Øvelsesterrænet i Oksbøl var i denne uge skueplads for den største skarpskydningsøvelse på dansk jord i 30 år. Afslutningen af den stod i artilleriets tegn, og selvom Danmark er endog meget tyndt besat på netop den front, har Forsvaret fået meget ud af skærpe samarbejdet med sine allierede, forsikrede hærchef Gunner Arpe Nielsen.

Vejret kunne bedst betegnes som en Vestkyst Special – en jammerlig omgang regn og blæst – da Forsvaret torsdag morgen inviterede pressen ud på Jyllands åbne vidder til afslutningen på den storstilede Nato-øvelse Dynamic Front. Den lave sigtbarhed over det sydvestjyske betød, at både danske og amerikanske F-16-fly blev på jorden i Skrydstrup, selvom de undervejs skulle have gjort deres entre over det råkolde øvelsesterræn i Oksbøl.

Men, som et gammelt soldatermundheld lyder, if it ain’t raining, it ain’t training. Hverken det efterårsagtige vejr eller de groundede kampfly fik nogen betydning for soldaterne på jorden, som ufortrødent gennemførte deres skydninger. Det rokkede heller nævneværdigt ved tilfredsheden blandt de i alt ti deltagende nationer, som udover Danmark talte den amerikansk-britiske øvelsesledelse samt flere europæiske lande, der hver især bidrog med en række kapaciteter i form af både mortersystemer, rør- og raketartilleri, fregatter og altså de kampfly, der aldrig kom på vingerne i forbindelse med øvelsens afslutning.

Artiklen fortsætter under Forsvarets video af HIMARS-affyringen …

Årets udgave af Dynamic Front blev ikke desto mindre den største skarpskydningsøvelse på dansk jord i 30 år. Det primære udbytte af øvelsen høstede man dog langt fra de kameravenlige våbensystemer: Bag kulisserne var 2023-udgaven af Dynamic Front først og fremmest en vigtig øvelse i at skærpe den indbyrdes kommunikation og systemintegration, der sætter Natos medlemslande i stand til at arbejde effektivt sammen på slagmarken. I et Nato-perspektiv handlede øvelsen med andre ord mindst lige så meget om interoperabilitet i bredere forstand som om at få granater og raketter ud af rørene på heden.

En stor del af denne interoperabilitet bliver i dag faciliteret gennem det krypterede softwaresystem ASCA (Artillery Systems Cooperation Activities, red.), der samtidig er en alliancefælles kommunikationsstandard, som har til formål at sikre effektiv og virkningsfuld ildkraft i store kampoperationer. Gennem ASCA-programmet bliver alle deltagende lande i stand til at hurtigt at dele data, så der på kortest mulighed tid kan skydes mod et sæt koordinater fra det nærmeste artillerisystem, uanset om det er dansk, polsk, amerikansk eller noget helt fjerde.

Kendskab til systemerne vil lette indkøring af nyt dansk artilleri

Med F-16-flyenes afbud og skibene for langt væk til at kunne ses fra presseområdet, blev det da også en dag, der mestendels handlede om det artilleri, der er en altafgørende forudsætning for, at Natos tropper kan færdes på slagmarken i tilfælde af krig. Selvom afslutningen på Dynamic Front – som det er tilfældet på de fleste militærøvelser – bød på en del ventetid i den friske vestenvind for både soldater og presse, var der derfor rig lejlighed for se nogle af Natos vigtigste artillerisystemer i aktion.

Artiklen fortsætter under billedet …

20230331 krab i brikby
Dynamic Front har varet hele ugen. Her er en polsk KRAB-haubits i aktion i Brikby. Foto: Forsvaret

Polen havde medbragt sine selvkørende KRAB-haubitser, mens amerikanerne blandt andet deltog med sit M777-artillerisystem og det, man uden at fornærme nogen nok godt kan kalde for hovedattraktionen; det efterhånden berømte HIMARS-raketartilleri, hvis velbeskrevne effekt har gjort det særdeles efterspurgt i Ukraine. Til de tilstedeværende fotografers store fortrydelse blev der dog ikke taget særhensyn til pressen, og de seks HIMARS-raketter strøg således til vejrs fra et batteri fuldkommen skjult bag en bakke i terrænet. Overlydsbragene var til gengæld ikke til at tage fejl af, og de udleverede ørepropper kom i høj grad til sin ret.

Da Danmark som del af sin løbende støtte til Ukraine har doneret samtlige af sine 19 franskindkøbte CAESAR-artilleripjecer, stillede den danske hær på våbensiden alene med sine CARDOM 10 tunge mortérsystemer, som er monteret på de pansrede mandskabsvogne af typen Piranha V. Fraværet af dansk artilleri gik dog ikke udover det danske udbytte af øvelsen, slog chefen for Hærkommandoen, generalmajor Gunner Arpe Nielsen, med henvisning netop ASCA-programmet.

Artiklen fortsætter under billedet …

20230331 gunnerarpe
Chef for Hærkommandoen Gunner Arpe Nielsen var fint tilfreds med det danske udbytte af Dynamic Front, selvom Danmark ikke selv kunne deltage med artilleri. Foto: Kasper Wester/OLFI

»Vi får meget ud af det. Det primære formål med øvelsen er faktisk at få samarbejdet med nationerne og at få de digitale kredsløb op at køre, så vi får integreret det hele og er i stand til at trække på hinandens systemer. Det bliver vi en del af her,« lød det fra hærchefen, som i en ledig stund fandt tid til at tale med OLFI.

»Lige nu er vores “skydemaskine” jo mortererne, men vi har stadigvæk alt det digitale, som kører bagved, på plads. Det er også det, der i denne sammenhæng er det vigtige. Så bliver det ret nemt at koble sig på her, når vi forhåbentlig får nogle raketkastere og pjecer i løbet af det næste par år.«

Netop kendskabet til Natos systemer kommer til at lette indkøringsfasen, når de nye våben – raketkastere af typen Puls og rørartilleri af typen Atmos, der begge produceres af israelske Elbit – bliver leveret, mener Gunner Arpe Nielsen.

»I første omgang kommer raketkasterne, og så skal vi til at prøve at øve med dem. Det er ret nyt for os, og det skal vi arbejde lidt med. Jeg tror, at vi kan gøre indkøringsfasen for artilleripjecerne forholdsvis smertefri, fordi vi jo har arbejdet med CAESAR-pjecerne. Så stor forskel er der heller ikke. Vores eget netværk, THOR (artilleriets digitale skyde- og ildledelsessystem, red.), der ligger nede under, er fuldstændig det samme.«

Ros til Danmark for Host Nation Support-indsatsen

Udover at bidrage til at få Natos systemer og kommandoforplantning på plads, havde øvelsen for Danmark og Forsvaret desuden en ekstra dimension i form af den Host Nation Support, værtsnationsstøtte, som kun bliver en mere central del af opgaveporteføljen i Nato-regi de kommende år. Forsvaret har ved flere lejligheder taget imod amerikansk og britisk panser på havnene i Aarhus og Esbjerg, men værtsnationsstøtte er andet og mere end at flytte materiel fra ét sted til et andet. I Oksbøl gik opgaven således også ud på at facilitere øvelsen og give samarbejdspartnerne de bedste arbejdsbetingelser under deres ophold i Danmark.

Læs også: Danmark leverede og øvede værtsnationsstøtte i vindblæste Esbjerg

Også denne del af øvelsen forløb efter planen, lød det fra Gunner Arpe Nielsen, som kaldte denne del af øvelsen ”en stor succes” og forklarede, at Danmark igen har fået positive tilbagemeldinger for sin indsats.

»Vi har fået mange erfaringer. Vi har før prøvet at få enheder ind i havnene og gennem Danmark og ud, og det er vi blevet gode til. Nu får vi det her twist med, at vi får dem ind i et staging area, hvor de er i stand til at træne, og finder ud af, hvad det er for et setup, der skal til omkring det.«

Også blandt de danske soldater var der tilfredshed med udbyttet af øvelsen, fortalte en af de tilstedeværende soldater, sergent Gregersen, som selv fungerer som morterkommandør. Ude på den regnvåde hede handlede det mest om kerneopgaven:

»Som mortérdeling har vi fået lov at skyde, det er altid godt. Der har været masser af enhedsuddannelse i det.«

Artiklen fortsætter under billedet …

20230331 gregersen
Sergent og mortérkommandør Gregersen ærgrede sig over, at Danmark ikke kunne stille med egne artilleripjecer. Foto: Kasper Wester/OLFI

Hverken han selv eller kollegerne havde undervejs i øvelsen lagt mærke til, om ordrerne er kommet fra det ene eller andet sted. Det hele har kørt planmæssigt, hvilket man formentlig noterer sig med tilfredshed længere oppe i systemet. Til gengæld havde Gregersen gerne set kollegerne fra artilleriet være med på øvelsesterrænet.

»Det er da irriterende, selvfølgelig mest for dem, at de ikke kan være med herude. Det er også ærgerligt for Danmark, at vi ikke kan få lov at have den del med, for det giver en ekstra dimension. Det er desværre, hvad det er, men det er ærgerligt for vores kolleger, der ikke er med på den her øvelse,« lød det fra sergent Gregersen, før han og kollegerne “sadlede op” i Piranha’en og lod journalister være journalister.

BÆRENDE BILLEDE: Det amerikanske HIMARS var placeret bag en bakke ved torsdagens affyring, men Forsvaret havde sin egen drone i luften over Oksbøl. Foto: Forsvaret

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer