Drop de offentlige hundeslagsmål og ret op på system og struktur

BLOG: Tiden er ikke til specifikke værnsinteresser og offentlige hundeslagsmål om de midler, som er på vej til Forsvaret, mener reserveofficer Klaus Kroll. Han peger i stedet på, at en skarp adskillelse af departement og kommando og en ny forsvarschef børe være første punkt på den forsvarspolitiske dagsorden. Først derefter bør pengene fordeles.

Lyhne svarer ikke på hvilke af Natos styrkemål, som ikke skal...

DEBAT: Natos styrkemål skal tages alvorligt – også selv om dette er en helt ny disciplin for Danmark. Men hvis der politisk ikke er afsat penge nok til at opfylde alle styrkemål,  skal der prioriteres i rækkefølgen. Her mangler Henrik Lyhne stadig at fortælle, hvilke styrkemål som ikke skal have prioritet - og hvorfor.

Natos styrkemål er ikke et tag-selv-bord!

DEBAT: Natos styrkemål er grundlaget for alliancen; det er et forpligtende samarbejde, der skal tages alvorligt. Derfor nytter det ikke at undslå sig at efterleve de landmilitære styrkemål i udmøntningen af forsvarsforliget. Det mener næstkommanderende i Hærkommandoen brigadegeneral Henrik Lyhne, som uddyber i denne replik til flyveroberst Jacob Barfoed.

Stop det anonyme piberi og kom ind i kampen med argumenter!

DEBAT: OLFI har bragt en række anonyme kilders kritik af flyverofficerers magtfulde position i forligsprocessen samt kritik af forsvarschefen og viceforsvarschefens personer. Kritikken er forståelig, men delvis selvforskyldt, og de kritiske røster mangler at forklare, hvilke af Forsvarets opgaver, de vil opprioritere, hvilke de vil nedprioritere – og ikke mindst hvorfor! I stedet kan de kun pibe over, at Flyvevåbnet får for meget.

Forsvarschefens “Lyseblå enevælde” rejser igen mistanke om nepotisme i Forsvaret

KOMMENTAR: Når flyver-forsvarschefen placerer generaler fra Flyvevåbnet på de vigtigste nøglepositioner og fejer fagekspertisen fra værnene til side i forbindelse med det forligsforberedende arbejde, bør alle alarmklokker ringe. Og når han samtidig hellere vil udvikle Forsvaret ud fra sin egen agenda end Natos styrkemål, må nogen råbe op. | lås

Ved FMI ikke, hvad styrelsen selv hedder?

KOMMENTAR: Det er ved at være pinligt. Både forsvarsordførere, udvalgsformænd, forsvarsministre og journalister har længe haft umanerlig svært ved at få indprentet, at FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet, og at styrelsens navn afspejler den kendsgerning. Helt galt går det imidlertid, når end ikke FMI selv ved, hvad styrelsens rette navn er. | lås

F-35 er forudsætningen for helt afgørende elementer i fremtidens krig

DEBAT: Det nye danske kampfly har aldrig været tiltænkt rollen at skulle yde close air support til hærstyrker på landjorden, selv om det er muligt. F-35 skal skabe luftoverlegenhed og kunne true operative og strategiske mål i dybden. Nyt præcisionsartilleri skal i stedet støtte Hæren i nærkamp.

Danmark skal have et forsvarligt og forklarligt forsvar og civilt beredskab

KOMMENTAR: Skandalen om indkøb af israelsk artilleri er slet ikke det største problem i Forsvarsministeriet. Når man skaber et eksorbitant stort departement, en stor forsvarskommando og seks øvrige styrelser, der alle er blevet tillagt samme betydning, så kan det ikke undre, at det er gået helt galt for det danske forsvar og civile beredskab.

Forståelsen for vigtigheden af et godt forsvar starter allerede i skolen

DEBAT: Børn og unges kendskab til Forsvaret er fortvivlende ringe. De kender kun soldater og militært isenkram fra amerikanske krigsfilm eller besøg på Amalienborg, mener Knud Meldgaard, som i dette indlæg slår på tromme for en bredere oplysningsindsats, der skal starte allerede i folkeskolen.

Op af grøften

KOMMENTAR: En frisk og energifyldt Jakob Ellemann-Jensen vendte tirsdag tilbage som forsvarsminister, vicestatsminister og formand for Venstre. Nu skal han vise, at han kan løfte opgaven og klare udfordringerne. Det bliver ikke let, og sagerne på hans skrivebord hober sig op. | lås