ANALYSE: At Troels Lund Poulsen valgte at fortsætte som forsvarsminister bør vække glæde i Forsvaret, som undgår mere ventetid på grund af en ministerrokade. Men problemerne tårner sig stadig op, og intet tyder på, at Venstres formand har travlt med at løse dem. Til gengæld er udsigten til et opgør med en syg kultur større med Troels Lund Poulsen end en anden og ny minister ved roret.

Spekulationerne har været mange, siden Jakob Ellemann-Jensen for nogle uger siden valgte at træde ud af regeringen og forlade dansk politik. Han knækkede sin politiske nakke på beslutningen om at ville være både vicestatsminister, forsvarsminister og formand for Venstre på en og samme tid. De fleste havde derfor forventet, at Troels Lund Poulsen som nyudnævnt formand for Venstre ville drage den naturlige konsekvens, at heller ikke han ville kunne løse alle tre hverv på en og samme gang.

Torsdag overraskede han imidlertid skeptikerne ved at udpege en række nye Venstre-ministre, mens han selv bliver på posten som forsvarsminister. Den beslutning bør vække glæde i Forsvarsministeriet, som efter flere år med skandaler, møgsager og en svingdør ud og ind ad ministerkontoret i den grad savner ro og stabilitet. Forsvaret står i en vanskelig og voldsomt udfordret situation, som ikke ser ud til at blive bedre foreløbigt, selv om forsvarsforliget fra juni afsætter yderligere 143 mia. kr. over de næste 10 år til genopbygningen af Forsvaret – et tal, der siden er vokset til 155 mia. kr.

Det skyldes, at Forsvaret i dag er så nedslidt og udsultet, at personellet i alarmerende grad smider uniformen for at søge nye udfordringer på den anden side af perimeterhegnet med en hastighed, som kun er taget til i styrke. I Hæren mangler hver fjerde soldat, brigaden er på trods af løfter om det modsatte et årti fra at være klar, og ude i geledderne skriger soldaterne på våben, ammunition, køretøjer, materiel, reservedele, uniformer og tidssvarende indkvartering uden utætte tage og vinduer og mug og skimmelsvamp i væggene.

En ny minister ville skabe yderligere forsinkelse

Når der er alligevel er grund til at ånde en smule lettet op for landets soldater med Troels Lund Poulsens fortsættelse, skyldes det flere forhold. En helt ny minister ville endnu en gang forsinke forhandlingerne om de kommende delforlig på forsvarsområdet. Ved at blive påtager Troels Lund Poulsen sig et vigtigt og et tungt ansvar, og det vækker respekt både internt og eksternt. Samtidig øger det forventningerne.

På Christiansborg og internt i Forsvaret har Troels Lund Poulsen høstet ros for at være fagligt dygtig, godt inde i sagerne og med en stålsat vilje til at rydde op. Han udtrykte dog hverken taknemmelighed eller begejstring, da Jakob Ellemann-Jensen efter tre uger tilbage i ministerstolen i august endegyldigt overdrog ministerposten sin dengang tro væbner og vikar. I stedet for at takke medarbejderne i Forsvaret og Forsvarsministeriet for et halvt års vikar-samarbejde, brugte Troels Lund Poulsen med en noget slukøret mine sin tale ved overdragelsen på at takke de medarbejdere i Økonomiministeriet, som han ikke længere skulle have noget med at gøre.

Men tag ikke fejl. Selv om Troels Lund Poulsen aldrig har været soldat som sin forgænger, kender han Forsvarsministeriets område bedre end de fleste. Han var gennem flere år i Afghanistan-perioden Venstres forsvarsordfører, og kørte i den forbindelse et tæt parløb med Lene Espersen, som i samme periode var De Konservatives forsvarsordfører.

Siden var det ham, der som en af Folketingets statsrevisorer bad Rigsrevisionen se kritisk på Forsvarsministeriets evne til at forvalte de mange mia. Resultatet kom i januar og var rystende læsning, hvor det efter års løfter om bedre økonomistyring endnu en gang blev slået fast med en meget tung kaliber, at Forsvarsministeriets økonomistyring sejler.

Brænder for området og vil gerne rydde op

Når Troels Lund Poulsen nu vælger at blive som forsvarsminister, skyldes det først og fremmest, at han brænder for forsvarsområdet og selv tror på, at han kan rydde op. Bredt hersker der både politisk og militært enighed om, at Troels Lund Poulsen har de bedste forudsætninger for at lykkes med projektet. Men det kræver handling.

