Ellemann undskylder og kræver uvildig undersøgelse af forhastet artilleriindkøb

1
Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) undskyldte tirsdag, at han har afgivet forkerte oplysninger til Folketingets Finansudvalg i forbindelse med købet af artillerisystemerne Atmos og Puls fra den israelske våbenproducent Elbit i januar. Foto: Ernstved

Der er begået fejl, og Folketinget har fået forkerte oplysninger i forbindelse med indkøbet af israelsk artilleri i januar. Det erkender forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V), som undskylder, men ikke er tilfreds med den redegørelse, FMI selv har udarbejdet. Den skal nu følges op af en uvildig advokatundersøgelse af forløbet.

Folketinget har fået forkerte oplysninger, og Jakob Ellemann-Jensen bærer i sidste ende ansvaret. Det var beskeden fra hovedpersonen selv, da han tirsdag eftermiddag mødtes med først Folketingets forsvarsordførere og siden pressen for at fremlægge resultaterne af den redegørelse om hasteindkøbet af artilleri fra israelske Elbit Systems, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har udarbejdet.

Processen omkring indkøbet har været en varm politisk kartoffel for regeringen, og især Jakob Ellemann-Jensen, siden det i Altinget kom frem, at artilleriindkøbet blev fremskyndet og besluttet på et forkert grundlag, og at Folketingets finansudvalg havde fået forkerte oplysningerne om tilbuddets udløb.

»Lad mig lægge ud med at slå fast, at det har været en kritisabel proces. Desværre har jeg som bekendt ikke været til rådighed i den periode, hvor de kritisable forhold er kommet frem. Derfor må jeg sige, at jeg også personligt har set frem til at få mulighed for at redegøre for sagen og for at give en forklaring på det her forløb,« lagde Jakob Ellemann-Jensen ud ved dagens doorstep.

»Jeg må desværre konstatere, at Folketinget har fået forkerte oplysninger. Det har jeg i dag undskyldt overfor Folketinget. Redegørelserne fra FMI og fra departementet viser, at der er sket fejl.«

»Stadig mange ubesvarede spørgsmål«

Ifølge forsvarsministeren er der i forløbet omkring hasteindkøbet af artillerisystemerne – raketkasteren Puls og rørartilleri af typen Atmos – sket fejl på flere forskellige områder undervejs:

For det første har Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ikke foretaget en tilstrækkelig markedsafdækning inden anskaffelsen af Elbits artilleri. FMI baserede hovedsagelig afdækningen af markedet på sit opbyggede markedskendskab og tog ikke kontakt til andre leverandører.

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Regeringen overrasker og køber både rør- og raketartilleri hos israelske Elbit

Dernæst har FMI undladt at orientere de politiske beslutningstagere om, at man tidligere i januar – få uger inden anskaffelsen af artilleri – havde indgået et forlig med selvsamme Elbit som afslutning på et sagsanlæg fra 2020. Dette forlig har ikke spillet ind på tildelingen af kontrakten, men både selve forliget og timingen af det skulle have været deklareret overfor Folketingets partier, slog Jakob Ellemann-Jensen undervejs fast.

For det tredje har forligskredsen fået et forkert indtryk af, at Forsvaret ville få et såkaldt demonstratoreksemplar af artillerisystemerne stillet til rådighed langt tidligere, end det blev tilfældet. Det var i januar et selvstændigt argument for at vælge Elbit. Demonstratoren er først ankommet til Danmark i sidste uge, men politikerne havde fået indtryk af, at den kunne tages i brug i løbet af foråret.

Vil bede om uvildig undersøgelse

Udover de tre ovenstående områder er der så spørgsmålet om den ultrakorte frist til at træffe en beslutning, som gjorde, at Folketingets finansudvalg i lyntempo godkendte indkøbet af artilleriet. Udvalget var blevet oplyst om, at tilbudsfristen udløb ved januars udgang, men i realiteten var tilbuddet gældende et halvt år længere. Ifølge Jakob Ellemann-Jensen skyldes det en misforståelse, og januarfristen havde alene at gøre med muligheden for tidlig levering.

»Det var korrekt, at der var behov for politisk stillingtjenende inden udgangen af januar 2023, såfrem den hurtige leveranceplan skulle fastholdes. Men det var forkert, når der af aktstyrkerne og i mit brev til Folketinget fremgik, at tilbuddet fra leverandøren ville udløbe med udgangen af januar. Fejlene skyldtes misforståelser mellem FMI og Forsvarsministeriet, hvilket medførte, at der over for Folketinget blev givet forkerte oplysninger. Samtidig må jeg medgive, at jeg simpelthen gav Finansudvalget for kort tid.«

Selvom FMI altså selv har identificeret adskillige fejl i anskaffelsen af det israelske artilleri, er styrelsen ikke kommet i mål med at besvare den undren, som Jakob Ellemann-Jensen sidder med, konstaterede han undervejs i mødet med pressen.

»Jeg tror, at vi alle ser et behov for at få en bedre afdækning af de her forhold, der har rejst en alvorlig kritik og mistanker om tilbageholdelse af oplysninger. Derfor vil jeg anbefale, at der gennemføres en uvildig advokatundersøgelse af spørgsmålet om FMI’s markedsafdækning herunder muligheden for lån af demonstratoren til uddannelse, samt det indgåede forlig mellem FMI og Elbit den 10. januar.«

Jakob Ellemann-Jensen vil på baggrund af sagen have gennemført en analyse af FMI’s organisering og af styrelsens ledelsesstruktur. Han kan selv se frem til at skulle forklare sig yderligere i et samråd om sagen den 31. august.

guest
1 Kommentar
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer