Inspektionsskibene bør levetidsforlænges helt frem til næste forligsperiode, mener Forsvarets øverste ledelse, som hellere vil prioritere nye patruljeskibe til Østersøen. Det fremgår af et oplæg til det kommende forsvarsforlig, som OLFI er i besiddelse af. Men en sådan disposition risikerer at gå ud over den operative opgaveløsning i Arktis, advarer søofficer og militæranalytiker Anders Puck Nielsen.

Søværnet skal fokusere på at bygge patruljefartøjer til Østersøregionen på bekostning af afløsere til de mere end 30 år gamle inspektionsskibe af “Thetis”-klasssen, der patruljerer ved Grønland og Færøerne.

Sådan lyder et af rådene i det oplæg til et nyt forsvarsforlig, som Forsvarskommandoen afleverede til Forsvarsministeriet i november måned, og som har været omtalt i flere medier siden. Notatet har titlen “Elementer i udkast til nyt forsvarsforlig og proces frem mod aftaleindgåelse” og opstiller nogle af de dilemmaer, forligskredsen skal tage stilling til i arbejdet med det nye forsvarsforlig, men udpeger samtidig en række konkrete kapaciteter, som man anbefaler politikerne at træffe beslutning om at anskaffe til Forsvaret.

“Thetis”-klassen er kun sporadisk nævnt i det ni sider lange notat, hvoraf det fremgår, at de primære maritime kapaciteter, som bør anskaffes til Søværnet er seks patruljefartøjer til Østersøen, sensorer og maritime helikoptere til fregatterne samt en række undervandskapaciteter. I en parentes skriver forfatterne dog, at “Thetis”-klassen henset til investeringen i patruljefartøjerne bør levetidsforlænges til næste forligsperiode. Med udsigt til en 10-årig forligsperiode betyder det, at inspektionsskibene vil skulle sejle som minimum helt frem til 2034.

Artiklen fortsætter under Facebook-opslaget …

Inspektionsskibene er ellers allerede en gang blevet levetidsforlænget. Det skete i 2018, hvor skibene i Frederikshavn blev moderniseret og gjort i stand til at operere videre efter en længere periode med udfordringer med udstyret ombord.

Levetidsforlængelse kan føre til mere tid på værft

Vælger politikerne at følge oplægget og vedtage en årelang levetidsforlængelse af de aldrende inspektionsskibe, bør det ske med bevidstheden om, at det kan få operative konsekvenser og risikerer at gå ud over opgaveløsningen. Det mener orlogskaptajn Anders Puck Nielsen, der er militæranalytiker ved Center for Maritime Operationer på Forsvarsakademiet. Han peger på to potentielle problemstillinger ved en længere levetidsforlængelse af “Thetis”-klassen:

»Den vigtigste er, at vi har behov for nogle skibe, der kan blive ved med at gøre det, som “Thetis”-klassen gør. Der ligger i en levetidsforlængelse et spørgsmål om, hvor godt det bliver. Løber vi en risiko for, at der kommer flere perioder, hvor vi ikke kan løse den opgave, vi kan i dag?« spørger Anders Puck Nielsen og fortsætter:

»Det er ligesom at levetidsforlænge sin gamle bil; der er hele tiden en risiko for, at der er noget nyt, der går i stykker. Det bliver mere og mere ustabilt, og det er for mig at se den største risiko. Man risikerer, at der vil være flere perioder, hvor skibene ikke er operative eller skal bruge tid på at sejle til og fra værft, fordi der er ting og sager, der går i stykker.«

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Antony Blinken: USA sætter pris på danske investeringer i Arktis

Den anden udfordring, Forsvaret kommer til at stå overfor, hvis politikerne følger ministeriets indspark har at gøre med ambitionerne for fremtiden i Arktis, som ikke i samme grad som tidligere er et militært lavspændingsområde.

»Vi ser generelt i Arktis to bevægelser, som begge peger i retning af, at der er behov for at gøre mere. Den første er den generelle tilspidsede situation mellem stormagterne, Nato og Rusland. Især amerikanernes interesse er en stor drivkraft, for når amerikanerne har en stor interesse i at være til stede i området, kan vi have et behov for at være med – vi er ikke nødvendigvis interesserede i, at de laver noget uden os i det område. Det andet er klimaforandringerne, som gør, at der bliver mere vand at sejle på, i takt med at isen smelter. Begge forhold tilsiger, at vi kommer til at skulle foretage os mere i det arktiske område.«

Læs også: USA’s genfundne interesse i Arktis er en gylden mulighed for Danmark

Anders Puck Nielsen peger videre på, at der indtil videre mangler svar på, hvornår arbejdet med at udvikle nye skibe til Nordatlanten går i gang, hvis beslutningen om at levetidsforlæge “Thetis”-klassen bliver en realitet. Det melder notatet heller intet om, og det står derfor ikke klart, om det skal foregå i den kommende forligsperiode, eller om både beslutning og bygning af “Thetis”-afløseren også udskydes en hel forligsperiode.

Giver god mening også at prioritere Østersøen

Søværnet har siden 2020 løbende suppleret inspektionsskibene og de mindre patruljefartøjer af ”Knud Rasmussen”-klassen med tilstedeværelsen af en af fregat i Arktis. Det har den fordel, at den sømilitære tilstedeværelse i det området bliver mere robust, fordi fregatterne i modsætning til “Thetis”-klassen er krigsskibe i klassisk forstand og kan løse andet og mere end de kystvagts- og farvandsovervågningsopgaver, inspektionsskibene primært varetager.

Artiklen fortsætter under Facebook-opslaget …

Den ordning fungerer også fint, mener Anders Puck Nielsen, som dog i samme forbindelse peger på endnu overvejelse ved at skubbe beslutningen om en afløser til “Thetis”-klassen foran sig:

»Hvis man forestiller sig, at afløseren skal løse flere af de hårde opgaver selv, vil der være en længere periode, hvor man ikke kan det. Det betyder, at de eksisterende fregatter af “Iver Huitfeldt”- og “Absalon”-klasserne i en længere periode vil skulle løse opgaver i Nordatlanten.«

Læs også: Morten Bødskov slår fast: Nato skal ikke spille nogen operativ rolle i Arktis

Selvom det i Anders Puck Nielsens optik bør være forbundet med grundige politiske overvejelser at lade “Thetis” og søsterskibene “Triton”, “Vædderen” og “Hvidbjørnen” sejle videre et tiår mere, forstår han godt det bagvedliggende rationale bag i første instans at rette det militære fokusere mod Østersøen.

»Rent militært er jeg enig i, at det er i Østersøen, der er de største mangler. Så er det bare spørgsmålet om, hvor stabil “Thetis”-klassen vil være efter en levetidsforlængelse. Vil man kunne gøre det godt nok til at sikre en tilstrækkeligt god opgaveløsning og på niveau med i dag? Eller vil niveauet falde, efterhånden som skibene bliver ældre og får behov for mere vedligeholdelse. Det er risikoen i det. Men rent militært synes jeg også, at det giver god mening at prioritere Østersøen i den nuværende situation.«

BÆRENDE BILLEDE: “Thetis” under sejlads i en tilfrosset Diskobugt ved Grønlands vestkyst. Arkivfoto: Brian Djurslev/Forsvarsgalleriet

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer