spot_img

Lad os snarest muligt få bedre rammer for militær-civil uddannelse

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

DEBAT. Forsvarets ansatte bør hurtigst muligt få adgang til at optjene lønnede studiedage, som kan bruges på en civil uddannelse. En sådan ordning vil gøre det markant lettere både at tiltrække og tilknytte ansatte til Forsvaret, mener borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen (V), og rektor for Professionshøjskolen UCN, Kristina Kristoffersen.

Efter et længere forhandlingsforløb er forligspartierne blevet enige om anden delaftale af forsvarsforliget. Et af punkterne i den nye aftale er indførelsen af en civil uddannelsesordning (CU). Det betyder en model, hvor soldaterne optjener ret til en periode med uddannelse med løn fra Forsvaret efter et antal års ansættelse i Flyvevåbnet, Søværnet eller Hæren. Hvordan den konkrete CU-model skal se ud, vil man politiske drøfte og aftale på baggrund af et oplæg fra Forsvaret. Der er afsat 2,1 mia. kr. over forligsperioden til indførelse af en sådan ordning.

Nordjylland huser som den eneste region i landet operative enheder fra alle tre værn, ligesom landsdelen rummer stærke videregående uddannelser på både Professionshøjskolen UCN og Aalborg Universitet og et bredt udbud af erhvervsuddannelser m.m. Man må dermed sige, at gode rammer for militær-civil uddannelse er utroligt relevant i vores del af landet. Her byder vi en sådan ordning varmt velkommen – og gerne inden længe. Den vil kunne komme hele Danmark til gavn, hvis den vel at mærke giver Forsvarets ansatte et reelt incitament til at optjene et økonomisk fundament til en senere videregående uddannelse.

Vigtigt redskab til at sikre tilknytning til Forsvaret

Det er efterhånden ingen hemmelighed, at Forsvaret bløder ansatte. Ifølge Forsvarsministeriets Personalestyrelse forlod godt 1600 ansatte sidste år Forsvaret. I 2022 var tallet endnu højere. Det kan der være mange grunde til – blandt andet har flere parter peget på et behov for en opregulering af lønniveauet. Et personalemæssigt svækket forsvar er i vores optik et særdeles stort problem – ikke mindst i en sikkerhedspolitisk virkelighed med krig i Europa. Her ser vi en civil uddannelsesordning som et godt kort på hånden til både tiltrækning og tilknytning af medarbejdere i Forsvaret. Det er i vores optik vigtigt, at genindførelsen af en sådan uddannelsesordning sker hurtigst muligt, så den forhåbentligt snart kan være med til at vende personalesituationen i Forsvaret.

Når man fx som yngre soldat nærmer sig den fase i livet, hvor man måske ønsker at stifte familie, investere i ejendom eller på anden måde for alvor etablere sig, kan det være en udfordring med udsigten til en økonomi, som hviler på SU. Derfor kan ønsket om at tage en videregående uddannelse, inden det ”bliver for sent”, måske motivere en række ansatte til at forlade Forsvaret. Og måske tidligere, end de under andre forudsætninger ville vælge. Her kan en opsparingsmodel være en god investering for Forsvaret – idet den, hvis den er rigtigt designet, vil vende incitamentet om, så man har en økonomisk interesse i at blive længere i Forsvaret.

En stærkere reserve med endnu flere færdigheder

Udover at styrke tiltrækningen og tilknytningen af militært ansatte, vil en effektiv CU-ordning bidrage til, at samfundet får en række specialister med meget stærke og brugbare erfaringer i rygsækken fra et arbejdsliv i uniform.

Et eksempel på det kunne fx være en tidligere soldat, der gennem en årrække i Forsvaret har erhvervet sig indsigt i feltmedicin. Han eller hun kunne have uddannet og rutineret sig i behandlerfærdigheder på øvelser såvel som under udsendelser fra sin tid i Sanitetskompagniet ved Trænregimentet. Et oplagt karriereskridt for en sådan person ville være en uddannelse som paramediciner, sygeplejerske eller fysioterapeut hos en af landets professionshøjskoler eller et medicinstudie på et af landets universiteter. Der hersker næppe megen tvivl om, at der ville komme en meget kompetent fagprofessionel ud af kombinationen af militær erfaring og en videregående uddannelse. Og vælger den studerende eller færdiguddannede person forsat at være en del af reserven, kan de erhvervede kompetencer kanaliseres tilbage i Forsvaret, hvis der måtte blive behov for det.

En kommende civil uddannelsesordning for Forsvarets ansatte bør muliggøre, at man inden for en overskuelig årrække kan optjene et økonomisk grundlag til en videregående uddannelse. Ellers vil den næppe have den tiltænkte effekt. Som vi ser det, bør man snarest muligt få indført en incitamentsfremmende civil uddannelsesordning for Forsvarets ansatte. På den måde styrker vi ikke kun Danmarks evne til at forsvare egne grænser. Vi styrker også samfundet med endnu dygtigere fagprofessionelle. Lad os bare komme i gang.

FAKTA: Tidligere civil uddannelsesordning blev udfaset for 10 år siden

Der har før eksisteret en civil uddannelsesordning, som Forsvarets ansatte på såkaldte K35-kontrakter (en korttidskontrakt) havde adgang til at benytte sig af. 

I denne ordning begyndte man at optjene retten til civil uddannelse efter 33 måneders tjeneste. Man optjente herefter en uges civil uddannelse med løn for hver måneds ansættelse i Forsvaret.

Forligspartierne valgte at udfase uddannelsesordningen i forbindelse med forsvarsforliget i 2013, hvor der skulle findes besparelser på 2,7 milliarder kroner.

 

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

1 kommentar

guest
1 Kommentar
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Palle Randløv
Læser
Palle Randløv
30. maj 2024 14:30

Det var katastrofalt at afskaffe CU, ingen tvivl om det. For ikke at gentage mig selv fra andre tråde omkring CU, vil jeg blot påpege at flere personalegrupper tidligere fik adgang til merit i form af Kasernearbejdere kunne gå over i Ejendoms-service teknikere, Rengøring og Kantine i Serviceassistenter og jeg fik selv muligheden for en overbygning til min vagtuddannelse også i merit men valgte at tage testen for at se hvor hullerne var men gik ikke videre fordi jeg ville skulle 4-5 måneder på skole, angiveligt på SU, det var lidt i overkanten når man nærmede sig 60 og har stiftet hjem og familie, at min stilling så blev nedlagt 2-3 år senere lå ikke lige i kortene (bagklogskab er den nemmeste måde at være klog på).
Mange af de tjenestegrene der er i forsvaret som bl. a. Sanitet kunne vel sagtens gå videre i en eller anden form for merit og tage en uddannelse som paramediciner eller sygeplejerske som nævnt ovenfor, under alle omstændigheder skal CU tilbage gerne sammen med et bredere syn på at personellet kan få noget merit.
Ud over min uddannelse som telegrafist har jeg lært en utrolig masse i min tid i Søværnet, meget af det har jeg brugt sidenhen i diverse civile job i og udenfor Forsvaret, men udover uddannelsen fik man dengang ikke papir på noget som helst, heldigvis har jeg stadig mappen fuld af diverse kursusbeviser; man ved jo aldrig……