Trine Bramsen

BLOG: Forsvarsminister Trine Bramsen tager prisen som den minister, der har gjort mest unødig skade på Forsvaret i nyere tid. Men hun talte ikke usandt om tolkene i Afghanistan og har efter alt at dømme handlet inden for de rammer, som et politisk flertal har sat. | lås

Indbetalinger til obligatorisk grønlandsk pensionsordning er forsvundet

DEBAT: På Grønland oplever danske tjenestemænd fortsat problemer med den omdiskuterede obligatoriske pensionsordning. En af de ramte er chefsergent Flemming Hougaard, som ikke kan se opkrævningerne på sin pensionskonto og med en nært forestående afgang fra arbejdsmarkedet ønsker sig svar på, hvor hans penge er blevet af.

Danmark stolede for naivt på bevidst mangelfulde amerikanske efterretninger

DEBAT: Efterretningssvigtet i Afghanistan var formentlig del af en bevidst amerikansk strategi til at fremskynde tilbagetrækningen af tropper. Det mener John Foley, som opfordrer de danske myndigheder til fremover at forlade sig mere på egne efterretninger end amerikanske.

Ligestillet værnepligt vil styrke Forsvaret 

DEBAT: Politikerne bør sætte handling bag ambitionerne om flere kvinder i Forsvaret ved at indføre en ligestillet værnepligt. Det mener kaptajnløjtnant Johan Fritzen, der i dette debatindlæg peger på en række fordele ved et opgør med den nuværende indretning - for Forsvaret og ikke mindst kvinderne selv.

Forsvaret, industrien og den humanistiske forskning – et frugtbart samarbejde?

DEBAT: Der er fordele at hente for alle parter, hvis Forsvaret og forsvarsindustrien slår sig sammen med den humanistisk-samfundsvidenskabelige forskningsverden i arbejdet med fremtidens teknologiske løsninger. Det mener cand.mag og militærhistoriker Anders Bollmann, der her argumenterer for et tættere samarbejde og mere vidensdeling.

Katastrofen og den tragiske historie om admiral Gardes alt for tidlige...

ANMELDELSE: I dag er det 25 år siden, at en tragedie uden sidestykke ramte det danske forsvar. Den 3. august 1996 omkom den nytiltrådte forsvarschef Hans Jørgen Garde i et flystyrt ved Færøerne. Alle om bord omkom. Militærhistorikerne Søren Nørby og Rasmus Dahlberg har begået en medrivende og detaljeret biografi om admiral Garde og katastrofen på Færøerne. | lås

Kære Morten Bæk

KOMMENTAR: Forsvarsministeriets departementschef prædiker ordentlighed, åbenhed, imødekommenhed og troværdighed, og han formaner cheferne på Forsvarsministeriets område om, at de har et særligt ansvar for at gå foran som det gode eksempel. Men selv vil han ikke stille op til interview eller svare på spørgsmål. Så hvem skal svare på disse 20 spørgsmål til departementschefen? | lås