spot_img

Søværnskommandoen fortryder og genindfører tilkaldevagtordning i NMOC

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

Søværnskommandoen afskaffede i april den såkaldte tilkaldevagtordning i sit Nationale Maritime Overvågningscenter (NMOC). Det skete til medarbejdernes store fortrydelse, og flere af dem frygtede tomme stole og mangelfuld farvandsovervågning. Nu er Søværnskommandoen vendt tilbage til den oprindelige model – men måske kun midlertidigt.

Søværnskommandoen omgjorde i slutningen af juni sin egen beslutning om at afskaffe den såkaldte tilkaldevagtordning i Nationale Maritime Overvågningscenter (NMOC).

Det vakte stor utilfredshed blandt de ansatte i overvågningscentret, da det i starten af året blev bekendtgjort, at ordningen forsvandt pr. 1. april, og det dermed stod klart, at der ikke længere ville blive udbetalt tillæg for at stå til rådighed for indkaldelse til ekstravagter i tilfælde af sygdom. Flere af medarbejderne i NMOC frygtede, at der med afskaffelsen ville være færre til at dække ind ved frafald, og at arbejdspresset derfor ville blive for stort og føre til længerevarende stresssygemeldinger. I yderste instans kunne det gå ud over sikkerheden til søs, advarede de.

Den bekymring afviste Søværnskommandoens stabschef, kommandør René Fuglsig, pure. Alligevel er man nu vendt på en tallerken, bekræfter han over for OLFI. René Fuglsig gør dog i samme ombæring klart, at Søværnskommandoen stadig har til hensigt at justere bemandingen flere steder – herunder også i NMOC.

»Der er ikke ændret noget i den udmeldte ambition om udvikling af strukturen i NMOC, så den samlede kapacitet bliver i stand til at varetage de justerede opgaver for Søværnet mere robust og fleksibelt. Som anført tidligere, så er det et arbejde, der berører store dele af Søværnets organisation,« skriver René Fuglsig.

»Vi har dog måtte erkende, at vi ikke var kommet så langt med denne udvikling, som vi havde planlagt. Derfor tog vi beslutningen om at fortsætte tilkaldevagten, indtil vi er klar med en fleksibel og redundant struktur, som kan understøtte opgaveløsningen og lægge tyngde dér hvor opgaverne tilsiger det.«

Råbte op om bekymringer

René Fuglsig skriver videre, at beslutningen om at afskaffe tilkaldevagtordningen – en afskaffelse, som altså kun kom til at være i cirka to måneder – blev truffet »efter involvering af medarbejderne«.

Blandt NMOC’s medarbejdere er man glade for, at Søværnskommandoen har sadlet om. Det fortæller en anonym medarbejder, som vi for læsevenlighedens skyld kalder Anders, men hvis rigtige identitet OLFI er bekendt med.

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Farvandsovervågningens ansatte frygter, at besparelser kan koste menneskeliv

»Jeg vil starte med at rose stabschefen for at genindføre tilkaldet. Det var det eneste rigtige at gøre. Når han skriver, at vi var involveret inden afskaffelsen af tilkaldet, er det også korrekt. Vi udarbejdede en fyldestgørende rapport, hvor vi gjorde opmærksom på konsekvenserne og risikoen ved, at en eller flere af positionerne stod tomme, og på hvilken indvirkning det havde på beredskabet og opgaveløsningen. Vi havde også et ølkassemøde med ham, hvor vi endnu engang gjorde opmærksom på de mulige problematikker, der kunne opstå ved en afskaffelse. Så ja, vi har været involveret, og hver gang har vi advaret om de mulige konsekvenser.«

Anders holder fast i, at det potentielt kunne være blevet farligt at have fortsat uden tilkaldevagtordningen.

»Vores arbejde består bl.a. i at forhindre og formindske miljøforurening, suverænitetshåndhævelse og søredning. Vi oplevede flere vagter, hvor vi langt fra var fuldtallige. Heldigvis kostede det ikke menneskeliv, krænkelse af dansk farvand eller en miljøkatastrofe – vi var heldige i denne omgang. Vores beredskab var kraftigt reduceret på disse vagter.«

Afskaffelse har kostet flere langtidssygemeldinger

I det hele taget har Søværnskommandoen handlet overilet ved at gennemtrumfe beslutningen på trods af protesterne, mener Anders. Han peger samtidig på, at Forsvarets Joint Operations Centre (JOC) tidligere har forsøgt sig med at afskaffe en tilsvarende tilkaldevagtordning for sine vagtassistenter. Efter få måneder, hvor vagthavende officerer i JOC måtte dække ind ved frafald blandt vagtassistenterne, genindførte man også her tilkaldevagtordningen.

»Man kan undre sig over, at Søværnskommandoen, når der blev advaret så kraftigt – og med den erfaring man havde fra JOC’en med en delvis afskaffelse af tilkaldet – alligevel valgte at forsætte, især når man ikke havde sikret sig en backupkapacitet,« siger Anders, som peger på, at afskaffelsen faktisk nåede at få konsekvenser:

»Det har kostet langtidssygemeldinger af dygtige medarbejdere i NMOC, at ordningen blev afskaffet. Flere medarbejdere valgte at stoppe med begrundelse i blandt andet dette. NMOC er en rigtig god arbejdsplads med dygtige og dedikerede medarbejdere og en dygtig ledelse, som gør alt, hvad den kan, for at rekruttere og fastholde medarbejde inden for de rammer, der er udstukket af Søværnskommandoen. Sygemeldingerne og opsigelserne kunne have været undgået, hvis der bare var blevet lyttet.«

Selvom ordningen nu er genindført, er det ikke alt i René Fuglsigs svar til OLFI, der huer Anders og kollegerne i NMOC:

»Jeg kan blive en anelse bekymret for, at tilkaldet tilsyneladende kun er genindført midlertidigt, indtil en fleksibel struktur er klar. Det er ikke kun et spørgsmål om, at positionerne er besat, men også om det er de rigtige, der sidder der. Det kræver erfaring og vedligeholdelse af kompetencerne at bestride de forskellige positioner, og det kan man ikke, hvis man kun dækker ved forfald. Så er vi tilbage ved en forringelse af beredskabet for at spare penge, og det ved jeg ikke, om den almindelige borger eller politikkerne er tjent med.

 

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Forsvarsministeriet har udviklet sig til det rene Ebberød Bank

Abonnement
KOMMENTAR: Forsvarsministeriets Personalestyrelse har lige brugt 13 mio. kr. på en hvervekampagne, som har til formål at tiltrække nye og fastholde nuværende medarbejdere på hele Forsvarsministeriets område. Samtidig er der indført ansættelsesstop og pålagt besparelser for et trecifret millionbeløb på tværs af Forsvarsministeriets område. Husker du historien om Ebberød Bank?...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer