Næppe før er der passet så dårligt på os

KOMMENTAR: Sagen om Tilsynet med Efterretningstjenesterne og FE har afsløret fejl, svigt og inkompetence i en grad, som har gjort ubodelig skade på alle involverede. De utilsigtede følgeskader – bedre kendt som collateral damage – er, at rigets sikkerhed er blevet alvorligt kompromitteret, og det er ikke pressens skyld. | lås

Vi skylder Forsvarets ansatte at samarbejde om økonomien

DEBAT: Regeringen lægger ikke op til besparelser på Forsvaret, men vil fortsætte opbygningen. Den aktuelle ubalance mellem anlægsøkonomi og driftsøkonomi er udtryk for et øjebliksbillede, og styrkelsen af Forsvaret vil også fremover have høj prioritet, skriver forsvarsminister Trine Bramsen (S) i dette debatindlæg.

OLFI ønsker glædelig jul med ønsket om lidt mere åbenhed og...

KOMMENTAR: I julen er det tid til at glemme skærmydsler og dagligdagens problemer. Så lad os lægge kritikken til side og rose dem, som roses skal. Det gør vi sammen med et ønske om mere åbenhed og mindre ansvarsforflygtigelse fra dem med ansvar. 

Derfor elsker tre skarpe avistegnere forsvaret som taknemmeligt satireunivers

Mens den voksende digitalisering overalt i samfundet vanskeliggør satiretegnernes arbejde, består Forsvarets analogi med uniformer, kanoner og kampvogne. Når forsvarsområdet samtidig vader i fejltagelser, dumheder og skandaler, gør det emnet til en lækkerbisken. Frontlinjen på Radio4 har haft besøg af tegnerne Roald Als, Jens Hage og Lars Andersen. | lås

Vi vil huske 2021 for en øget politisering og afprofessionalisering af...

KOMMENTAR: Endnu et år går på hæld, og hvis nogle troede, at det ikke kunne blive værre for Forsvarets hårdt prøvede personel, tog de grueligt fejl. Det forgangne år står som en skamstøtte over en elendig ledelse forankret i en syg politisk kultur, som mere og mere minder om Nordkorea, Kina og Rusland. | lås

Rod i Forsvarets økonomi udgør et sikkerhedsproblem

DEBAT: Forsvarets akutte økonomiske problemer går ud over Danmarks sikkerhed og slår skår i forholdet til Nato. Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har ført forligspartierne bag lyset ved ikke rettidigt at oplyse om de økonomiske problemer, skriver Venstres forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt og partifællen Christoffer Melson i dette debatindlæg.

Blogger har ret! Cyberforsvaret hører ikke hjemme under Forsvaret og FE

DEBAT: Cyberforsvaret bør have bredt politisk fokus og økonomi foruden lovgivnings- og forvaltningsmæssig magt til at løse sin opgave. Derfor kan funktionen kun være som underlagt en civil beredskabsstyrelse, der i sidste instans har reference direkte til Statsministeriet.

Skønmaleriet holder ikke: Danmark kan ikke imødegå hybride trusler effektivt

DEBAT: Trods regeringens bedyrelser om det modsatte er Danmark ikke klar til at imødegå hybride trusler på en tilstrækkeligt effektiv måde. Der er behov for en styrket indsats både nationalt og internationalt, hvis Danmark skal være klar til den nye virkelighed, skriver John Foley i dette debatindlæg.

Politisk har Forsvarets målsætning altid været den samme: Så billigt som...

BLOG: Forsvaret er langt fra målet om at kunne indsætte enheder med de mest moderne våbensystemer mod en “ligeværdig” modstander. I det eksisterende forsvarsforlig fra 2018 lovede politikerne Nato at kunne stille med en kampklar brigade på 4.000 soldater med udgangen af 2023. Det løfte er og var allerede dengang et blålys. | lås

Morten Bødskov kan ikke nå sine mål uden at give forsvarschefen...

BLOG: Forsvarsminister Morten Bødskovs intentioner er prisværdige, men der må handling bag ordene. Skal forsvarsdebatten sættes fri og fagligheden tilbage i højsædet, bør han derfor starte med at nedlægge styrelserne og give forsvarschefen sit helhedsansvar tilbage, mener reserveofficer Klaus Kroll.