INTERVIEW: Kommandørkaptajn Bjørn Martin Röst fra Specialoperationskommandoen (SOKOM) i Aalborg fortryder, at han i 2018 parkerede i Københavns Lufthavn for 43.430 kr. på Forsvarets regning. Mandag aften fangede OLFI ham på en tjenestetelefon til et interview om rejsevaner, indkøb, journalistik og en afklaring på, hvordan SOKOM kan læse OLFIs artikler uden at være abonnent. | lås
INTERVIEW: Laila Reenberg er direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og har gennem små to år været skydeskive for kritik på grund af en række sager om nepotisme og inhabilitet på Forsvarsministeriets område – ikke mindst i en sag om hende selv. Lige så længe har direktøren afvist et interview med OLFI, men i sidste uge stillede hun endelig op. | lås
INTERVIEW: Efter mere end 14 måneders ventetid stillede hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesen fredag den 5. oktober op til interview med OLFI omhandlende hans private forhold til sin kæreste og nu hustru - en kvindelig major i Hæren. Men han afbrød det, inden det var færdigt, og han ønsker ikke at stille op til yderligere spørgsmål. Her kan du læse udskriften og høre hele interviewet. | lås
INTERVIEW: Per Pugholm Olsen er civilansat koncernstyringsdirektør og ansvarlig for driften af Forsvarsministeriets koncern. OLFI har mødt ham for at lære ham bedre at kende og bl.a. høre, hvad han egentlig laver derinde i toppen af ministeriet, og hvad han mener om ministeriets organisationsform og politiseringen af Forsvarets øverste ledelse. Genlæs her OLFIs interview med den nu fritstillede koncernstyringsdirektør fra juli 2018. | lås
INTERVIEW: Forholdet mellem OLFI og ledelserne i Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets styrelser og Forsvaret kunne være bedre. Det kom tydeligt frem, da OLFI kort inden udskrivelsen af folketingsvalget interviewede forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen om Forsvarsministeriets kommunikation – eller rettere mangel på samme. Ministeren mener, at OLFI har overskredet en grænse. | lås
INTERVIEW: Forsvarschef Bjørn Bisserup vil ikke iværksætte en undersøgelse af anklager om nepotisme i Hærstaben på baggrund af anonyme kilder. Han mener, at næsten alt er foregået lige efter bogen, og han har fuld tillid til hærchef Hans-Christian Mathiesen. Men han vil se på, hvordan man fremadrettet agerer i forhold til inhabilitet. | lås
INTERVIEW: For en uge siden vendte generalløjtnant Michael Lollesgaard hjem til Danmark efter i et halvt år at have været chef for FN’s mission i Yemen. I den tid er situationen bragt under kontrol, men lysten til at leve op til den netop indgåede aftale mellem de stridende parter er ifølge Lollesgaard ikke stor. Hvad han selv skal nu, ved han ikke. | lås
INTERVIEW: Manglende kritisk sans i forbindelse med godkendelsen af bestillinger har betydet, at Forsvarets Ejendomsstyrelse allerede i maj havde brugt 70 pct. af styrelsens årsbudget. Overskridelsen af budgettet betyder, at en række planlagte vedligeholdelsesopgaver må udskydes til 2020. Interview med ejendomsstyrelsens direktør, Hans Høyer. | lås
INTERVIEW: Oktober har været alt andet end sjov for oberstløjtnant Peter Nielsen, som er chef for Hærens Sergentskole i Varde. I begyndelsen af måneden fik skolen et strakspåbud af Arbejds­tilsynet på grund af omfattende mobning begået af en af skolens chefer gennem flere år. Skolechefen erkender det fulde ansvar, men påpeger også faktuelt forkerte påstande i afgørelsen fra Arbejdstilsynet. | lås
INTERVIEW: Det skabte debat, da Anton Skriver udgav bogen ”Dræn” om udskamning og mobning af rekrutter i Den Kgl. Livgarde. OLFI har mødt forfatteren for at høre om de voldsomme reaktioner, om overvejelserne ved at inddrage fiktionselementer, og om hvordan han forholder sig til beskyldninger om at skulle have forsøgt at diktere mediernes dækning. | lås