To år efter Ruslands invasion af Ukraine står den danske hær stadig pelset og har trods løfter om milliarder endnu ikke fået genforsynet med helt basale materielgenstande. Hæren har ingen sløringsnet og mangler våben, ammunition, kikkerter, radioudstyr og natsigtemidler. Hvorfor er der ingen, der lytter og tager affære, spørger brigadegeneral Henrik Lyhne. | lås
INTERVIEW: Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) går i rette med Forsvarets øverste ledelse, som øjensynligt ikke har travlt med at opstille Hærens 1. Brigade. Men brigaden er et prioriteret Nato-styrkemål, og nu skal tempoet i vejret, slår forsvarsministeren fast. Han understreger dog, at han har tillid til både forsvarschef Flemming Lentfer og den øvrige militære ledelse. | lås
INTERVIEW: Den netop indgåede forsvarsaftale mellem USA og Danmark er først og fremmest teknisk. Den handler om at være forberedt og have sikret sig fleksibilitet til at håndtere voksende udfordringer på en hurtig måde. Det fortæller Alan Leventhal - USA’s ambassadør til Danmark i et eksklusivt interview med OLFI og Radio4. Men han løfter også pegefingeren over Danmarks langsommelighed. »Du skal ikke tro, at vi er tålmodige,« siger han. | lås
INTERVIEW: Faisal Amin rådgav i årevis vestlige ISAF-styrker i Afghanistan i kulturforståelse. Da Vesten forlod landet, blev han overladt til sig selv. I dag sidder han med sin familie i Pakistan, som vil deportere ham tilbage til et hævntørstigt Taliban i 2024. Nu råber han op om det svigt, som han mener, at Danmark og de øvrige vestlige koalitionspartnere har udsat ham for. | lås
Forsvarskommandoens oplæg til det kommende forsvarsforlig blev til i den såkaldte ”kastelsproces”, hvor chefer fra Flyvevåbnet sad på de helt afgørende nøgleposter. Det har skabt røre og frustrationer i både Hæren og Søværnet, hvor man oplever forsvarschefen favorisere det lyseblå værn og praktisere en egenrådig ledelse. Men det afviser forsvarschef Flemming Lentfer, som blot har valgt ”bedste mand til jobbet”. | lås
INTERVIEW: Forsvarschef Flemming Lentfer indrømmer at have del i ansvaret for, at Forsvaret i dag står og kigger ned i et 38 mia. kr. dybt hul. Men ingen kunne ifølge generalen gennemskue, hvor galt det ville gå, og han har heller ikke overvejet at træde tilbage for at give politikerne mulighed for at få en ny mand til at gennemføre genopbygningen. Samtidig kalder han det en myte, at det har karrieremæssige konsekvenser for Forsvarets personel at ytre sig kritisk. | lås
INTERVIEW: Det kolossale efterslæb på Forsvarsministeriets område kommer over de næste ti år til at koste i alt 38 milliarder kroner og har mange faddere, mener fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Samtidig erkender han nu åbent, at omlægningen til den såkaldte styrelsesmodel aldrig blev nogen succes. | lås
INTERVIEW: På Haderslev Kaserne har man netop installeret et milliondyrt kunstværk i den centrale kasernegård. De penge kunne bruges langt bedre, mener premierløjtnant og delingsfører Anders Krojgaard Lund. Han håber, at Forsvaret kan blive undtaget fra bestemmelserne i det såkaldte kunstcirkulære. | lås
INTERVIEW: Med oprettelsen af en såkaldt cyberdivision har Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse taget de første vigtige skridt mod at ruste sig til en fremtid, der også på slagmarken bliver stadig mere datadreven. Der er tale om rettidig omhu, mener manden, der netop har fået det overordnede ansvar for at styre det digitale skib i havn. | lås
KOMMENTAR: På en messe afholdt af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse onsdag nægtede direktør Christoffer Glæsel fra virksomheden Glaucus at svare på spørgsmål om de fejlbehæftede mobile værksteds-flatracks, som han har solgt til Forsvaret for 50 mio. kr. Efter fire år er de endnu ikke taget i operativ og bliver det heller ikke foreløbigt. | lås