Forsvarschef Flemming Lentfer valgte en stor overvægt af flyvergeneraler på nøglepositionerne under den såkaldte kastelsproces, der førte til Forsvarskommandoens oplæg til det kommende forsvarsforlig. Foto: Ernstved

Forsvarschefens udpegning af chefer fra Flyvevåbnet vækker kritik. Det sker efter, at OLFI og Radio4 har afdækket, hvordan Flyvevåbnet var stærkt overrepræsenteret i den såkaldte kastelsproces, der lagde fundamentet til Forsvarskommandoens militærfaglige oplæg til det kommende forsvarsforlig.

Kan man stole på forsvarschefen, når han siger, at han blot vælger »bedste mand til jobbet«? Spørgsmålet er blevet aktuelt, efter at OLFI og Frontlinjen på Radio4 har sat fokus på de militære chefer, der sad på nøglepositionerne i forbindelse med den såkaldte kastelsproces. Det var den, der førte til Forsvarskommandoens samlede militærfaglige oplæg til det kommende forsvarsforlig.

Ud af de seks væsentligste og mest indflydelsesrige generaler i processen kom de fem fra Flyvevåbnet. Kun viceforsvarschef Kenneth Pedersen repræsenterede et andet værn, idet generalløjtnanten har en baggrund i Hæren. Søværnet var slet ikke repræsenteret.

Det forberedende forligsarbejde foregår primært i Udviklings- og Planlægningsstaben, og her var de to væsentligste afdelingschefer også fra Flyvevåbnet, ligesom der heller ikke her var nogen repræsentanter fra Søværnet. Den tredje afdelingschef kommer fra Hæren, men han spillede ifølge OLFIs oplysninger kun en birolle i processen.

Artiklen fortsætter under grafikken …

20230924 Kastelsprocessen scaled
Grafikken viser de afgørende nøglefunktioner i “kastelsprocessen”, som førte til Forsvarskommandoens oplæg til det kommende forsvarsforlig. Grafik: OLFI

OLFI har i sidste uge forelagt kritikken for forsvarschef Flemming Lentfer, som imidlertid afviser den blankt. Det gjorde han bl.a. i en artikel her på OLFI tirsdag.

»Jeg kan godt forstå det, men jeg kan ikke genkende det. Hovedparten af de stillinger er værnsfælles, og vi sætter den bedste person på jobbet,« sagde Flemming Lentfer,

Et flyvevåben bemandet med genier

Onsdag tog Frontlinjen på Radio4 sagen op, og her var den tidligere forsvarsminister og nuværende politiske kommentator, Hans Engell, en af deltagerne. Han blev spurgt, hvad det siger, at bedste mand i fem ud af seks nøglepositioner var besat af generaler fra Flyvevåbnet i forbindelse med kastelsprocessen.

»Det må betyde, at vi har et flyvevåben, som er bemandet med genier. Alt andet vil jo være en påstand eller en insinuation af, at forsvarschefen sidder og vælger de ledende folk i Forsvaret alt efter, hvilken uniform de har på. Og en sådan en anklage, har jeg ikke dokumentation for, er korrekt,« siger Hans Engell.

Artiklen fortsætter under playeren …

Også den pensionerede brigadegeneral Carsten Rasmussen deltog i programmet. Han har en baggrund i Hæren, hvor han bl.a. var eskadronchef under Operation Bøllebank i Bosnien i 1994 og sluttede sin karriere som forsvarsattaché i Moskva. Når det kommer til at sammensætte Forsvarets øverste ledelse og nøglepersonel til det forberedende forligsarbejde bør der ifølge Carsten Rasmussen ikke være et dogme om ”bedste mand til jobbet”.

»Jeg synes, at det er en forkert tilgang. Vi skal have den mand på jobbet, som er bedst for organisationen,« siger han.

Har Lentfer eller Lyhne ret?

I oplægget til det kommende forsvarsforlig anbefaler Forsvarskommandoen oprettelsen af såkaldt ”specialinfanteri”. Men i sidste uge afslørede et interview i Frontlinjen med brigadegeneral Henrik Lyhne, som er næstkommanderende i Hærkommandoen, at det ikke er en enhedstype, som Hæren kender til. Ifølge ham vil oprettelsen af nye specialinfanteri-enheder tillige kræve en ændring af Natos doktrin, da vi i Danmark har valgt at følge Natos doktriner.

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Forsvarsledelsen anbefaler i forligsoplæg ”specialinfanteri”, som Hæren ikke kender

Netop det forhold viser ifølge Carsten Rasmussen, at den lyseblå forsvarsledelse har kastet sig ud i anbefalinger om emner, som den ikke har militærfaglig rygdækning for.

»Jeg kendte ikke til begrebet specialinfanteri. Det viste sig også undervejs i dit interview med forsvarschefen, at han heller ikke kunne forklare, hvad det var. Hvordan kan man aflevere noget til politikerne, som man ikke selv har styr på? Og hvordan kan der stå noget i et forligsnotat om Hæren, som Hærens ledelse ikke aner, hvad er for noget? Da jeg sad og lyttede til interviewet, kom jeg til den konklusion, at det var ”pølsesnak”,« siger Carsten Rasmussen.

Skelnede ikke til farver i lokalet

Hans Engell blev efterfølgende spurgt, om han efter at have lyttet til interviewene i sidste uge med forsvarschef Flemming Lentfer og brigadegenral Henrik Lyhne om specialinfanteri fik den oplevelse, at forligsoplægget afspejler Hærens ønsker og prioriteter.

Artiklen fortsætter under playeren …

»Nej, det var helt klart. Henrik Lyhne er jo udover at være en fremragende officer også en, der kan få tigene ud mellem sidebenene. Jeg synes, at det står meget klart, at der var en klar diskrepans mellem forsvarschefens vurdering og Henrik Lyhnes vurdering. Men i sidste ende bliver det en politisk afvejning, og politikerne vil da spørge ind til det. Ikke nødvendigvis til uenigheden, men til hvordan vi gør det rigtige. Hvem af dem har ret? Så må de svare på det,« siger Hans Engell.

Artiklen fortsætter under henvsiningen …

Frustrationer over forsvarschefens “lyseblå enevælde” og favorisering af Flyvevåbnet

 

I Frontlinjen på Radio4 onsdag blev forsvarschef Flemming Lentfer også spurgt ind til, hvilke overvejelser han havde gjort sig omkring sammensætningen af nøglepersonerne i kastelsprocessen.

»Jeg kan da sagtens genkende, at der er forskellige farver i lokalet. Men det er jo udtryk for, hvilke nogle poster man har haft på det pågældende tidspunkt,« siger Flemming Lentfer.

Hvilke overvejelser gjorde du dig om, hvem som skulle være med i den proces?

»Ikke noget, der har med farver at gøre. Det kan jeg afvise blankt. Det er bedste person på jobbet. Og hvis jeg bare fik fornemmelsen af, at folk sad i de værnsfælles stillinger med et værnsspecifikt perspektiv, så kan jeg ikke bruge dem mere.«

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer