INTERVIEW: Hun kaldte Forsvarsministeriets organisation med otte underlagte styrelser for et »massivt problem«, men mindre end et år efter sin udtalelse mener hun selv at have løst problemet. Trine Bramsen ser tilbage på sit første halvandet år som forsvarsminister og vil ikke love, at Danmark kommer op på at bruge 2 pct. af bnp på forsvar. »Det afhænger fuldstændigt af, hvordan trusselsbilledet ser ud i fremtiden,« siger hun. | lås
INTERVIEW: Det er en kompleks balanceakt at manøvrere mellem hensynet til personellets sundhed og de politiske vurderinger af, hvad der er operativt nødvendigt. Samtidig nødvendiggør lokale behov forskellige løsninger på tjenestestederne. Det fortæller generallæge Sten Hulgaard, som til daglig rådgiver Forsvarets ledelse og enheder om håndteringen af covid-19. | lås
INTERVIEW: Det faldt mange af OLFIs læsere for brystet, da Simon Kaiser fra ISS for nyligt udtalte, at koncernens problemer med facility management-aftalen med Forsvaret har at gøre med en "manglende forventningsafstemning". ISS-chefen fastholder dog, at fraværet af helt klare linjer ved aftalens indgåelse er roden til de problemer, man står i i dag. | lås
INTERVIEW: Laila Reenberg er direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og har gennem små to år været skydeskive for kritik på grund af en række sager om nepotisme og inhabilitet på Forsvarsministeriets område – ikke mindst i en sag om hende selv. Lige så længe har direktøren afvist et interview med OLFI, men i sidste uge stillede hun endelig op. | lås
INTERVIEW: Laila Reenberg erkender som direktør Forsvarsministeriets Personalestyrelse, at det nye IT-system for registrering af arbejdstid blandt medarbejderne volder mange problemer. Men personalestyrelsen arbejder sammen med leverandøren målrettet på at løse alle problemer, lover hun. Her kan du høre hende forklare baggrunden for nogle af alle frustrationerne.  | lås
INTERVIEW: Per Pugholm Olsen er civilansat koncernstyringsdirektør og ansvarlig for driften af Forsvarsministeriets koncern. OLFI har mødt ham for at lære ham bedre at kende og bl.a. høre, hvad han egentlig laver derinde i toppen af ministeriet, og hvad han mener om ministeriets organisationsform og politiseringen af Forsvarets øverste ledelse. Genlæs her OLFIs interview med den nu fritstillede koncernstyringsdirektør fra juli 2018. | lås
INTERVIEW: Det skabte debat, da Anton Skriver udgav bogen ”Dræn” om udskamning og mobning af rekrutter i Den Kgl. Livgarde. OLFI har mødt forfatteren for at høre om de voldsomme reaktioner, om overvejelserne ved at inddrage fiktionselementer, og om hvordan han forholder sig til beskyldninger om at skulle have forsøgt at diktere mediernes dækning. | lås
INTERVIEW: Manglende kritisk sans i forbindelse med godkendelsen af bestillinger har betydet, at Forsvarets Ejendomsstyrelse allerede i maj havde brugt 70 pct. af styrelsens årsbudget. Overskridelsen af budgettet betyder, at en række planlagte vedligeholdelsesopgaver må udskydes til 2020. Interview med ejendomsstyrelsens direktør, Hans Høyer. | lås
INTERVIEW: Et voksende mediepres og ikke mindst en lang række kedelige sager om habilitetsproblemer i Forsvarets top, fik i efteråret forsvarschefen til at ansætte oberst Susanne Lund som Forsvarets nye talsperson. Hun står over for en monumental opgave med at forbedre Forsvarets kommunikation. | lås
INTERVIEW: Chefen for 2. Brigade mener ikke, at kritikken af forløbet forud for udsendelser til Afghanistan har hold i virkeligheden. Ingen soldater indsættes i missionsområder uden at være klar, siger han. Brigadegeneral Gunner Arpe Nielsen erkender, at bevæggrundene for prioriteringerne kunne være kommunikeret tydeligere. | lås