spot_img

Lad fremtidens værnepligtige stå for bevogtningen ved værtsnationsstøtte

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

DEBAT. Det er positivt, at værnepligten udvides, og at værnepligtige i fremtiden skal forrette operativ tjeneste. Et oplagt sted at bruge de nye personelressourcer er til bevogtning i forbindelse med løsningen af såkaldte Host Nation Support-opgaver. Det vil samtidig lette opgaven for Hjemmeværnet, mener Frederik Thurøe.

Den nye værnepligtsuddannelse på 11 måneder bør indrettes, så den bedst muligt understøtter Forsvarets kommende opgaver i Nato-regi. Derfor er det positivt, at den foreslås udformet, så de første fem måneder går med uddannelse, mens de resterende seks måneder skal gå med såkaldt operativ tjeneste.

Som jeg læser oplægget til den nye værnepligt, vil man bruge flere værnepligtige, ligesom man bruger Livgardens værnepligtige i dag, hvilket kun er positivt. De værnepligtige bliver kun bedre af at komme ud og afprøve deres kompetencer i praksis, og det er gavnligt både for den enkelte værnepligtige soldat, men også for Forsvaret generelt – uanset den operative indsættelses karakter.

Jeg mener, at en del af de nye 11-måneders værnepligtige bør blive designeret til at være bevogtningsværnepligtige. Enhederne bør få ansvaret for at planlægge og udføre de såkaldte Host Nation Support-opgaver (HNS-opgaver), som Danmark allerede varetager en del af i dag – og som der kun vil komme flere af i fremtiden. Grunden til det er, at Danmark er et back country i Nato, hvilket betyder, at vi ikke er i fare for en umiddelbar invasion. Vores opgave er derimod at give vores allierede frontlande de bedste muligheder for at kæmpe en kamp på deres territorier. Derfor den øgede mængde HNS-opgaver.

Uholdbart at basere bevogtning på frivillighed

Host Nation Support indebærer, at en allieret nation sender en mængde mandskab og materiel til Danmark, som i en kortere eller længere periode skal understøtte vores allierede med indkvartering, forplejning, bevogtning osv., indtil enheden skal fragtes videre til øvelses- eller frontområdet.

Jeg mener, at vi skal indrette den kommende 11-måneders værnepligt, så nogle af værnepligtsenhederne får til opgave at planlægge og udføre den bevogtning, som altid kræves, når store mængder militært materiel og mandskab er samlet på ét sted. I dag er det hærhjemmeværnsdistrikternes opgave at stille bevogtningssoldater til HNS-opgaverne.

Det store problem er, at de er frivillige. Det er ikke en permanent løsning at pålægge Hærhjemmeværnet denne opgave i fremtiden, for hvis man vil have løst en opgave hyppigt, er det sårbart at basere sin opgaveløsning på frivillige hjemmeværnsoldater – selvom de rent fagligt kan løfte opgaven uden problemer. Derudover er det også kun rimeligt, at man, hvis man løser en kontinuerlig statslig opgave, får løn for det. Det er ikke tilfældet med hjemmeværnsoldaterne i dag. Derudover binder det en væsentlig del af Hjemmeværnets ressourcer, som går fra andre opgaver.

Forsvar og hjemmeværn bør fokusere på andre opgaver

Fremtiden er usikker, opgaverne i forsvarsregi er mange og soldaterne er få. Ukraine-krigens forløb vil fastholde fokus på Rusland, og for at bidrage til at imødegå denne trussel skal vi uden tvivl kunne udføre flere HNS-opgaver, end vi gør i dag.

Her bør fremtidens værnepligtige varetage bevogtningen, så resten af Forsvaret – og Hjemmeværnet – kan fokusere på andre opgaver. Det er positivt, at værnepligten gentænkes i et større perspektiv, end den nuværende fire måneders værnepligt. I en tid med mangel på mandskab, er det et skridt i den rigtige retning at bruge flere værnepligtige til operative opgaver i Danmark som en del af Forsvarets generelle opgaveløsning.

Jeg foreslår at man giver værnepligtigsenhederne ansvar for Host Nation Support-opgaverne i Danmark. For de opgaver skal løses, og bliver kun større i fremtiden – uanset Forsvarets øvrige opgaver.

Andre læste også

»Jeg er først og fremmest soldat«

Abonnement
INTERVIEW. Fungerende forsvarschef Michael Hyldgaard er efter eget udsagn rundet af en livslang karriere i Forsvaret og kender personligt til frustrationer over besparelser og ammunitionsmangel. Men han erkender også, at det næppe er muligt at løse alle Forsvarets problemer. General og fungerende forsvarschef Michael Hyldgaard har sit arbejde skåret ud...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

3 KOMMENTARER

guest
3 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Martin Krogh
Læser
Martin Krogh
7. maj 2024 22:04

Hvor bliver jeg bare træt af alle de kloge hoveder og deres gode hjemmestrikkede ideer.

Netop som jeg troede, at debatten ikke kunne synke dybere, anbefaler Frederik Thurøe, at de nye værnepligtige uddannes til HNS.

Hvis Frederik en dag vågner op til virkeligheden, vil han erfare, at Europa står på randen af en krig.

Der er behov for kamp-, kampstøtte- og logistiksoldater. Det er kun Hæren, som kan uddanne disse kapaciteter, så tiden skal ikke bruges på bevogtning eller andre typer af opgaver, som løses af Hjemmeværnets frivillige
enheder.

En kampsoldat kan løse bevogtningsopgaver, men en bevogtningssoldat kan ikke løse kampopgaver, så hvor er det bedst for Hæren at lægger sine prioriteter.

Jeppe Plenge Trautner
Læser
Jeppe Plenge Trautner
7. maj 2024 17:08

Meget enig i at de kommende værnepligt-enheder kan bruges til at bevogte transformatorstationer også.

Men først og fremmest skal vi have genrejst en rigtig hær. De opstillede VPL-enheder kan og skal færdiguddannes på de 11 måneder:
2 mdr. enkeltmandsuddannelse
3 mdr. funktionsuddannelse
6 mdr. enhedsuddannelse (heraf gerne nogle måneder med intensive øvelser i Baltikum).

Så har vi kvaliferede og tæt samarbejdede panserinfanteri-kompagnier, artilleriafdelinger, ingeniørbataljoner, MO-kompagnier, os. – alt hvad der skal til en hær.

Kun sådan kan vi opstille den indledningsvis ca. en division med divisionstropper. Kun 1. Brigade kan indledningsvis være pansret, de øvrige må starte motoriseret eeller let.

Og ja, disse skarpe hærenheder kan naturligvis også (mis)bruges til at holde vagt ved grænsen og i vejkryds, hvis det bliver aktuelt. Men hæren skal være en ambitiøs hær baseret på kamp og kampstøtte-enheder bygget ud af en skarp og fokuseret værnepligt, og ikke beskæftigelsesterapi.

(Samme principper for de blå værn).

Hvis ikke vi giver de værnepligtige en tætpakket, ambitiøs enhedsuddannelse, får vi kun lidt værdi for skattekronerne, og sætter Danmarks og Alliancens sikkerhed på spil.

Palle Randløv
Læser
Palle Randløv
17. maj 2024 0:44

Selvfølgelig skal vi ikke bruge værnepligtige til havnevagter, bevogtning af broer og elinstallationer, det er jo det vi har hjemmeværnet til eller…….