INTERVIEW: Laila Reenberg er direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og har gennem små to år været skydeskive for kritik på grund af en række sager om nepotisme og inhabilitet på Forsvarsministeriets område – ikke mindst i en sag om hende selv. Lige så længe har direktøren afvist et interview med OLFI, men i sidste uge stillede hun endelig op. | lås
INTERVIEW: Laila Reenberg erkender som direktør Forsvarsministeriets Personalestyrelse, at det nye IT-system for registrering af arbejdstid blandt medarbejderne volder mange problemer. Men personalestyrelsen arbejder sammen med leverandøren målrettet på at løse alle problemer, lover hun. Her kan du høre hende forklare baggrunden for nogle af alle frustrationerne.  | lås
INTERVIEW: Per Pugholm Olsen er civilansat koncernstyringsdirektør og ansvarlig for driften af Forsvarsministeriets koncern. OLFI har mødt ham for at lære ham bedre at kende og bl.a. høre, hvad han egentlig laver derinde i toppen af ministeriet, og hvad han mener om ministeriets organisationsform og politiseringen af Forsvarets øverste ledelse. Genlæs her OLFIs interview med den nu fritstillede koncernstyringsdirektør fra juli 2018. | lås
INTERVIEW: Det skabte debat, da Anton Skriver udgav bogen ”Dræn” om udskamning og mobning af rekrutter i Den Kgl. Livgarde. OLFI har mødt forfatteren for at høre om de voldsomme reaktioner, om overvejelserne ved at inddrage fiktionselementer, og om hvordan han forholder sig til beskyldninger om at skulle have forsøgt at diktere mediernes dækning. | lås
INTERVIEW: Manglende kritisk sans i forbindelse med godkendelsen af bestillinger har betydet, at Forsvarets Ejendomsstyrelse allerede i maj havde brugt 70 pct. af styrelsens årsbudget. Overskridelsen af budgettet betyder, at en række planlagte vedligeholdelsesopgaver må udskydes til 2020. Interview med ejendomsstyrelsens direktør, Hans Høyer. | lås
INTERVIEW: Et voksende mediepres og ikke mindst en lang række kedelige sager om habilitetsproblemer i Forsvarets top, fik i efteråret forsvarschefen til at ansætte oberst Susanne Lund som Forsvarets nye talsperson. Hun står over for en monumental opgave med at forbedre Forsvarets kommunikation. | lås
INTERVIEW: Chefen for 2. Brigade mener ikke, at kritikken af forløbet forud for udsendelser til Afghanistan har hold i virkeligheden. Ingen soldater indsættes i missionsområder uden at være klar, siger han. Brigadegeneral Gunner Arpe Nielsen erkender, at bevæggrundene for prioriteringerne kunne være kommunikeret tydeligere. | lås
INTERVIEW: Oktober har været alt andet end sjov for oberstløjtnant Peter Nielsen, som er chef for Hærens Sergentskole i Varde. I begyndelsen af måneden fik skolen et strakspåbud af Arbejds­tilsynet på grund af omfattende mobning begået af en af skolens chefer gennem flere år. Skolechefen erkender det fulde ansvar, men påpeger også faktuelt forkerte påstande i afgørelsen fra Arbejdstilsynet. | lås
INTERVIEW: Forfatter og medieforsker Søren Schultz Jørgensen træder ind i OLFIs advisory board. Han mener, at OLFI som nichemedie kan noget helt unikt ved at løbe rundt udelukkende på salg af abonnementer. Fremtiden tegner lys, siger han og peger på, at det vigtige bliver at gøre OLFI til en del af læsernes identitet.
INTERVIEW: InterForce har lanceret en ambassadørordning, som skal øge kendskabet til organisationen og dens virke. Ordningen er et skridt i retning af større og gensidig forståelse mellem Forsvaret og erhvervslivet, mener reserveofficeren og majoren Claus Bretton-Meyer. Han er en af de nye ambassadører. | lås