Findsen, Bisserup, Hækkerup og Hjort – Hullet i Forsvaret har mange...

KOMMENTAR: Det gik galt, da forsvarsminister Søren Gade og departementschef Lars Findsen fjernede Forsvarets naturlige ret til selv at udpege sin øverste chef. Med de nye politiske vinde var den vigtigste kompetence i Forsvarets øverste ledelse ikke længere militær faglighed og erfaring, men lydighed og evnen til at få 2+2 til at give 5. Det kræver politisk mod at give ansvaret tilbage og få orden i pudsekassen. | lås

Svært at være mor til en kvindelig soldat i Forsvarets sexistiske...

DEBAT: Sexisme og kønskrænkende adfærd er hårdt og urimeligt at stå igennem for de direkte berørte, men det kan også være svært at stå på sidelinjen og se magtesløst til som mor til en kvindelig soldat. Det fortæller en mor i dette debatindlæg, som OLFI helt ekstraordinært bringer med anonym afsender af hensyn til datteren.

Forvandlede passive forligskredse fredsdividenden til en krigskatalysator?

DEBAT: Igennem årtier er udgifterne til dansk forsvar raslet ned. Årtiers høst af den såkaldte fredsdividende betyder, at vi nu står dårligt rustet til at møde nutidige og fremtidige udfordringer og til at sikre freden, mener søofficer og kandidat i geopolitik Johan Fritzen. Han frygter, at fredsdividenden ligefrem kan være blevet til en katalysator for krig.

Kun Scrum-værktøjer og lean-principper kan redde Forsvaret ud af suppedasen

KOMMENTAR: Forsvaret er med sit rigide hierarki og arkaiske militære ledelse sin egen værste fjende. Skal det blive en moderne og omstillingsparat organisation, kræver det derfor en større konsulentindsats og implementering af Scrum blandt chefer og mellemledere. Tiden kalder samtidig på større alignment i Forsvarets core values.

Civil infrastruktur til søs kan udnyttes af Forsvaret og øge militær...

DEBAT: Danmark og EU er ved at gøre sig uafhængig af russisk gas, hvilket betyder mere energiinfrastruktur til søs. Det kan få betydning for Forsvaret, hvor man ellers vægrer sig ved udsigten til havvindmølleparker i sine øvelsesområder. Men de nye infrastrukturprojekter rummer langt flere muligheder end begrænsninger, mener Michael Holm og Torben Ørting Jørgensen.

Missiltruslen fra Rusland kræver danske offensive svar i alle domæner

LONGREAD: Missiltruslens karakter gør det nødvendigt, at den kan reduceres med offensivt luftforsvar. Ikke blot bør Danmark anskaffe flere F-35-kampfly og langtrækkende missiler mod mål på landjorden, Danmark bør også styrke evnen til at bekæmpe skibe og ubåde, da en stor del af missiltruslen kommer herfra, skriver Jacob Barfoed.

Danmark sover stadig tornerøsesøvn i kampen mod hybride trusler

DEBAT: Danmark og regeringen sover stadigvæk tornerosesøvn. Venstre hånd ved ikke, hvad højre hånd gør, når det drejer sig om iværksættelse af foranstaltninger og initiativer til imødegåelse og bekæmpelse af hybride trusler og angreb, mener pensioneret major og ekspert i it-sikkerhed John Foley.

Oprustningen af det militære forsvar må ikke overskygge behovene i det...

DEBAT: Politikerne risikerer at negligere det civile beredskab i genopretningen af Danmarks forsvar. Det bør de imidlertid ikke, for også Beredskabsstyrelsen er hårdt presset, skriver Preben Bonnén i dette debatindlæg. Han vil gerne have det politiske fokus udvidet, så både beredskab og befolkning er bedst muligt rustet til potentielle kriser.

Krig, fødselsdag, TUL, mere radio, stigende priser og et fortsat kritisk...

KOMMENTAR: I sidste uge gik krigen i Ukraine ind i sit andet år, og OLFI fyldte syv år. Det er en god anledning til at gøre en lille status over dette lille medie, som ufortrødent fortsætter sin kamp for mere åbenhed, indsigt og debat i og om det danske forsvar. Sjældent har der været mere brug for det.

Amerikansk journalist beskylder USA for at stå bag sabotage af Nordstream...

Journalisten Seymour Hersh skriver onsdag på blogmediet Substack, at sabotagen mod Nordstream 1 og 2 blev beordret af den amerikanske præsident Joe Biden og udført i en hemmelig CIA-aktion af amerikanske dybhavsdykkere i tæt samarbejde med Norge. Men journalisten får og har tidligere fået skarp kritik. | lås