En ting er økonomi, noget andet Forsvarsministeriets evne til at gøre sig selv til epicenter for den ene skandale efter den anden. For at undgå det kræver det et opgør med en syg lukkethedskultur. Det er velkendt, at Troels Lund Poulsen hverken har været imponeret over den siddende forsvarsledelse eller embedsapparatet i Forsvarsministeriet for den sags skyld. Nu har han så selv udpeget Pernille Langeberg som ny departementschef i Forsvarsministeriet, hvilket skaber en tro på, at der på trods af alle udfordringerne kan være lysere tider på vej. Hun er selv vokset op i Forsvarsministeriet og har derfor en helt anden baggrund end en udefrakommende til at navigere i det ministerium, som er blevet anset for et af enhver regerings største problemministerier.

Det vil både Troels Lund Poulsen og Pernille Langeberg have gjort op med. Den første udfordring er at lande første delaftale om forsvarsforliget, som kommer til at omhandle HR og de mest akutte materielinvesteringer for sammenlagt 13 mia. kr. Herefter følger et slagsmålet om, hvordan Forsvaret skal udvikle sig de næste 10-20-30 år. Uanset ambitionerne kommer forligene og ikke mindst pengene alt, alt for sent. Der er tale om for lidt, for sent og for langsomt, og det kommer Troels Lund Poulsen ikke til at ændre på.

I weekenden kunne TV2 på baggrund af lækkede dokumenter afsløre, hvordan forsvarsledelsens militærfaglige anbefaling ser ud til politikerne. Men allerede inden offentliggørelsen kom Troels Lund Poulsen sine kolleger i Folketinget i møde og gjorde en dyd ud af at skrive til medlemmerne af Folketingets Forsvarsudvalg, at det er dem – politikerne – som bestemmer, hvordan Forsvaret skal indrettes.

Hvilken vej skal Forsvaret?

Troels Lund Poulsen har været ganske åben om, at han har været rystet over at opleve kulturen i såvel Forsvarsministeriet som Forsvaret, hvor der bliver dækket over møgsager (til de eksploderer i medierne) og tegnet glansbilleder af et fallitbo. Den siddende minister vil have ”fisken på disken”, og det kræver et grundlæggende opgør med forsvarschef Flemming Lentfers ledelsesstil. I forsvarsledelsen ønsker man ikke at høre andet end “javel” fra underordnede generaler, admiraler, chefer og ansatte, og det har skabt en kultur, hvor ærlighed og faglighed er tilsidesat af frygt og behagesyge.

Begge dele skader ikke bare Forsvaret, men Danmarks sikkerhed. Måske kan Troels Lund Poulsen ændre på det. Når man i Forsvarsministeriet alligevel ikke skal forvente mirakler, skyldes det, at der er grænser for hvor langt selv en vicestatsminister får lov til at gå. Enhver med en smule indsigt i Forsvaret kan se, at Forsvaret har brug for en massiv økonomisk saltvandsindsprøjtning her og nu, og den kommer ikke – uanset hvor meget Troels Lund Poulsen ønsker den. I stedet bliver de ekstra penge indfaset progressivt op til de to pct. af bnp i 2030.

Derudover efterlyser såvel politikere som ansatte en åben debat om Danmarks forsvar, som man har det i stort set alle vores nabolande. Men åbenhed kræver konsensus helt op i toppen af regeringen hos såvel statsministeren som finansministeren. Her frygter man, at en åben debat vil afsløre, at 155 mia. kr. over 10 år slet ikke er nok for at bringe Forsvaret på fode, og samtidig vil det være svært at styre kommunikationen.

Nu får Troels Lund Poulsen ro til at gøre, hvad han finder rigtigt. Første skridt kunne være at åbne debatten for, hvilket forsvar Danmark skal have og hvilke opgaver, Forsvaret skal løse. Det burde være grundlaget forud for enhver forhandling om et nyt forlig. Efter et år i regering med en politisk cirkusforestilling i Forsvarsministeriet er det tid til at komme i gang og få sat maskineriet i gear. Nu skal Troels Lund Poulsen vise, at han også er den rette mand i stolen.

20230220 Editor Ernstved2
Peter Ernstved Rasmussen etablerede OLFI i 2016 og er i dag også vært på programmet Frontlinjen på Radio4. Foto: Thomas Rønn
guest
1 Kommentar
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer