spot_img

Aftale om luftforsvar, tung brigade, værnepligt og en genindførelse af CU

Regeringen har sammen med forligspartierne indgået en historisk forsvarsaftale, som styrker Forsvaret på en række områder. LA og DD får lov at blive i forliget, selv om partierne ikke vil bakke om værnepligt for kvinder, som bliver en realitet fra januar 2027.

Tirsdag lykkedes det endelig. Klokken 20.30 kunne forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) byde pressen velkommen i Forsvarsministeriets kantine til præsentation af den anden delaftale på forsvarsområdet. Den udmønter hele 95 mia. kr. over de kommende år til bl.a. kort- og langtrækkende jordbaseret luftforsvar, opbygningen af en tung brigade, genindførelse af den længe savnede civiluddannelsesordning (CU) for konstabler og befalingsmænd.

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Her er de nye materielanskaffelser i mandagens forsvarsaftale

Derudover har partierne besluttet at øge værnepligten i både længde, antal og ligestilling. Fremover skal 7.500 unge aftjene værnepligt i 11 måneder, og fra 1. januar 2027 vil værnepligten gælde for både mænd og kvinder. Når den del først kan gælde fra 2027, skyldes det Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne som begge afviser at indføre værnepligt for kvinder. Det har man løst ved at splitte forligskredsen på lige præcis dette område, så de to partier står uden for den del. Af samme årsag gælder den aftale først på den anden side af et folketingsvalg.

”Den sikkerhedspolitiske situation er markant forværret, siden vi indgik aftalen om et nyt forsvarsforlig i juni 2023. Rusland forbereder sig på langvarig krig og udviser en fortsat aggressiv adfærd, der inden for få år vil kunne udgøre en potentiel trussel mod NATO-lande. Derfor har vi valgt at fremrykke investeringerne i en række slagkraftige og efterspurgte militære kapaciteter, så vi hurtigst muligt kan bidrage med vores del af NATO’s samlede forsvar,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Både kort- og langtrækkende jordbaseret luftforsvar

Regeringen og partierne bag forsvarsforliget er enige om at øge den økonomiske ramme i forsvarsforliget med 35,2 mia. kr. i 2024-2028. Desuden er det med aftalen besluttet at gennemføre omprioriteringer og effektiviseringer inden for Forsvarsministeriets koncern, der skal frigøre 14,3 mia. kr. i 2026-2033 til andre investeringer på forsvarsområdet. Omprioriteringer og effektiviseringer skal ske på et solidt analytisk grundlag i regi af ekspertudvalget. Regeringen og partierne bag delaftalen vil fremrykke investeringer inden for en række områder, der skal sikre opbygningen af Forsvarets operative evne og yderligere HR-initiativer for samlet ca. 95 mia. kr.

Af materielanskaffelser indeholder aftalen indkøb af såvel kort- som langtrækkende jordbaseret luftforsvar. Derudover skal Hæren have 115 nye infanterikampkøretøjer (IKK’er) og ni nye kampvogne. På personelsiden indfører partierne en ny officersuddannelse som professionsbachelor, som muliggør rekruttering til officersuddannelse direkte fra ungdomsuddannelserne. Den gør det desuden mere attraktivt at påbegynde en officersuddannelse for allerede ansat stampersonel og mellemledere i Forsvaret.

Som led i fastholdelsen af konstabler i Hæren udbredes en erhvervsrettet uddannelse for konstabler i hele Hæren. Uddannelsen skal give incitament til fastholdelse og samtidig bane vejen for den enkelte konstabels videre karriere som faglært i Forsvaret eller i det omkringliggende samfund.

Andre læste også

Bidens alderdom og talefejl overskyggede Nato-topmødet i Washington

Abonnement
ANALYSE: Nato-topmødet i Washington afslørede, at Nato nok står mere samlet og stærkere end i mange år. Men fremtiden afhænger helt af det amerikanske præsidentvalg i november, og derfor var alle øjne rettet mod den amerikanske præsident. Løfterne til Ukraine fra topmødet er massive. Men den økonomiske støtte er...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer