spot_img

Anklagemyndigheden dropper sager mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

Efter Højesterets afgørelser fredag har Anklagemyndigheden besluttet at opgive sagerne mod tidligere FE-chef Lars Findsen, tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og en tidligere PET-ansat. Alle tre var tiltalt for at have røbet klassificerede oplysninger.

Anklagemyndigheden har onsdag kaldt sagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen tilbage og opgiver dermed at føre sagerne ved domstolene. Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse. Sagerne handlede om videregivelse af fortrolige oplysninger. Af pressemeddelelsen fremgår det, at Forsvarets Efterretningstjeneste har meddelt anklagemyndigheden, at tjenesten efter en række kendelser fra Højesteret fredag om behandling af sagens akter ikke længere anser det for betryggende at stille de højt klassificerede oplysninger, som sagerne handler om, til rådighed for straffesagerne.

”De klassificerede oplysninger er helt centrale for sagerne. Uden adgang til at fremlægge dem i retten har anklagemyndigheden ingen mulighed for at løfte bevisbyrden. Derfor har anklagemyndigheden indstillet til justitsministeren, at sagerne ikke gennemføres. Det har ministeren tiltrådt, og dermed er sagerne afsluttet. Det samme gælder sagen mod en 63-årig tidligere PET-ansat, hvor jeg har truffet beslutning om at standse sagen”, siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen.

Lars Findsen, Claus Hjort Frederiksen og PET-medarbejderen har under hele forløbet haft adgang til anklageskriftet, retsbøgerne og alle sagens dokumenter hos deres forsvarere. PET og anklagemyndigheden har dog for at sikre fortrolighed om de klassificerede oplysninger stillet krav om, at alle sagens parter skulle håndtere sagsoplysningerne under særlig sikre forhold.

Højesterets kendelser gjorde udslaget

Højesterets kendelser betyder i grove træk, at de tiltalte vil få ret til at få udleveret retsbøger og anklageskriftet og dermed klassificerede oplysninger. Sammen med afgørelsen om, at der ikke kan stilles krav til forsvarerne om særlig sikker håndtering af alle sagens oplysninger, medfører det, at efterretningstjenesterne ikke anser rammerne for betryggende. Hertil kommer Højesterets beslutning om, at sagerne skal føres for delvist åbne døre.

”For efterretningstjenesterne er det afgørende, at fortroligheden om deres oplysninger er intakt, og at de bliver håndteret med størst mulige sikkerhed. Det er en forudsætning for, at de kan udføre deres arbejde med at beskytte Danmark og danske interesser. Højesteret har afgjort, at Lars Findsen vil kunne tage klassificerede oplysninger med hjem. Uden krav til, hvordan de skal opbevares, eller hvem der har adgang til dem. Det vil selvsagt øge risikoen væsentligt for, at oplysningerne bliver spredt ukontrollabelt. Derfor har Forsvarets Efterretningstjeneste meddelt anklagemyndigheden, at de klassificerede oplysninger ikke kan fremlægges som bevis i en straffesag. En delvis åben retssag trækker yderligere i den retning, og rammerne er dermed langt fra de sædvanlige krav til, hvordan man behandler klassificerede oplysninger”, siger Jakob Berger Nielsen.

Efter Højesterets kendelser må anklagemyndigheden konstatere, at det i praksis vil være særdeles vanskeligt at retsforfølge personer for brud på tavshedspligt, hvis de tavshedsbelagte oplysninger har en tilstrækkelig alvorlig karakter, og derfor ikke kan lægges frem. Konsekvensen er, at det de facto kan være straffrit at bryde sin tavshedspligt i sager af den karakter.

”Fra et retshåndhævelsessynspunkt er det et problem, at centrale beviser ikke kan lægges frem, men givet omstændighederne kan det ikke være anderledes. Hvis loven ikke kan håndhæves, betyder det i sidste ende, at vi i Danmark reelt kan stå uden et strafferetligt værn mod brud på tavshedspligten om landets mest fortrolige oplysninger. Hvis den retstilstand skal ændres, vil det kræve en lovændring, hvilket i givet fald er op til lovgiver at beslutte”, siger rigsadvokat Jan Reckendorff.

Andre læste også

Sådan styrker vi effektivt Hjemmeværnet uden at bruge milliarder

BLOG. Hjemmeværnet er ofte blevet overset i diskussionerne om styrkelsen af Forsvaret og har heller ikke fyldt meget i den offentlige samtale om det nye forsvarsforlig. Niels Klingenberg Vistisen præsenterer her en række konkrete forslag til, hvordan Hjemmeværnet hurtigt og effektivt kan styrkes uden milliardinvesteringer. Jeg har ad flere omgange...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

9 KOMMENTARER

guest
9 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Niels B E Sørensen
Læser
Niels B E Sørensen
1. november 2023 17:59

Det var da en lykke at denne politiske gabestok blev forhindret af de’ ypperste i vort retssystem.
Men de’ ansvarshavende Trine Bramsen, Barbara Bertelsen og Mette Fredriksen hvad med dem ??
Det må da få konsekvenser, eller hvad?
Nu må venstre træde i karakter og vise mandsmod.
Mvh: Niels.

Knud Aage Jensen
Læser
Knud Aage Jensen
1. november 2023 17:06

Hvad blev der af Fagligheden?
Forsvandt fagligheden og kompetencen, samtidig med pseudostillingernes indmarch i statslige, regionale  og kommunale institutioner?
Dagen nyhed om, at retssagerne mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen nedlægges, udstiller regeringen, anklagemyndigheden, F.E samt PET’s totale inkompetence.
Det har samtidig betydning, for Ahmed Samsams kildefører, som heller ikke retsforfølges.
Det har for længst stået klart, at ”hemmelige agenters”  kompetencer, i Danmarks tjeneste, i bedste fald må betegnes som værende ikke tilstede.
I september 2021 kommer 2 mænd ind i fængslet Enner Mark, for at besøge Samsam – uden at skulle dokumenter hvem de var – de blev alene registreret med deres fornavne. Hvor var ledelsen af fængslet henne der? De udleverede, under besøget kr. 10.000,- til Samsam – totalt uvidende om, at danske fængsler er kontantløse(!) Du milde himmel – skal de passe på Danmark? Senere måtte de hente pengene, da det naturligvis blev opdaget – efterfølgende fik Samsam så pengene som erstatning.
Hele forløbet har involveret de allerøverste topembedsmænd og – naturligvis regeringstoppen – hvor i al verdens riger og lande, er fagligheden og sagligheden blevet af?
I dagens nyheder skubbes Højesterets beslutning frem, som en ”faglig begrundelse” for at stoppe sagerne – i stedet for en erkendelse af, at fagligheden og sagligheden ikke har været til stede under forløbet.
Chefen for PET kalder det en uholdbar retstilstand – det er jo også en måde at udstille sin manglende faglighed og saglighed på.  
I 2019 lovede statsministeren, at spare tre milliarder i både stat, kommuner og regioner. Der skulle sættes en grænse for New Public Management. Det er gået stik modsat.

Jesper Mortensen
Læser
Jesper Mortensen
7. november 2023 9:17

Til Claus Andersen, her har du måske en del af svaret på dit spørgsmål.
http://bjornebanden.blogspot.com/2007/05/dansk-officer-drbt-i-afghanistan.html

Finn Bjerehave
Læser
Finn Bjerehave
5. november 2023 13:54

Hov hvad blev der af mit indlæg ?? Finn Vig

Finn Bjerrehave
Læser
Finn Bjerrehave
4. november 2023 13:01

Når en offentlig hemmelighed bliver bekræftet af dem som skal forsvare hemmeligheder, er vi udstillet som et utroværdig samarbejdspartner, og det er måske svært at forstå, men glæden ved at bekræfte vandt, og hvem tør fortsat samarbejde med PET ? samt FE ? uhyggeligt. Hemmeligheder skal være hemmelige, kedeligt men sandt. Det havde været sjovere hvis vores E-tjeneste havde afsløret Putin,s og Irans angreb mod vores Koranafbrændinger som deres krig mod Dansk ytringsfrihed, selv Svenskerne havde fattet lunten, men ikke Danmark og lovforslag til undergrave af Dansk ytringsfrihed blev resultatet. Husk at bede om Gidslerne i Gaza snart kommer fri. Krigen hedder Hamas mod Israel. Finn Vig

Claus Anderen
Læser
Claus Anderen
3. november 2023 19:03

@Søren Schnieber,
Så prøver vi for treide gang.
Er du egentligt ansat i Forsvaret?
Jeg kan se du i dine indlæg hele tiden omtaler dig selv som; “vi” når du beskriver hvordan Forsvaret virker eller bør opføre sig.
Hvis du ikke er ansat i Forsvaret mere, hvorfor stoppede du og hvornår var det?

Claus Andersen
Læser
Claus Andersen
2. november 2023 23:15

@Jeppe,

Hvor ved du fra at anklagemyndigheden ikke kan løfte sager som denne?
Jeg tror du skal læse baggrunden her:
https://anklagemyndigheden.dk/da/straffesagerne-mod-lars-findsen-og-claus-hjort-frederiksen-gennemfoeres-ikke
Du kan ikke sprede klassificeret materiale efter behov uden det har en konsekvens.
Ufattelig tynd argumentation fra FE’s side

Jeppe Plenge Trautner
Læser
Jeppe Plenge Trautner
2. november 2023 4:42

Da sagerne nu skal føres offentligt, kan anklagemyndigheden ikke løfte dem uden at skade Danmark og vores allierede yderligere.

Dermed nu fri leg for med vilje at kaste om sig med danske statshemmeligheder, hvis man er et magtfuldt fjols, der vil virke vigtige eller høste politiske point.

Læs Las Findsens bog fra Celle 18 (fås i sampak med Jønkes “Mit liv”), husk brækpose.

Danmarks sikkerhed er bare for sjov. Et lavpunkt i dansk retshistorie.

Søren Schnieber
Læser
Søren Schnieber
3. november 2023 11:45

Godt indlæg Peter
Jeg sidder her og hygger mig over at Rigsadvokat, PET CH, og JM der alt andet lyder/skriver som små børn der brokker sig over at de ikke får slik i butikken når forældrene (Højesteret udlægger gældende lov) handler ind.
Som Redaktøren her på mediet her også har fremhævet i Frontlinjen, så har dilemmaet været fremme før for forsvarets auditørs vedkommende. Jeg mindes ikke at forsvarets Auditør (Forsvarets Rigsadvokat) opførte sig på samme infantile måde, da man måtte opgive sagen vedrørende en kompagnichef.
Lad os med det samme konstatere at vi på ingen måde er i nærheden af de dilemmaer som specialanklageren skal forholde sig til i sagen vedrørende Trump og flyttekasser på et badeværelse, her skal jeg lige sige, med grov jysk underdrivelse, at kaffen godt utilsigtet kan havne i tastaturet – Der vil være en del som OGA m.m siger den der skal vi ikke lige have luftet i en retsal
Man bør tage H kendelser til efterretning, mens man stille og roligt bemærker at man opfordrer lovgiver til at kigge på problemstillingen – så vi kan få bl.a. en gennemgang fra straffelovsrådet, så området der vedrører strafforfølgning der indvolverer klassificerede oplysninger kan føres i overenstemmelse med vores grundlov, EMRK og kommer med en gennemarbejdet afvejning at de tiltaltes rettigheder overfor hvordan sikrer vi klassificerede oplysninger.
Jeg har selv peget på CIPA (US løsning) den kommer med den helt klare fordel at hvis vi opfylder det storebror forlanger af sig selv – så er det alt andet lige nemmere at bringe vores samarbejde videre og det er en styrke for både PET/FE og med det alle vores andres sikkerhed.
Vi kunne også på baggrund af disse sager designere 2 byretter, 2 landsretter og Højesteret så de kan opfylde sikkerhedscirkulæret, da man godt må lave specialdomstole til specielle typer af sager. Vi kan også lade domstolstyrelsen “hyre” deres egne experter der så forestår sikkerhedsgodkendelse af de nødvendige Dommere/domsmænd/udstyr/lokaler samt en udpege en andel af forsvarsadvokater til forhånds sikkerheds godkendelse hos domstolstyrelsen.
Man kan også i JM/FT/straffelovsråd kigge på om Landsretten (som ikke havde lovhjemmel) til deres løsning hvorefter tiltalte kunne se hemmelige bilag hos advokat
Min opfordring er at lade problemet arbejde for vores sikkerhedstjenester fremfor imod på en måde der er i overenstemmelse med de fineste principper vi hylder.
Jeg minder om at for år siden kunne et voldtægtsoffer ikke vidne i en straffesag uden at være konfronteret med sin gerningsmand – det fandt man jo også en løsning på.
Når jeg læser de mange kendelser fra H så har Anklagemyndigheden(JM) fået en: Ikke planlagt, adfærdsregulerende samtale af en hvis voluminiøs karakter, med ansigtsfolder og fodvinkel i en for situationen passende alvor – den underliggende besked tro aldrig i kan true jer til en bedre retstilling en loven foreskriver.
For dem der mener at FE begik en fejl, da 2 gik ind med kontanter – så lad mig blot minde om at det er alm. militær håndværk en gang imellem at optræde så en modstander kan se det (typisk afskrækkelse) og kan godt læses som en ikke bekræftende, bekræftigelse af agent forholdet, (se også OGA i et videnskabeligt tidskrift med foto, for at vise daværende KGB at man godt kunne se missilsiloer)
Så kan vi andre jo godt glæde os over at Forsvarets “rigsadvokat” er en smule mere voksen.