Kan alle spørgsmål afvises med henvisning til rigets sikkerhed?

KOMMENTAR: OLFI forsøger løbende at få svar på en række spørgsmål, der kan fortælle noget om tilstanden i Forsvaret. Det er ikke altid lige nemt, og mange forespørgsler bliver afvist under henvisning til operationssikkerhed eller rigets ditto. I åbenhedens navn bringer vi her nogle af de mest centrale spørgsmål, som vi stadig savner svar på. | lås

Genopbygningen af den danske hær – lette enheders effekt på slagmarken

DEBAT: Om den danske hær skal satse på tunge eller lette enheder, afhænger af de opgaver, man ønsker, den skal løse. Krigshistorikerne Kristian Lindhardt og Adam Buschard, begge tilknyttet Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier, følger her op på deres forrige artikel og ser i denne på, hvordan lette enheder har været anvendt i kamp.

Europa skal stå på egne ben og satse på egen våbenindustri

DEBAT: Europa skal også i fremtiden orientere sig mod USA, men et genvalg af Donald Trump til det amerikanske præsidentembede vil skabe et behov for at kunne stå på egne ben. Det kræver en markant større ansvarstagen på det europæiske kontinent, skriver Preben Bonnén.

Genopbygningen af den danske hær – tunge enheders effekt på slagmarken

DEBAT: Om den danske hær skal satse på tunge eller lette enheder, afhænger af hvilke opgaver, man ønsker, at den skal løse. Krigshistorikerne Kristian Lindhardt og Adam Buschard, begge tilknyttet Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier, giver i denne første af to artikler et historisk perspektiv til debatten med en række eksempler på, hvordan tunge enheder har været anvendt i moderne krig.

Danmark baserer sin forsvars- og sikkerhedspolitik på forhåbninger

DEBAT: Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik bygger primært en forhåbning om, at Europa bliver klar til at forsvare sig selv i tide, og at amerikanerne bliver på kontinentet, mener Hans Tino Hansen. I dette indlæg ser han nærmere på tidshorisonten for en potentiel krig mod Rusland og opstiller fire scenarier for, hvordan virkeligheden kan se ud, hvis eller når USA skruer ned for sin militære tilstedeværelse i Europa.
video

Juledag markerer Gorbatjovs afslutning på Ivan den Grusommes russiske imperium

KOMMENTAR: I dag er det 32 år siden, at Mikhail Gorbatjov opløste Sovjetunionen og trådte tilbage som præsident. Opløsningen skabte optimisme og tro på demokrati og frihedsrettigheder i Rusland. Men præsident Putin har bevist, at han ikke accepterer historien og ønsker det russiske imperium genoprettet i al sin grusomhed.  | lås

Der er hårdt brug for en glædelig jul i år

KOMMENTAR: Ufred, krig og trusler er blevet en fast del af hverdagen, og i fremtiden bliver det kun endnu værre. Der er derfor mere end nogensinde god grund til at bede om, at julefreden sænker sig over den ganske klode. | lås

Danmark bør ikke opbygge en tung brigade, hvis formålet er deployering

DEBAT: Mange af spekulationerne om, at Danmarks kommende tunge infanteribrigade skal bruges i udlandet, kommer ikke fra Nato. De er selvgenererede i Danmark, skriver Gordon Fotheringham i dette debatindlæg, hvor han forklarer, hvorfor en tung brigade i hans øjne ikke er en optimal løsning, hvis hensigten alligevel er at deployere.

Suverænitetsafgivelse – et valg mellem pest eller kolera?

DEBAT: Nej, den suverænitetsafgivelse vi står overfor, er ikke et valg mellem pest eller kolera, men et valg mellem det risikable og det nødvendige. Valget står mellem at have amerikanske soldater i Danmark eller igen at have russiske soldater på Bornholm, reflekterer Knud Meldgaard på bagkant af den den dansk-amerikanske samarbejdsaftale.

Stempl ind i forsvarsdebatten, konstabler og sergenter – der er brug...

KOMMENTAR: Efter lang tids radiotavshed er der sparket liv i den offentlige militærfaglige debat. Det er opmuntrende, og på OLFI er vi glade for at være med til at facilitere en åben diskussion om Forsvarets retning. Dog savner jeg indspark fra mine tidligere kolleger i konstabel- og sergentgruppen, som med enkelte undtagelser holder sig fra debatspalterne. | lås