KOMMENTAR: Forsvaret er med sit rigide hierarki og arkaiske militære ledelse sin egen værste fjende. Skal det blive en moderne og omstillingsparat organisation, kræver det derfor en større konsulentindsats og implementering af Scrum blandt chefer og mellemledere. Tiden kalder samtidig på større alignment i Forsvarets core values.

Mange iagttagere spørger for tiden sig selv og hinanden, hvordan et udfordret dansk forsvar kan bringes på fode igen. Det er der ikke noget at sige til. Der mangler stort og småt i alle hjørner af organisationen, og både den politiske og den militære styring med Forsvaret har for længe ladet meget tilbage at ønske. Heldigvis ligger løsningen lige for.

Et oplagt sted at starte vil være at loope back og gøre Forsvaret mere agilt af hensyn til dets stakeholders, hvilket nemmest gøres ved at uddanne til og implementere Scrum-projektledelse på samtlige operative enheder og tjenestesteder. Lige nu mangler der i høj grad thought leadership hos alle product owners, og dermed går Forsvaret glip af vigtige synergieffekter.

Scrum er et sæt af værktøjer, arbejdsprocesser og roller som i en sammenhæng anvendes til at lede og kontrollere leverancer af løsninger og produkter som møder de forretningsmæssige behov. En vigtig bestanddel af Scrum er de sprints, som de involverede teams – i denne sammenhæng fx delinger eller kompagnier – foretager for at nå konkrete mål. Det står klart for enhver, at Forsvaret for længe har luntet afsted, men med dette nærmest ufejlbarlige projektledelsesværktøj kan problemerne i det militære system på ganske kort tid være en saga blot.

Undgå tvivl med agil transformation

Scrum-tilgangen har mange konkrete og letforståelige fordele: Først og fremmest er det et opgør med den rigiditet, der i århundreder har præget det militære system, idet der er tale om en agil metode, som gør det muligt at løse komplekse, adaptive problemer, uden at det går ud over produktiviteten og kreativiteten. I komplekse organisationer som Forsvaret kan udviklingsopgaverne koordineres på tværs af mange teams, og her vil det være helt oplagt, at Forsvarets øverste ledelse samtidig implementerer Scaled Agile Framework (SAFe).

Læs også: Ammunitionsmangel baner vej for historisk aftale om nye våben med lavere kaliber

Sideløbende bør Forsvarets stakeholders på mellemlederniveauet i højere grad gennemføre touchpoints med hinanden og sikre alignment mellem Forsvaret og soldaternes core values. Kun sådan kan de sikre, at alle bevæger sig i samme retning. Disse core values skal naturligvis indpodes i nye rekrutter tidligt i forløbet, og derfor bør den øverste ledelse også tilse, at der foretages en grundig onboarding af de værnepligtige, som fremover bør omtales som kandidater.

Recruitment og retention strategies skal være i højsædet. Det er ikke nogen nem opgave, men med den rette indstilling til disruptive innovation og change management på chefniveau (M- og C300 og opefter) kan det sagtens lade sig gøre.

Et nødvendigt call-to-action

Et sidste forslag herfra skal være at indføre Lean-principper på hele Forsvarsministeriets koncernområde. Lean kan bedst beskrives et mindset, hvor man på tværs af organisationen stræber efter at skabe et flow af værdi til sin kunde – i dette tilfælde danskerne og det danske samfund. Det gør man ved at identificere, hvad der skaber værdi for kunden, kortlægge værdistrømmene og eliminere spild. Derefter skaber man flow omkring de værdiskabende aktiviteter og lader slutkunden trække ydelse og service. Dét har manglet i Forsvaret.

Læs også: Nu får også forsvarschefen en særlig rådgiver med politisk baggrund

Det er som bekendt politikerne på Christiansborg, der repræsenterer kunden og udstikker kursen for Forsvaret. Uden velvilje fra forligskredsen forbliver den agile transformation derfor fugle på taget. Det er derfor først og fremmest fra Christiansborg, at føromtalte thought leadership skal komme.

Forsvaret har for længe haft for få KPI’er – Key Performance Indicators – at sigte efter, og det påhviler nu politikerne at sikre, at disse bliver opstillet, og at efterlevelsen af dem bliver en fast del af opgaveporteføljen i Forsvarsministeriet. Det er et bydende nødvendigt call-to-action, som kan tilsikre at Forsvaret går til opgaven med at forsvare Danmark og Nato med en mere kundecentrisk approach.

Forsvaret har hårdt brug for en turnaround, der kun lader sig gøre ved at tænke nyt. Lad os håbe, at der er vilje til at lytte.

20221004 KasperWester byline
Kasper Junge Wester er uddannet cand.mag i journalistik fra Syddansk Universitet i Odense og har bl.a. en fortid i Søværnet, hvor han både har jagtet pirater i Adenbugten og hentet kemiske våben i Syrien med “Esbern Snare”. Foto: Astrid Rørbye
guest
19 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer