spot_img

Forståelsen for vigtigheden af et godt forsvar starter allerede i skolen

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

DEBAT: Børn og unges kendskab til Forsvaret er fortvivlende ringe. De kender kun soldater og militært isenkram fra amerikanske krigsfilm eller besøg på Amalienborg, mener Knud Meldgaard, som i dette indlæg slår på tromme for en bredere oplysningsindsats, der skal starte allerede i folkeskolen.

Min generation, der er født i 40’erne og 50’erne, er flasket op med angsten for krig og ikke mindst med angsten for en altudslettende atomkrig – dengang mellem stormagterne USA og Sovjetunionen, som Rusland hed på den tid. Det skabte en politisk animositet mod alt militært og en defaitisme i befolkningen, der bl.a. gav sig udtryk i foreninger som Aldrig Mere Krig, en dansk forening for pacifister startet allerede i 1926 i Helsingør, der søger fredelige/ikkevoldelige løsninger på konflikter. Foreningen eksisterer stadig i bedste velgående.

Danskerne er altså blevet et fredeligt folkefærd, så lad mig igen citere Drachmanns midsommervise fra 1885, “Vi vil fred her til lands”, eller måske “Hvad skal det nytte?”, en sentens fra Viggo Hørups tale om forsvarsbevillingerne i Folketinget 29. marts 1883.

Min respekt for Hørup er stor, og hans lille Bonmot anvendes da også ofte i dag med tanke på de overvældende kræfter, der kan slippes løs ved f.eks. en væbnet konflikt mellem Danmark (Nato) og en “udenvælts fjende”. Men vil Danmarks militære bidrag så ikke være uden nogen større betydning? Det enkle svar er NEJ!

Forståelsen starter i skolen

Jeg er ikke uenig med de dommedagsprofeter, der forudser en altudslettende krig, hvis det værste skulle ske. Det er netop årsagen til at vi i Danmark og i resten af Nato bør være forberedt ud fra Flavius Vegetius Renatus’ devise: si vis pacem, para bellum (dansk: hvis du vil freden, så forbered dig på krig).

Ja, allerede de gamle romere kendte til nødvendigheden af at forberede sig til krig, hvorfor undervisning i krigskunst begyndte tidligt – dog kun for drenge. Nødvendigheden af en veluddannet hær var forudsætningen for at sikre freden, og det krævede undervisning fra en tidlig alder. Et synspunkt, der også bør gælde i dag.

Det betyder, at hvis vi i dagens Danmark skal fremstå som en troværdig partner, er det ikke nok, at vi tilbyder brugt materiel som i tilfældet med Ukraine. Det er også nødvendigt, at vi kan stille med en veluddannet militær styrke, både til eget og til Natos forsvar. Det kræver uddannelse og engagement, hvilket igen kræver en forsvarsvilje hos HELE befolkningen, der bunder i en forståelse af den tid, vi lever i. Det hele begynder i skolen!

Det er derfor nødvendigt, at danske skolebørn, både piger og drenge, modtager en undervisning om det danske forsvar og dets muligheder. Det bør indbefatte læren om vort lands historie, men også – måske i særdeleshed – en undervisning, der tager sigte mod en forståelse af vigtigheden af en basisviden om det danske forsvar, når han/hun forlader grundskolen og evt. søger optagelse i det danske forsvar.

Politikerne skal hjælpe opbakningen på vej

Det er et følsomt politisk emne, der skal behandles med varsomhed. Det er vigtigt, at den unge skoleelev forstår, hvorfor han/hun får denne forberedende uddannelse til et evt. liv i Forsvaret, men det er næsten vigtigere, at de, der skal undervise de unge skoleelever, er vel forberedte på det ansvar, der hviler på deres skuldre. Et ansvar for at de unge, der fortsat går i skole, ikke udvikler sig “små krigsliderlige sataner”, som en god ven udtrykte det tilbage i 70’erne, da man første gang diskuterede denne kontroversielle form for undervisning, der dengang stred mod ”tidsånden”.

Danske soldater har i nyere tid deltaget succesfuldt i mange krige og konflikter rundt om i verden, og opgaver af denne karakter bliver ikke mindre i tiden der kommer, desværre!

Det er derfor, som jeg beskrev i mit sidste indlæg, en tvingende nødvendighed, at der indføres værnepligt for både mænd og kvinder. Da det p.t. er svært at skaffe tilstrækkeligt personel, er det derfor af største vigtighed, at der gøres en fælles indsats for at skabe en større forståelse for nødvendigheden af et veluddannet forsvar.

Uddannelsen af den enkelte soldat hviler på Forsvaret og dets officerer, men forståelsen for og opbakningen til en moderne forsvarsstyrke, der kan gøre sig professionelt gældende både lokalt og i Nato, må stå for politikernes regning. Det er derfor vigtigt, at der fra politisk side skabes en forståelse i befolkningen for et større og bedre forsvar, end det vi råder over i dag – og det begynder i skolen!

Knud Meldgaard er ud over sit virke som chefredaktør på kultur- og samfundsmagasinet Omnibus tillige direktør i Redstone Communication. Han har derudover aftjent værnepligt ved Kronens Artilleriregiment på Sjælsmark Kaserne i 1965-1966. Privatfoto

Andre læste også

Stop nu den manipulerende propaganda!

