spot_img

Hvordan skal samfundssikkerheden styres?

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

BLOG. Regeringen har dybest set ikke forstået den opgave, et nyt ministerium for samfundssikkerhed skal løse. Dermed forstår den heller ikke den kæmpe udfordring, der er i beredskabet, når de kan foreslå et ministerielt råd eller en styrelse der primært består af Politiet og PET. Der skal en helt anden størrelse til, før samfundssikkerheden forbedres.

Efter at regeringen endelig er kommet med anbefalinger til hjemmeberedskab for de enkelte borgere, forlyder det nu, at det med Troels Lund Poulsen (V) i spidsen undersøges, hvordan den nationale sikkerhed kan styres (og styrkes). Det kommer samtidig med en ret bred og konkret kritik fra flere organisationer – herunder Kommunernes Landsforening og Københavns Beredskab – om, at den offentlige sikkerhed slet ikke er klar, robust eller styret, og nu faktisk halter efter de enkelte borgeres.

Når kommunerne efterspørger vejledning til plejecentre hos Beredskabsstyrelsen, som melder hus forbi, er det faktisk rigtigt, at det er ikke styrelsens opgave eller ansvar. Det virkelige problem er, at det slet ikke er nogens ansvar, opgave eller ekspertise at rådgive kommuner, plejecentre eller andre om, hvad de skal gøre. Det skal et nyt ministerium for samfundssikkerhed løse.

Michael Zilmer-Johns har direkte anbefalet et ministerium for samfundssikkerhed, og jeg synes, det er meget påfaldende, at den ekspert, der har stået bag en stor og bred undersøgelse af alle sikkerhedspolitiske udfordringer mod Danmark, fra Nordpolen over Østersøen til Centralafrika, peger på netop det! Lektor og ekspert i samfundssikkerhed og leder af Center for Samfundssikkerhed på Forsvarsakademiet Rasmus Dahlberg peger også på et ministerium for samfundssikkerhed som løsningen.

Indlægget fortsætter under henvisningen …

Det danske civilberedskab halter milevidt efter vores nordiske nabolandes

Derfor undrer det mig såre, at man i nyhederne om regeringens overvejelser kan læse udtryk som national sikkerhed (fremfor samfundssikkerhed), og at de bl.a. peger på et nyt ministerium, der skal have både politiet såvel som Politiets Efterretningstjeneste under sig, eller på et nationalt sikkerhedsråd bestående af ministre, naturligvis med statsministeren i spidsen. Det får mig til at tro, at opgaven, der skal løses, fortsat ikke er klar, ikke er godt nok beskrevet og dermed heller ikke godt nok analyseret. Måske giver det ikke et billede på nethinden eller en ”nåja”-oplevelse, når der bliver sagt ”ministerium for samfundssikkerhed”.

Politiet kan ikke varetage opgaven

Jeg synes, at regeringens forslag er meget problematiske, og jeg vil gerne fortælle både hvorfor samt prøve at argumentere for, hvorfor et egentligt ministerium for samfundssikkerhed er det rigtige.

For det første er politiet kun en lille brik i samfundssikkerheden, og det bør bestemt høre under Justitsministeriet. Politiets primære opgave er lov og orden blandt borgerne, hvor det største problem er kriminalitet – mellem borgere. Kun en lille del af Politiets Efterretningstjeneste beskæftiger sig med truslen fra Rusland og den hybride trussel. Truslen mod Danmark er ikke fra landets borgere, og politiet skal ikke blive til et slags STASI – det er bl.a. derfor, det skal hedde samfundssikkerhed og ikke national sikkerhed. Lad politiet blive sammen med Justitsministeriet, der hører det til.

Indlægget fortsætter under henvisningen …

Det civile beredskab er blevet lige så stedmoderligt behandlet som Forsvaret

For det andet er politiet slet ikke i stand til at varetage den store og komplicerede opgave med at samordne det samlede beredskab og samfundssikkerhed. Politiets tilgang er grundlæggende reakti: at rykke ud, når noget sker. Den filosofi er forkert i denne opgave. Politiets normale planlægningshorisont er også meget kort og dets kapacitet lille og simpel. Det virker godt til små opgaver og hurtig reaktion. Her er der dog behov for noget mere langsigtet og overordnet planlægning. Hvad angår PET, så ville forslaget medføre, at konkurrencen mellem PET og Forsvarets Efterretningstjeneste består, men med et styrket PET. Det er ikke godt for deling af efterretninger, trusselsvurderinger og ikke mindst kontraspionage. Der skal nogen over dem til at bestemme.

Et nationalt sikkerhedsråd bestående af ministre kan være fint nok, men det kan ingenlunde erstatte et ministerium. Ministre skiftes og mødes kort for at beslutte, og nogen skal forberede noget til dem. Hvad nu hvis det går så stærkt, at de ikke har tid at læse bilagene? Konkurrence og rivalisering vil bestå, og måske skal nogle rulle rundt og lægge sig. Det er mildest talt ikke det, vi har behov for, hverken i opbygningsfasen eller hvis en egentlig stor krise skulle indtræffe. Lad nu ministre passe det politiske job, og overlad den operative styring af samfundssikkerhed til de professionelle.

Behov for helt nyt ministerium

Der skal et nyt ministerium til, som skal have mandat til at give opgaver til mange styrelser på tværs – politi, forsvar, beredskab, sundhed, økonomi – og til private sektorer, virksomheder mv.

Indenrigsministeriet kommer nok tættest på, og en stærk styrelse herunder var mulig, for her lå meget af ansvaret for civilforsvaret i gamle dage, under den første kolde krig. Men da området er helt nyt, og der er et stort efterslæb, bør det i min optik være et helt nyt ministerium, men med en meget klar opgave og stærkt mandat for at sikre, at der sker noget. Et nyt ministerium for samfundssikkerhed skal i hovedtræk stå på tre ben og have tre hovedopgaver:

  1. At analysere det samlede trusselsbillede, udvikle scenarier og kortlægge sårbarheder.
  2. At udvikle og organisere et samlet, koordineret beredskab i alle sektorer, sørge for det bliver indøvet og kontrollere det samt have en stab, der kan føre det i tilfælde af krise.
  3. At informere og uddanne politikere, myndigheder og borgere om samfundssikkerhed.

Ministeriet kan derfor i hovedtræk bestå af en afdeling A, U og I, som hver især består af nogle specialiserede kontorer. Måske der skal være en selvstændig føringsstab og/eller et situationscenter ved siden af afdelingerne.

Afdeling A, skal bestå af kontorer for truslen, scenarier og sårbarhed. Kontoret for trusler skal fusionere trusselsvurderinger fra PET, FE og andre organisationer, således hele trusselsbilledet er samlet, fusioneret og formidles korrekt. De kan give opgaver til FE og PET, men ikke selv bedrive indhentning. Kontoret for scenarier, skal udvikle og formidle relevante scenarier, både på nationalt og lokalt niveau, dvs. omsætte truslen i forhold i forhold til samfundet; hvordan kan det ske? Kontoret for sårbarhed, skal analysere sårbarheder i samfundet, og disse kan kædes sammen med både truslen og kritikalitet, i rammen af trekanten for beskyttelse af kritisk infrastruktur.

Afdeling U skal bestå af kontorer for udvikling og doktrin, planlægning og føring, og øvelser. Kontoret for udvikling og doktrin skal fastlægge den doktrin som alle skal arbejde efter, udarbejde håndbøger og reglementer. Kontoret for planlægning og føring skal i en krisesituation faktisk føre, med større kapacitet end den nationale operative stab i dag kan, og de skal sikre at alle myndigheder bidrager og selv indøver. Kontoret for øvelser, skal både beordre andre til at lave egne øvelser, stå for større og fælles øvelser på nationalt niveau, og de skal kontrollere at alle andre efterlever direktiver og krav.

Afdeling I skal bestå af kontorer for rådgivning, kommunikation og uddannelse. Kontoret for rådgivning skal rådgive offentlige myndigheder, heriblandt folketings- og lokale politikere, myndigheder og private virksomheder. Kontoret for kommunikation skal informere og oplyse offentligt, bl.a. via TV, foredrag, pjecer, reklamer osv. kontoret for uddannelse skal forestå kurser og uddannelse af myndigheder og private og på efterspørgsel.

Trusler og sårbarheder skal identificeres

Selve ministeren skal være en erfaren og respekteret specialist, måske Zilmer-Johns. Men han skal være afdæmpet, for selvom opgaven er klar, tager det tid på den måde at beordre andre styrelser under andre ministerier. Den modus skal etableres sikkert og med respekt – ikke i panik eller arrogance. Et solidt ministersekretariat skal assistere med dette.

Indlægget fortsætter under henvisningen …

Zilmer-Johns foreslår oprettelsen af et nationalt sikkerhedsråd i Danmark

Med ovenstående opgaver for øje, står det for mig ret klart, at det ikke er tilstrækkeligt med en national sikkerhedsrådgiver, en ny styrelse, som primært består af politiet og PET, eller et sikkerhedsråd bestående af ministre. Mange af de ovenstående opgaver, bliver slet ikke udført eller løst den dag i dag, og hele området er politisk hjemløst.

Jeg har forsøgt at være meget konkret for at skabe en egentlig forståelse for, hvad der er behov for, således det ikke bare er henslængte påstande om et nyt ministerium. Den store opgave er at finde ud af og forstå, præcis hvad truslen er, hvor sårbarhederne er, at udvikle en national doktrin for samfundssikkerhed og at direktivgive mange styrelser og sektorer i, hvordan de skal organisere sig. Krav til kapacitet og udrustning må og skal udspringe af et professionelt, kapabelt ministerium.

Det ligner ellers ikke en thybo at efterspørge mere bureaukrati på Slotsholmen, men her må jeg fagligt gøre en undtagelse. Vi mangler den kapacitet i går, vi behøver den nu, vi skal i gang i dag.

Andre læste også

»Vi skal gøre det, vi skal for at forsvare Europa«

Abonnement
Statsminister Mette Frederiksen glæder sig ved Nato-mødets afslutning over, at Nato står samlet i støtten til Ukraine. Hun afviser også, at præsident Bidens tydelige tegn på alderdom fylder, når Nato-lederne forhandler. Han leder på ganske fin vis, siger hun. Nato-topmødet i Washington er slut. Men allerede inden præsident Bidens afsluttende...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

4 KOMMENTARER

guest
4 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Ole Borch
Læser
Ole Borch
2. juli 2024 12:24

Det er så rigtigt, som det er skrevet og Niels K. Vistisens opfattelse rammer plet – der mangler i den grad det egentlige ansvar for sikkerheds- og beredskabsområdet. Der kommer først styr på processerne, hvis man danner et nyt ministerium med en stærk ledelse og uden politi og PET. Der skal samles de relevante myndigheder m.v. og der skal sikres et fundament, baseret på risikoanalyser. Den nuværende Beredskabsstyrelse (BRS) opgaver og organisation skal revurderes i.f.t lokale (kommunale) og statslige opgaver, BRS skal flyttes fra Forsvarsministeriet til det nye ministerium.

Rasmus Dahlberg
Læser
Rasmus Dahlberg
1. juli 2024 18:48

Gode tanker, Vistisen! Jeg tror nu godt, man kunne kombinere et handlekraftigt ministerium for samfundssikkerhed med et nationalt sikkerhedsråd. Når jeg også har peget på denne model ved flere lejligheder (med inspiration fra Island), handler det primært om solid forankring af samfundssikkerhedsSTRATEGI på højt regeringsniveau. Og det kunne man gøre i et sikkerhedsråd med statsministeren for bordenden (hånd på kogeplade), de øvrige sikkerhedsministre, forsvarschef, rigspolitichef – og gerne en national beredskabschef.

Palle Randløv
Læser
Palle Randløv
2. juli 2024 14:49

Ja det halter jo noget, forunderligt nok har ingen i regeringen opdaget det tredie ben der hele tiden spænder ben for de to andre.
Det var katastrofalt at flytte BRS ind under Forsvarsministeriet og den daværende Forsvarschef så da også hurtigt nogle steder han lige kunne spare nogle penge, heldigvis gik det ikke helt så galt som han ville have det. Men de øvrige sikkerhedsområder har det heller ikke for godt hvilket J.M. Foley har påpeget flere gange.
Ideen med at rage alt muligt ind under Politi, PET og FE er dårlig, bare se hvordan Forsvaret skal spare resten af året på grund af en god overenskomst! Hvordan vil der så ikke komme dollartegn i øjnene på regnearksfolkene når man får en ny styrelse at “styre” uha uha.
Et nationalt sikkerhedsråd eller tilsvarende lyder som en god ide, og helst langt uden for JM og FM rækkevidde.

Og så lidt til grineren: Det er ikke mere end et par år siden – under en oprydning i reolen – den blå folder “Hvis krigen bryder ud” røg ud. Jeg havde den vel også mest bare for sjov, og husker også det orange hæfte. Henset til diverse ministerielle udmeldinger, skulle jeg nok have beholdt den lidt endnu 🙂

God ferie, og nyd sommeren, når den kommer

Palle Randløv, radiooperatør Fregatten Peder Skram

Peter Hwan Lajgaard
Læser
Peter Hwan Lajgaard
2. juli 2024 7:49

Dejligt med konkrete forslag! Niels Klingenberg Vistisens idé om at inddele et nyt ministerium for SAMFUNDS-sikkerhed i afdelinger A, U og I for analyse, udvikling og information er godt set. Særligt udvikling er der brug for i Danmark. Vi har som lille nation nogle særegnet problemer, men også mange fordele, som skal udnyttes i kriser og krig. Det kræver dog “produktudvikling” og ikke mindst inddragelse af erfaringer fra de operative enheder, og de kriser vi faktisk HAR været igennem som nation siden 2. verdenskrig. For mig at se, er der kun at sætte i gang nu! -og netop ikke vente til det uundgåelige januar, når en nye administration indtager Det Hvide Hus i Washington, og hvor tvungen styrkelse af civilt beredskab kommer til at står langt, langt oppe på to-do-listen for fodslæbende NATO lande.