OLFI dropper Disqus og inviterer til debat under artikler gennem Facebook

Løbende problemer og frustrationer med kommentarer har fået OLFI til at droppe kommentarmodulet Disqus og erstatte det med et kommentar-modul fra Facebook. Det skulle gøre kommenteringen under artiklerne meget nemmere, ligesom gamle kommentarer fra Disqus ikke forsvinder.

Kære politikere, lad være med at spilde de danske soldaters ofre

DEBAT: Krigsindsatsen i Afghanistan har styrket Danmarks ry og rygte hos vores alliancepartnere. I det perspektiv har de danske tab ikke været forgæves, men danske politikere risikerer at sætte resultaterne af indsatsen over styr, hvis ikke Danmark snart lever op til Nato-partnernes forventninger. Det mener Anders Theis Bollmann, der uddyber i dette debatindlæg.

Vi skylder stadig modstandsbevægelsen en stor tak for indsatsen

KOMMENTAR: De sociale medier svømmer disse dage over med opslag om ihukommelsen af Danmarks befrielse og modstandsbevægelsens heltemod. Det er opmuntrende at holde traditionerne i hævd og stadig sende varme tanker til de frihedskæmpere og soldater, der sikrede os en tilværelse i frihed. Det skal vi fortsætte med, og det ser det gudskelov også ud til, at vi gør.

Pengene til et øget forsvarsbudget bør tages fra ulandsbistanden

DEBAT: Det er et spørgsmål om vilje og prioriteringer at finde de midler, det kræver at forhøje det danske forsvarsbudget og leve op til Wales-erklæringen, mener Nye Borgerliges forsvarsordfører Peter Seier Christensen. Han vil se handling og foreslår, at pengene bliver trukket fra ulandsbistanden.

Danmarks beredskab halter i forhold til samfundskritisk infrastruktur

DEBAT:  I Danmark er vi gode til offentlig digitalisering, men det kniber gevaldigt med datasikkerheden. Det skal der hurtigst muligt rettes op på, hvis ikke vi skal have os en ubehagelig overraskelse i forbindelse med et alvorligt angreb eller udfald på kritisk digital infrastruktur, påpeger ekspert i IT- og cybersikkerhed John Foley i dette debatindlæg.

Chef for Forsvarsakademiet: Den valgte uddannelsesmodel er inden for skiven

DEBAT: Alt er ikke rosenrødt, men man har bestemt ramt skiven med en uddannelsesmodel, der baserer sig på akkreditering af Forsvarets uddannelser, mener Forsvarsakademiets chef, kontreadmiral Henrik Ryberg. I dette indlæg giver han et dybere indblik i de mange overvejelser, der ligger til grund for modellen, mens han også inviterer til yderligere debat.

Både politikere og militære chefer kan fortsat lære meget af krigsspil

DEBAT: Den verden, som vi bevæger os ind i, er ikke en verden, hvor Danmark selv kan vælge at deltage i en konflikt eller ej. Konflikten kommer udefra, den kan antage talrige former og vil være overraskende. Paradoksalt, som det kan lyde, kan krigsspil bidrage til, at man forbereder sig på det uforudsete og dermed kan reagere effektivt alene eller sammen med sine allierede.

Opgør med styrelserne – forsvarschefen skal have helhedsansvaret tilbage

DEBAT: Dansk Folkeparti bakker op om forslaget om at adskille Forsvarskommandoen fra ministeriet, men går gerne endnu længere. Det er nødvendigt at gøre op med selve styrelsesstrukturen og give forsvarschefen helhedsansvaret tilbage, mener partiets forsvarsordfører Søren Espersen, der uddyber i dette debatindlæg.

Er Grønland og Færøerne medlem af Nato?

DEBAT: På Grønland og Færøerne værdsætter man ikke den beskyttelse, USA i årtier har ydet rigsfællesskabet. Tværtimod er man fornærmet og modvillig, når der stilles krav den anden vej, skriver Dansk Folkepartis forsvarsordfører Søren Espersen, der i dette debatindlæg svinger krabasken over rigsfællesskabets nordligste medlemmer.

Ansættelsen af Landbrugsstyrelsens Bente Brachmark Hansen var en aprilsnar

APRRILSNAR: Nej, forsvarschefen har - så vidt vides - endnu ikke ansat en personlig rådgiver fra Landbrugsstyrelsen med mellemnavnet Brachmark. Det var en måske lidt for virkelighedstro aprilsnar, som mange hoppede på, hvilket siger en del om udviklingen i skellet mellem militær faglighed og politisk kommunikation.