Abonnement
KOMMENTAR: Forsvaret genvinder aldrig befolkningens tillid, før hele det militære system åbner mere op og begynder at kommunikere ærligt og troværdigt. Sagen om ”Iver Huitfeldt” blev håndteret katastrofalt, og den nu detroniserede forsvarschef Flemming Lentfer fortsætter i egen kamikazestil gennem sin advokat. Vi sagde det i kærlighed. ”Cirkus Mili” var...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

4 KOMMENTARER

guest
4 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Ann-Christina Salquist
Læser
Ann-Christina Salquist
10. august 2023 16:33

Kære Knud
Tak for dit indlæg. Vi er heldigvis en del, der arbejder benhårdt med den folkeoplysende del omkring forsvaret og relaterede institutioners arbejde og indsatser gennem årene.
En af de helt store udfordringer er, at man med forliget i 2009 nedlagde Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste (FOV), og Forsvaret samtidig blev frataget deres “formidlingsforpligtigelse”. Herfra overlod man formidlingsopgaven til frivillige, ofte pensionerede tjenestemænd, der hver dag og meget dedikeret forsøger at formidle forsvarets historie. De gør en kæmpe indsats og af et godt hjerte, men har nødvendigvis ikke hverken midler eller kompetencer til at skabe den formidling, der skal til for at nå helt ud på bagerste række i landets skoler.
Jeg kan varmt anbefale dig at tage et kig på Udsendt Af Danmark eller Forsvarshistorien.dk – måske du endda har nogle input. Derudover er der en hel del andre sites og facebookgrupper, der har samlet de forskellige regimenters/værns/enheders/garnisoners m.m. historier. Men at skabe forståelse for – og sætte forsvarets historie i en kontekst kræver mere en tekst og billeder.
Men jeg kan berolige dig med, at vi er i gang – og de unge mennesker lytter og lærer, når der bliver holdt foredrag og undervisning.

Christian Thiim
Læser
Christian Thiim
8. august 2023 8:40

Jeg er 100% enig. I lille Danmark går lt for mange rundt og regner med at andre større lande nok kommer og hjælper os, men der er jo flere aspekter i det. Vi er nød til at have et forsvar der for det første kan holde bare lidt stang indtil Nato kommer. Det næste er at vi er heldigvis i et fællesskab hvor vi forpligter os. Når vi nu forpligter os, så er vi også nød til at have noget at forpligte med, for mig er det dygtige soldater med det rette udstyr, det skal ikke bare være som nu hvor vi, jeg ved godt Ukraine ikke er i Nato, men alt skal give udtryk af at vi er godt med fordi vi sender udstyr og penge til Ukraine, men vi har heller ikke andet, hvis det Gud forbyde det, men kom til en væbnet konflikt hvor vi skulle stille med soldater. Her hjemme vil de fleste helst at alle andre ordner tingene og vi kan gå og passe haven der skal være flotte end naboen, bilen større end naboen og alt er bare så… Mig selv, mig selv. Okay Røde kors modtager store beløb, men vi kan ikke betale os fra alt, vi er nød til også at ofre os, at forberede os. Min datter har en kammerat der blev udsendt i starten af krigen i Ukraine. Han kom til mig og spurgte til hjælp. “Christian du er gammel soldat, hvad skal jeg gøre? Jeg er gruppefører, men i min gruppe har jeg 3 piger, men ud af de 5 jeg har i gruppen kunne 3 ikke bestå den fysiske prøve, da jeg kommenterede det var svaret, det kommer nok derover (Baltikum) 2 kunne ikke skille og samle deres personlige våben på tiden, svaret, så må du lærer dem det. Hvad gør jeg hvis jeg bliver såret, hvem F… Skal slæbe mig ud når de ikke engang kan klare de almindelige fysiske krav, der er ikke nogen der kan trække mig i sikkerhed” Det skal med det samme siges at det ikke kun var pigerne der ikke kunne de forskellige ting, men knægten mente at han havde en ekstra byrde, da han mente han skulle passe på dem, ja to af dem kunne ikke klare det fysiske men ok. Min pointe er at vi skal sørge for at de unge som der skrives i indlægget lærer noget om militæret, ser deres muligheder i militæret, forstår hvorfor det er vigtigt at have et militær, men aller vigtigste at de unge lærer at man samarbejder, man hjælper hinanden og man beskytter hinanden ligesom man gør i Nato. De fleste unge har et kæmpe ego, det må de også godt, bare de er klar til at hjælpe andre.

Bjorn Toft Madsen
Læser
Bjorn Toft Madsen
16. august 2023 22:46

Forskellen imellem Danmark og Storbritanien, hvor jeg bor, er stor. I UK starter forsvaret i skolen, med cadets, en slags spejderorganisation drevet af forsvaret. Her lærer ungerne at flyve (ja), sejle, skyde og nyde friluftslivet. Det sætter sig og starter karrieren i forsvaret for mange.

Karsten Baun
Læser
Karsten Baun
7. august 2023 12:44

Sic vis pacem, para bellum.