Særligt repræsentanter for Hæren og Flyvevåbnet har krydset klinger i debatten om udmøntningen af det nye forsvarsforlig, men i flere forligspartier har man i første omgang grad blikket rettet mod Søværnet. Det fortæller Carsten Bach (LA) og Christian Friis Bach (RV), som begge har noteret sig flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsens bekymringer.

Søværnet mangler enheder og kampkraft.

Så klart er budskabet fra flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen, der er næstkommanderende i Søværnskommandoen, og som fra nærmeste hold har fulgt decimeringen af flåden fra engang 32 regulære kampenheder til i dag kun at tælle fem – de to fregatter af ”Absalon”-klassen og de tre af ”Iver Huitfeldt”-klassen. Opgaveporteføljen er imidlertid ikke blevet mindre, og det presser nu Søværnet, der både savner nye skibe, våbensystemer og udstyr.

Hvis Carsten Fjord-Larsen lyttede med på radioprogrammet ”Frontlinjen” på Radio4 onsdag, vil han dog have noteret sig en vis politisk lydhørhed overfor Søværnets udfordringer. I onsdagens udgave af programmet lod forsvarsordførerne Carsten Bach og Christian Friis Bach fra henholdsvis Liberal Alliance og Radikale Venstre nemlig forstå, at man i begge partier har udset sig Søværnet som et af de centrale indsatsområder, når det nye forsvarsforlig over de kommende måneder skal udmøntes.

Artiklen fortsætter under afspilleren …

Ifølge Carsten Bach (LA) er det helt naturligt truslen fra Rusland, der har nødvendiggjort et eftersyn af Forsvarets eksisterende kapaciteter – og mangler – i alle krigens tre domæner:

»Vi skal kigge meget nøje ned i, hvad er det for nogle umiddelbare trusler, der er imod Danmark, og som vi inden for en kort periode potentielt står over for fra Putins Rusland.  Det er noget, der for eksempel kommer fra luften. Derfor er det vigtigt, at vi har et luftværn, som kan løse den udfordring. Det er måske også nogle maritime trusler i Østersøen, men det er i særdeleshed Arktis, hvor vi forventer øget aktivitet fra Ruslands side. Det er vi nødt til at kunne imødegå med kampkraft også,« siger Carsten Bach og fortsætter:

»I det hele taget går Liberale Alliance til de her kommende delaftaleforhandlinger for at sikre mest mulig kampkraft til Forsvaret. Der hvor jeg tror, at det er mest akut, er faktisk i Søværnet, fordi vi jo har et søværn, som er mere eller mindre kystvagtsrelateret og ikke reelt har særlig stor kampkraft.«

Arktis bliver centralt fokusområde

Også i Radikale Venstre har man kastet sit forsvarspolitiske blik på flåden, fortæller partiets nytiltrådte ordfører på området, Christian Friis Bach. Også her er det især mulighederne for at gøre sig gældende i Arktis, der har spillet ind på prioriteringen.

»Jeg er som udgangspunkt hverken lyseblå, blå eller grøn, eller hvad man kalder de forskellige værn. Men noget af det, vi har sagt i debatten er, at det arktiske skal spille en stor rolle; det skal vores evne og mulighed for at overvåge, kontrollere og i sidste ende forsvare det arktiske område. Derfor lytter jeg jo også til det, der er kommet fra Søværnet nu, fordi det bliver en vigtig prioritet for os.«

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Søofficer advarer om konsekvenser ved levetidsforlængelse af “Thetis”-klassen

Ifølge Christian Friis Bach har krigen i Ukraine, udover at skærpe trusselsbilledet, samtidig vist, at den moderne krig bliver mere teknologisk. Her er netop Søværnet et oplagt sted at udnytte nyudviklede teknologier og autonome systemer i løsningen en række af forskelligartede maritime opgaver:

»Når man ser, hvad der sker i Ukraine lige nu, må man bare erkende, at det skal vi lære af. Netop skibe i kombination med droner i luften og under vandet kan være noget af det, vi skal kigge på. Så vi både kan løse de militære opgaver i det arktiske område, men også kan løse alt fra inspektioner, beredskab, fiskeri og miljø. At vi kan tænke flere kapaciteter ind i den investering, vi skal have,« siger Christian Friis Bach, som dog stadig har øje for ønsker og behov i Forsvarets øvrige værn.

»Det er ikke for at underkende de andre kapaciteter, som vi bestemt skal ind og kigge på. Men når jeg ser på det enorme havareal og det arktiske område, og det at vi er en søfartsnation, kan det spille tæt sammen med de mange andre investeringer, vi skal gøre. Og vi er jo også optaget af at skabe en grøn flåde.«

»Man har købt kapaciteter, ikke kapabiliteter«

Ifølge Christians Friis Bachs ordførerkollega Carsten Bach kan netop investeringer i ny teknologi måske endda være med til at løse Forsvarets måske største udfordring: den stadigt tilspidsende personelsituation.

»Jeg er faktisk meget enig med Christian Friis Bach i det med autonome systemer. Der har Søværnet jo faktisk været et ”foregangsværn”, om jeg så må sige, som bruger autonome systemer i dag. Det er jo steder, hvor man kan spare personel, for personel bliver en afgørende faktor i opbygningen af Forsvaret. Det er der slet ingen tvivl om,« siger Carsten Bach.

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Søværnets fregatter sejler konstant for kort: »Man bliver kørt fuldstændig ned«

»Teknologi kommer til at blive afgørende fremadrettet, fordi vi kommer til at mangle personel. Det bliver en begrænsende ressource, og derfor skal vi kunne tænke Forsvaret meget mere autonomt, end vi har gjort tidligere.«

Uden for Christiansborg bliver både de afsluttede og de kommende forligsforhandlinger fulgt nøje. Og selvom autonome teknologier kan være en del af løsningen, peger nogle iagttagere også på, at politikerne skal se indad og ændre strategi i arbejdet med materielinvesteringerne.

En af iagttagerne er Lars Bangert Struwe, som er generalsekretær i tænketanken Atlantsammenslutningen. Han mener, at en del af årsagen til Forsvarets svære vilkår er den måde, politikerne hidtil har foretaget investeringer i Forsvaret. Man har nemlig anskaffet »kapaciteter, ikke kapabiliteter«, forklarer han og fremhæver Søværnets fregatter af ”Iver Huitfeldt”-klassen som eksempel:

»Det er nogle smukke fregatter, og det er en fornøjelse at være ombord på dem. Men man har anskaffet dem, uden at de havde de missiler, der gjorde dem til luftforsvarsfregatter.  Det er noget, vi ikke må gøre i fremtiden. Vi bliver nødt til at sørge for, at når vi har en platform, så er det en fuld kapabilitet, som kan det hele.«

Ovenstående er et uddrag af en længere debat optaget på Folketingets åbningsdag tirsdag. Hør hele debatten med Carsten Bach (LA), Christian Friis Bach (RV) og Lars Bangert Struwe i “Frontlinjen” på Radio4 via afspilleren ovenfor.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer