spot_img

Forsvarsministeriet bekræfter behov for nye fly som supplement til Challenger

GENUDGIVELSE: Allerede i foråret 2022 anerkendte man i Forsvaret, at Challenger-flyenes tilstand gør, at de ikke kan løse lige så mange opgaver som hidtil. Derfor har Forsvarsministeriet bedt Forsvarskommandoen og FMI til at undersøge mulige nyanskaffelser til brug ved lette transportopgaver, forklarede ministeriet i et skriftligt svar til OLFI.

Som OLFI kunne fortælle i sidste uge, arbejder flere myndigheder under Forsvarsministeriet aktuelt på at afgøre, hvilken kapacitet der i fremtiden skal supplere Forsvarets eksisterende flåde af Challenger-fly. Det skyldes ifølge OLFI’s oplysninger blandt andet regeringens muligheder for at deltage i diplomatiske møder i udlandet, som er besværliggjort af coronakrisens påvirkning af den civile luftfart.

Forsvarsministeriet indleder i et såkaldt myndighedssvar til OLFI med at slå fast, at der endnu ikke er truffet nogen endegyldig politisk beslutning om anskaffelsen af VIP-fly, men løfter derefter lidt af sløret for, hvorfor man alligevel har sat Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) til at undersøge mulighederne.

»Analyser af Challenger-flyenes tilstand peger på, at begrænsninger i opgaveløsningen må forventes. Challenger-flyene prioriteres således til opgaver, der i mindre grad eller slet ikke kan udføres på anden vis af Forsvarets fly eller ved chartring af civile fly,« skriver Forsvarsministeriet.

FKO og FMI arbejder med flere forskellige anskaffelsesmodeller, der skal bidrage til at løse opgaven med blandt andet diplomatiske flyvninger på kort sigt, hvilket vil sige inden for to år. I første omgang kan det komme på tale at lease brugte flystel, men man er samtidig opmærksom på, at der er behov for at være mere fremsynet, hvis Challenger-flyenes begrænsninger ikke skal resultere i længerevarende udfordringer:

»En langsigtet håndtering af Challenger-kapacitetens opgavekompleks forventes adresseret i rammen af det kommende forsvarsforlig.«

Sikkerhedspolitisk situation fordrer alternative transportløsninger

OLFI har fået aktindsigt i intern kommunikation mellem Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Af den kan man blandt andet læse, at chefen for Forsvarskommandoens Planlægnings- og Udviklingsstab, generalmajor Anders Rex, agiterer for en langsigtet løsning, der muliggør transatlantiske flyvninger.

Forsvarsministeriet forklarer videre, at også omstændigheder uden for Forsvarets egen kontrol medvirker til at øge behovet for en snarlig løsning. Ministeriet konkretiserer ikke yderligere, men det er næppe helt skævt at gætte på, at situationen i Ukraine har tydeliggjort behovet for at have sine militære kapaciteter til rådighed for den militære opgaveløsning snarere end diplomatiske flyvninger.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse om de potentielle flykapaciteter, som Forsvarskommandoen og FMI aktuelt ser på …

»Henset til den sikkerhedspolitiske situation og nødvendigheden af at frigøre kapacitet til de højest prioriterede opgaver, ses et aktuelt behov for at finde en alternativ løsning til varetagelse af de lette transportopgaver, som Challenger-flyene traditionelt har varetaget,« skriver ministeriet og fortsætter:

»Forsvarsministeriet har anmodet Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse om en indstilling til en løsning, der kan understøtte håndtering af lette transportopgaver, herunder blandt andet forøget diplomatisk aktivitet, potentielle evakueringsoperationer samt større kapacitet til planlægnings- og missionsstøtte m.m. Tidsforløbet er vanskeligt at forudse, idet det vil afhænge af de aktuelle merkantile forhold samt den tilgang, der vælges – leasing, anskaffelse eller lignende.«

TILFØJET 26. juli 2023: FMI oplyser til OLFI, at Forsvaret fortsat analyserer og foretager overvejelser i relation til en eventuel anskaffelse af lette transportfly i det kommende forlig. Projektet er endnu ikke iværksat.

 

Andre læste også

Forsvaret er ramt af sin egen bemandingssucces

Abonnement
INTERVIEW. Når Forsvaret fattes penge, har det blandt andet at gøre med uventet succes på bemandingsfronten, fortæller viceforsvarschef Kenneth Pedersen. Han forstår soldaternes frustrationer over tvungen afspadsering, ansættelsesstop og mangel på basale fornødenheder, men maner til besindighed. Det er nødvendigt at slå bremserne i, så tempoet er afstemt med...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

6 KOMMENTARER

guest
6 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Mickei Reinhold Jacobsen
Læser
Mickei Reinhold Jacobsen
27. juli 2023 23:14

Det siger meget om politikernes reelle indsigt og ikke mindst respekt, for Forsvarets ringe tilstand, når de konsekvent forventer flyvninger til forskellige politiske møder, rundt i verden…

Forsimplet så prioriterer man fragten af politikerne, frem for overvågnings- og SAR flyvninger, i Grønland og på Færøerne. Politikerne kunne sagtens flyve med privatejede fly, rundt på deres ture.
Det kunne være spændende, at høre årsagen til politikernes prioritering.

Michael.larsen
Læser
Michael.larsen
26. juli 2023 14:44

I en tid hvor der mangler kapaciteter overalt i det danske forsvar, synes jeg det er beskæmmende og en udvist mangel på situationsfornemmelse, alt man allerede i april 2022 fra politisk side taler om at prioritere indkøb af VIP fly i stedet for militært isenkram

Bjørn Toft Madsen
Læser
Bjørn Toft Madsen
26. juli 2023 16:39

Man kan ikke undlade at bemærke, at det første politikerne er HELT SIKRE på, vi i hvert fald skal bruge nogle af de nye milliarder på, er et fly der skal flyve DEM rundt til topmøder. Jeg er sikker på at et afkølet vinkøleskab bliver et meget vigtigt krav fra alle partier, og sofaen bliver helt sikkert skiftet ud med et køkken så der kan serveres varm mad ombord.
Det er da helt omsonst at købe fly, hvis eneste mulighed for bevogtning er “kig ud af vinduet”. Jeg er selv tilhænger af GlobalEye – mest fordi systemerne sidder på en Bombardier 6000, som er storebror til de Challenger fly vi allerede flyver. Så kan man skaffe EN “civil”, eller nedsparet, udgave, som måske kun har ESM moduler og flare-dispenser på (så kan politikerne også lande i hotzones med lidt bedre sikkerhed) og resten kan have martime og AEW radar på, samt høj-zoom optiske sensorer. Piloterne, vedligeholdelse og reservedele kan så rotere frit imellem både transport- og overvågnings-opgaven.

Sidst ændret 11 måneder siden af Bjørn Toft Madsen
Bjørn Toft Madsen
Læser
Bjørn Toft Madsen
8. august 2023 10:39

@Palle Randløv – det er umiddelbart lidt svært at tage toget til topmøde i Washington.

Palle Randløv
Læser
Palle Randløv
4. august 2023 0:20

Som politiker burde man vel gå foran i sagen om co2 udledning og droppe VIP fly og tage toget… 😉
Så når de ganske vist ikke frem til tiden, men det er den vi andre må leve med.
God weekend

kim kristensen
Læser
kim kristensen
26. juli 2023 14:48

Den nye NATO aftale kalder på 2% som minimum af statens budget fra næste år mod forsvars udgifter. Derudover er det også et krav at investere 20% mod materiale anskaffelser.
Der blev anvendt omkring 80 miliarder direkte fra statens konto i sin tid mod coronapademien. Når det er muligt, så burde det også være muligt at finde midler til at anskaffe 2 til 3 MQ-9 SeaGuardian UAV og 3 til 4 P8-A Posidon MPA til at udføre opgaverne på Grønland og andet steds hvor der kan være brug for dem. Regeringen har sidste år også udtrykte behov for et par lang distance VIP fly. Bombardier Global serien eller lignende opfylder disse krav. For kortere VIP eller patient transport er et billigt alternativ PC-24 som dermed også kan anvendes til multi engine træning. De 2% som er et krav fra næste år holdt op i mod det ellers nye forsvars forlig, frigør omkring ekstra 10 milliarder mod nye anskaffelser over de kommende 10 år, men som med corona indsatsen, så er der mulighed for at accelerere investeringerne når behovene allerede er belyst. Kom i gang politikere