Luftforurenet indkvartering »skal ikke gentage sig«, siger Troels Lund Poulsen

1
Soldater fra det mekaniserede kompagni rykker frem under afdelingsledet uddannelse. Foto: Eric Lerdrup Bourgois/Forsvarsgalleriet

Danske soldater skal ikke fremover risikere indkvartering med partikelforurenende varmeblæsere. Det skriver fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i en orientering til Forsvarsudvalget, efter at det tidligere i år kom frem, at varmeblæserne i teltene i Camp Valdemar i Letland var sundhedsskadelige.

Tidligere på året kom det frem, at danske soldater i Letland har boet i telte opvarmet af partikelforurenende varmeblæsere af typen VA-M40. Testen af forureningen blev foretaget i mildt vejr, hvor blæserne ikke kørte på fuldt blus, men alligevel overskred mængderne af forurening Arbejdstilsynets grænseværdier. Fremover skal danske soldater dog ikke frygte at bo i luftforurenet indkvartering, skriver fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) nu til Folketingets Forsvarsudvalg.

»Jeg ser samlet set med stor alvor på situationen og finder det vigtigt, at Forsvaret og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse sikrer, at noget tilsvarende ikke gentager sig. Jeg vil vende tilbage til sagen, hvis den udvikler sig væsentligt,« skriver Troels Lund Poulsen i sin orientering til udvalget.

Af orienteringen fremgår det, at brugen af dieseldrevne VA-M40-varmeblæserne skyldtes kort forberedelsestid op til udsendelsen af danske soldater til Letland, som gjorde, at der ikke var grundlag for at etablere en permanent lejr i området.

»Derfor blev en teltløsning med leje gennem Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) og baseret på varmluftanlæg VA-M40 valgt,« lyder forklaringen fra Forsvarskommandoen.

Teltlejren i Letland er nedtaget pr. 23. maj 2023 for at blive erstattet af en præfabrikeret containerløsning, som opvarmes med eldrevne varmepumper. Der anvendes ikke VA-M40 i stor skala i Forsvarets øvrige missioner, og der foreligger heller ikke planer herom, forklarer Forsvarskommandoen videre.

Sanitetskommandoen afviser betydning for “livstidsrisiko”

Fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse lyder det imidlertid, at der ikke for nuværende findes gangbare alternativer til den problematiske varmepumpe:

»Det er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) vurdering, at der med den nuværende teknologi på markedet – og i lyset af de ofte krævende vilkår, Forsvarets enheder indsættes under, herunder områder uden robust infrastruktur og dermed adgang til ekstern strøm – ikke aktuelt findes relevante alternativer.«

FMI foreslår i stedet, at varmepumperne fremover placeres med »tilpas indbyrdes afstand således at risikoen for, at udstødningsrøgen fra andre VA-M40 suges ind i friskluft-indblæsningskanalerne, minimeres«.

Danske soldater, der har boet i teltene i Letland og indåndet partikelforureningen fra varmeblæserne, skal dog ikke frygte langvarige sundhedskonsekvenser, slår Forsvarets Sanitetskommando fast:

»Forsvarets Sanitetskommando vurderer, at påvirkningen af op til seks måneders ophold i Camp Valdemar ikke bidrager væsentligt i forhold til livstidsrisikoen sammenlignet med baggrundsbefolkningen på grund af den relativt korte eksponeringsperiode, hvor ophold i teltene er begrænset til en del af døgnet. Det vurderes på den baggrund, at luftforureningen kun vil have minimal/teoretisk betydning i forhold til livstidsrisiko.«

Man har ikke modtaget henvendelser fra udsendte soldater, som har oplevet symptomer på luftvejsgener som følge af forureningen, men Forsvarsministeriets Personalestyrelse har på baggrund af sagen udarbejdet retningslinjer for registrering af eksponering for luftforureningen i Forsvarets elektroniske patientjournal.

Hjemvendt soldat genkender ikke udlægning

Den udlægning vækker ikke umiddelbart genklang hos en af de soldater, der vendte hjem fra Camp Valdemar tidligere på året. Han ønsker at være anonym, men OLFI er bekendt med hans identitet.

»Jeg tror, at der er nogle informationer, der ikke er gået videre, fordi jeg ved, at der er blevet lavet flere arbejdsskadeanmeldelser. I et af mine kollegers telte gik en af varmeblæserne i stykker – der kom ikke varme ud af den – og så begyndte den at stinke af diesel. Mine kolleger blev opfordret til at sove et andet sted, men endte med at lufte ud, til der ikke lugtede af diesel, og overnattede der alligevel. Det næste par dage var tre-fire mand syge,« fortæller soldaten, som ad flere omgange selv oplevede problemer med varmeblæserne:

»I mit telt var der sorte partikler, der kom ud af varmeblæseren og lagde sig på mit skrivebord. Man skal ikke bilde mig ind, at det ikke har en eller anden form for effekt på min krop på længere sigt.«

Udfordringerne med varmeblæserne var i det hele taget omfattende og ikke kun begrænset til synlig partikelforurening og diesellugt, fortæller han.

»Der var mange telte, der havde problemer med dem. Hos mange af drengene blev de ved med at skulle skiftes ud. I Camp-sektionen – ingeniørerne, der vedligeholdt lejren – skiftede nogle gange tre-fire stykker om dagen for så at skulle reparere på dem. Der var ret mange i dårlig stand. Jeg ved ikke, om de ikke kunne holde til kulden, eller om det var fordi, de var ekstremt gamle. Jeg tror måske, at det var en kombination.«

Forsvarsministeriets Materielog Indkøbsstyrelses endelige redegørelse i sagen forventes den 31. august 2023, fremgår det af orienteringen til Forsvarsudvalget.

guest
1 Kommentar
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer