spot_img

Troels Lund Poulsen: Forsvarets tilstand er resultatet af »et kollektivt svigt«

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

Der udestår mange og dyre investeringer i det hele basale, før Forsvaret atter er bragt på fode. Det erkendte fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og forsvarschef Flemming Lentfer ved dagens pressemøde om resultatet af det såkaldte kasseeftersyn. At det er endt så galt, skyldes et kollektivt svigt, lod ministeren forstå.

38 mia. kroner over de næste ti år.

Så høj bliver prisen for at bringe Forsvaret på fode og få det justeret og rustet til den aktuelle sikkerhedspolitiske situation og nye virkelighed i Europa i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

»Den sikkerhedspolitiske situation har gennem mange år slidt på Forsvaret. Vi må samtidig erkende, at vi politikere gennem flere forligsperioder har truffet beslutninger på antagelser, som har vist sig ikke at holde. Det betyder, at vi nu står med en stor opgave med at genoprette Forsvarets fundament, før vi bygger ovenpå i det kommende forlig.«

Læs pjecen “Genopretning af Forsvarets fundament” her.

Af de i alt 38 mia. til genopretning er 27 mia. afsat til »håndtering af ophobede udfordringer i driften af Forsvaret«, hvilket vil sige, at de udgør det reelle efterslæb fra de forrige forligsperioder. På materielsiden betyder det blandt meget andet, at der afsættes penge til at gøre noget ved utidssvarende infanterikampkøretøjer, hjulkøretøjer og luftvarslingsradarer. Også Forsvarets bygninger trænger til en kærlig hånd, og her peger ministeriet blandt andet på garageanlæg, indkvarteringsfaciliteter og kloakering som vigtige udeståender.

De resterende 11 mia. er »investeringer på personel- og materielområdet«, som er fundet nødvendige i erkendelsen af fornyede trusselsbillede, men som ikke knytter sig direkte til tidligere forlig, forklarede fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) på torsdagens pressemøde i Forsvarsministeriet.

Et ubehageligt pressemøde at holde

De 38 milliarder kommer til at indgå i budgettet for det kommende forsvarsforlig, hvilket betyder, at en anseelig del af det samlede beløb, der tilfalder Forsvaret over det næste årti, reelt er øremærket allerede nu. At det er endt så galt, at det er nødvendigt at investere kæmpemæssige milliardbeløb i Forsvarets “fundament”, før man kan begynde at tale om en reel styrkelse, deler skiftende forsvarsledelser og forligskredse ansvaret for.

»Det er et kollektivt svigt, der har bragt os i den situation, vi er i nu,« slog Troels Lund Poulsen fast undervejs på pressemødet, hvor han i det hele taget gav udtryk for stor ærgrelse over situationen.

»Det er en meget alvorlig situation, og det er heller ikke et pressemøde, jeg håber at skulle gennemføre igen i min tid i dansk politik.«

Artiklen fortsætter under grafikken …

Grafik: Forsvarsministeriet

I Forsvaret er man også mere end klar til at få rettet op og se fremad, slog forsvarschef Flemming Lentfer fast:

»Forsvaret ser frem til at komme i gang med at genoprette fundamentet for Forsvaret. Det er det fundament, som i dag har større og mindre revner, faktisk inden for alle de områder som præger dagligdagen ude i Forsvaret. Udfordringerne er velkendte – vi mangler soldater, mange bygninger er enten ikke tidsvarende eller nedslidte og det samme gælder faktisk også for en del af materiellet,«

Vil nedsætte ekspertudvalg

En af årsagerne til det massive efterslæb er manglende politisk kontrol med, hvordan midlerne er blevet brugt. For at undgå en dyr gentagelse i fremtiden, foreslår SVM-regeringen, at forligskredsen nedsætter et ekspertudvalg, som skal komme med anbefalinger til, hvordan der sikres en stærkere og mere transparent økonomisk styring.

Udvalget skal videre se nærmere på mulige modeller for Forsvarsministeriets organisering, og endelig skal de komme med anbefalinger til, »hvordan der kan skabes muligheder for omprioriteringer og effektiviseringer i forligsperioden«.

Det står endnu ikke klart, hvem der skal sidde med i ekspertudvalget, men regeringen indstiller til, at det etableres i forbindelse med forligsforhandlingerne, og at det frem mod 2025 kommer med sine anbefalinger.

Opdateres …

Andre læste også

Sådan styrker vi effektivt Hjemmeværnet uden at bruge milliarder

BLOG. Hjemmeværnet er ofte blevet overset i diskussionerne om styrkelsen af Forsvaret og har heller ikke fyldt meget i den offentlige samtale om det nye forsvarsforlig. Niels Klingenberg Vistisen præsenterer her en række konkrete forslag til, hvordan Hjemmeværnet hurtigt og effektivt kan styrkes uden milliardinvesteringer. Jeg har ad flere omgange...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

8 KOMMENTARER

guest
8 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Thomas Baiemler
Læser
Thomas Baiemler
7. maj 2023 21:21

Øhhh… I viste det godt men undlod at gøre noget.

Læs lige Det Danske Pearl Harbor af Lars Møller.

Mickei Reinhold Jacobsen
Læser
Mickei Reinhold Jacobsen
4. maj 2023 20:49

Umiddelbart burde man jo rende rundt med hænderne over hovedet af begejstring!

Men når man stikker snuden dybere ned i pjecen, som mere detaljeret gennemgår tallene og intentionerne, ser de forskellige interviews i dagens løb og afslutningsvis Debatten på DR 2, hvor dagens tema var Forsvaret, ja så begynder den sædvanlige mistro at gnave…

Først og fremmest står det tydeligt, at både politikere, ansvarlige embedsmænd og officerer, som gennem de sidste 20 år har smadret Forsvaret, slipper uden ridser i lakken. (Som sædvanligt, vil nogle kynikere nok sige..!)
Og dermed lægger man så stien for fremtidens holdning, når eller hvis noget går galt igen: Bare rolig der sker dig ikke noget, hvis du ikke leverer det aftalte, eller fyrer den ene and af efter den anden.

Samtidigt så gentages det svimlende beløb på 38 milliarder i en evighed, så man måske glemmer at kigge ned i hvordan de skal uddeles.

Tag nu f.eks. bygningsmassen: Der er afsat 300 millioner i 2024 og derefter 200 millioner hver efterfølgende år, indtil vi rammer 10 år.
Sidestil nu disse beløb, med hvad vi har kunnet læse og se i diverse medier gennem den sidste tid. Altså bygninger som er inficeret med svamp og skimmel, råddent træværk, beton der nærmest er i opløsning, sanitære installationer der ikke virker og ikke at forglemme en bygningsmasse fra tresserne og halvfjerdserne, som er fyldt med det sundhedsskadelige og forbudte stof PCB…
Hvem i deres vildeste fantasi forestiller sig, at disse problematikker kan løses for kun omkring 200 millioner om året? Medregnet nybyggeri naturligvis!

Jeg tør dårligt tænke på, hvad der i de kommende dage kommer frem i forhold til de andre ting.

Men mest af alt så undrer det mig, at man igen igen har siddet på Slotsholmens gange og lavet et overslag til politikerne, uden at have været ude på de enkelte tjenestesteder og spurgt de lokalt ansvarlige, hvad de mener tingene vil koste.
Havde man gjort det, så ville man vide at de 38 milliarder forslår som en skrædder i helvede!

Jakob Henius
Læser
Jakob Henius
5. maj 2023 16:35

Man må ihverfald sige, at vi var en del, som tilbage omkring 2012 advarede kraftigt imod at tro, at man kunne spare massivt på Forsvaret og samtidig “friholde de operative kapaciteter”. Den ensidige udhulning at støttestrukturen og uddannelserne har – som man måtte forvente – haft den stik modsatte effekt, nemlig at udhule de operative kapaciteter.

John Michael Foley
Læser
John Michael Foley
4. maj 2023 18:02

Fint at det indrømmes, at der er sket svigt big time, men at der ikke pålægges et ansvar og identificeres samt afklares i detaljer på en tidslinie, hvem der bærer skylden, er uforståeligt.
Det er ikke tilstrækkeligt at pege på et kollektivt svigt. Og at der nu blot skal ses fremad. Få nu undersøgt hvorfor og hvordan det er gået så galt of træf konsekvenserne.

Wedell Christensen
Læser
Wedell Christensen
4. maj 2023 12:54

Hvis “man” indførte det private erhvervslivs regnskabs-principper og -system ville man være et langt stykke af vejen.
Pudsigt at store private koncerner har regnskaber, der i det mindste viser, at de har styr på økonomien. Det kræver så for Forsvaret (inkl. styrelser) at de har uddannede regnskabsfolk – i lighed med det gamle Intendanturkorps, blot efter private regnskabsprincipper. Så kan der også placeres personlige og individuelle ansvar.

Torben Rønne
Læser
Torben Rønne
5. maj 2023 9:09

Det var det vigtigste og mest skelsættende pressemøde i nyere dansk forsvarspolitik. Især den fungerende Forsvarsminister, og Forsvarschefen, trådte i karakter og tog ansvar for at bringe Forsvaret ud af den nuværende sump af misrøgt og armod. Det bliver ikke nemt, enkelt eller let gjort; men det må og skal gennemtvinges, hvis Danmark som NATO-partner og suveræn nation skal kunne se sig selv i spejlet.
Der er uendelig mange faldgruber undervejs i det lange og krævende genopretningsarbejde, både for militære rådgivere og chefer, embedsmandsværket og politikkerne. Vejen gennem målet og fremtiden efter 2033 går via ærlighed, troværdighed, åben dialog og frem for alt en klippefast vilje til varig ændring af nuværende katastrofale tilstande.
WoO er sparket op, det er nu eller aldrig!

Allan Huglstad
Læser
Allan Huglstad
10. maj 2023 20:00

Det er ikke politikernes skyld altsammen! Også forsvarsledelsen har holdt sig tilbage – især den siddende forsvarschef….

Finn Bjerrehave
Læser
Finn Bjerrehave
5. maj 2023 11:30

Soldat 1962-1969, positiv oplevelse, men politisk en arbejdsplads under pres, og siden har forsvaret fremover altid været uden politisk økonomisk fremtid, vi satsede på fredsdivedenden lunede os under Nato,s vinger, og nedlagde værnepligten samt mange kaserner, og forståes endda glemte at vedligeholde de resterende, og nu har Putin ændret vores interesse for et stabilt forsvar fyldt med gamle skeletter samt mangler til 50 milliarder , som nu skal findes i forsvarsforlig. Sælg Grønland til USA og Arktis er i gode hænder, sælg Fø til Russerne som elsker disse købmænd uden moral, samt sælg vores F16 til Ukraine som bedre kan få russerne ud af deres land., tanker fra Finn Vig