spot_img

Ukraine får 15 skandaleramte flatracks, og FMI køber nye ved samme leverandør

Indkøbet af 15 mobile værksteder gennem den danske leverandør Glaucus har været ét langt mareridt, som først har fået en foreløbig ende, efter regeringen har valgt at donere alle skandaleramte ”flatracks” til Ukraine. Men i stedet for at afsøge markedet for alternativer, har materiel- og indkøbsstyrelsen allerede købt nye hos samme leverandør.

Meget springer i øjnene. Sagen om indkøb af mobile værksteder til Hæren har efterhånden udviklet sig til en lidelseshistorie, som lader til ingen ende at ville tage. I 2017 bestilte Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) 15 styk såkaldte flatracks hos den danske leverandør Glaucus til levering i 2018. Siden...

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Forsvaret er ramt af sin egen bemandingssucces

Abonnement
INTERVIEW. Når Forsvaret fattes penge, har det blandt andet at gøre med uventet succes på bemandingsfronten, fortæller viceforsvarschef Kenneth Pedersen. Han forstår soldaternes frustrationer over tvungen afspadsering, ansættelsesstop og mangel på basale fornødenheder, men maner til besindighed. Det er nødvendigt at slå bremserne i, så tempoet er afstemt med...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

7 KOMMENTARER

guest
7 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Wedell Christensen
Læser
Wedell Christensen
24. marts 2023 16:12

FMI portefølje af kompetence viser sig endnu en gang at være utilstrækkelig. Det giver anledning til at spørge, hvilke faglige kvalifikationer de FMI-involverede medarbejdere har, hvilke faglige kvalifikationer deres ledere har, og hvilke faglige kvalifikationer deres chefer har?
Dern hidtidige adfærd hos FMI viser, at kompetencebegrebet tilsyneladende hviler på hierarkisk kompetence og ikke faglige og operative kvalifikationer, der med erfaring danner kompetence.
Det er selvfølgelig utidigt at spørge om, hvad der sker med de inkompetente medarbejdere og deres chefer. Forsvaret har åbenbart penge nok til fejltagelser og risikable investeringer. Intet under, at Forsvaret har været udsat for kritik fra stats- og rigsrevisorerne.

Mickei Reinhold Jacobsen
Læser
Mickei Reinhold Jacobsen
25. marts 2023 0:55

Når man kigger ind i de kommende års massive investeringer i Forsvaret, kan man med rette blive bekymret for anvendelsen af skatteydernes surt indbetalte penge…

Når det kan gå så galt, i en tid hvor der i forvejen ikke er for mange penge at rutte med, hvordan vil det så gå når først milliarderne brænder i lommerne? Mon ikke adskillige erhvervs charlataner vil stå i kø ved Forsvarets porte, for at tilbyde det sidste nye inden for militær “Snake Oil”?
Og mon ikke en del af disse skruppelløse Gullaschbaroner vil få succes med sine tvivlsomme leveringer?

Alt imens, må man som skatteyder, måbende se til fra sidelinjen efterhånden som den ene skandale efter den anden flimrer forbi på alskens medier.
Og igen trænger det indre skrig sig på, mens man kan iagttage den manglende konsekvens, når de ansvarlige udstilles.

Det kræver ikke megen fantasi, at forestille sig hvordan “aben” i en uendelighed vil blive skubbet rundt, indtil den stille og roligt afgår ved døden, mens de ansvarlige fortsætter deres karriere.

Skulle man være i tvivl om hvor ansvarsfrit det er at begå graverende fejl i det offentlige, ja så skal man ikke se længere end til den nylige frifindelse og tilbagetrækning af de uddelte advarsler til forskelle departementschefer og deres underordnede afdelingsledere.

Dog kan vi trøste os i forvisningen om, at hvis man er en medarbejder på lavere niveau, så vil straffene stadig effektueres hurtigt og kontant, samtidigt med at ens ankemuligheder er nærmest ikke eksisterende.

“Her går det godt fru Kammerherreinde…”

René V. Nielsen
Læser
René V. Nielsen
25. marts 2023 22:46

Som skatteborger savner jeg en forklaring på hvorfor det overhoved er nødvendig med særlige danske udgaver af værkstedsflatracks?

Det kan godt være at det ikke er en ”hyldevare” men det må være et standardprodukt at kunne levere en kran til et mobilværksted som i felten kan udskifte en kampvognsmotor.

Nu udtaler jeg mig som skatteborger og er forundret over at man igen vælger en leverandør, som i min optik har haft chancen og efter lang tid ikke evnede at levere et standardprodukt.

Som konsulent med snart 30 års erfaring med globale klienter, da jeg ikke huske et eneste tilfælde hvor en leverandør har fået så lang snor som Glaucus og efter 5 år stadig ikke leveret det aftalte.

Så set udefra burde et firma som Glaucus aldrig være blevet valgt fordi Danmark er så lille en økonomi at vi ikke kan betale for udviklingsprojekter, men skal vælge en ”hyldevare”.

Igen regel uden undtagelse, men 5 år efter og lortet stadig ikke virker, så er løbet kørt hvis jeg var forsvarsminister!

Christoffer Glæsel
Læser
Christoffer Glæsel
28. marts 2023 12:30

Til OLFIs redaktion,

OLFIs Artikel om 15 mobile værksteder kan ikke bestå et fakta-tjek:

Jeres artikel er gennemsyret af så mange faktuelle fejl og unuancerede postulater at man må spørge sig selv, hvem der er OLFIs kilder og hvilket ærinde OLFI er ude i?

I lyset af de bombastiske postulater undres jeg over, at I som medie ikke har en eneste relevant kildehenvisning i artiklen, ingen former for dokumentation eller faglige referencer. Når det er sagt, så ved jeg, at det skyldes, at postulaterne savner substans og nuancering. De er ganske enkelt usaglige og udokumenterbare. Det ville have været relevant at bede mig forholde sig til udsagn af denne karakter inden de blev bragt. Det er ikke sket og her er de fakta som I skylder læserne:

Det er ikke korrekt, når I skriver, at indkøbet af de 15 mobile værksteder har været et langt mareridt og skandaleramt – De mobile værksteder gør en afgørende positiv forskel:

Forsvaret har med anskaffelsen af de mobile værksteder været fremsynede og udvist rettidig omhu ved at anskaffe en moderne reparationskapacitet, som andre lande, herunder Ukraine, nu drager meget stor nytte af. Tilbagemeldingen fra ukrainerne efter ibrugtagning af de første seks mobile værksteder tæt ved frontlinjen mod Rusland var: ”this is some of the best equipment we have received”. Derfor anmodede Ukraine kort tid efter den første leverance Danmark om at sende flere. Anskaffelsen af de mobile værksteder er en succes.

Det er heller ikke korrekt, når I skriver, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse bestilte de mobile værksteder i 2017 – Kontrakten blev først underskrevet i 2018:

I forlængelse af kontraktunderskrivelse startede en proces, hvor den endelige løsning tilpasses sammen med de operative brugere fra hæren og denne proces sluttede i starten 2019, hvorefter det første (et styk) mobile værksted blev bestilt. Det første mobile værksted blev herefter leveret i slutningen af 2019 og der blev gennemført en såkaldt ”site acceptance test”, hvor vi sammen med hæren kontrollerede, om de mobileværksteder levede op til alle de tekniske og operative krav. Alle krav var fuldt ud opfyldt! Derfor bestilte forsvaret yderligere 14 mobile værksteder, som blevet leveret i slutningen af 2020.

Det er heller ikke korrekt, når I skriver, at stort set alt er gået galt – Tværtimod:
Produktet lever op til samtlige krav og kranen – i modstrid med jeres postulat – kan løfte tilstrækkeligt højt. De mobile værksteder opfylder fuldt ud den aftalte kravspecifikation, herunder den angivne maksimale vægt og kan i øvrigt ganske nemt udskifte en motor på en Leopard kampvogn. Det kan også konstateres ved at se en video af processen på Glaucus’ hjemmeside.

Det er heller ikke korrekt, når I skriver, at Glaucus foretog ændringer i udbudsprocessen, der burde have givet anledning til panderynker i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse:

Samtidige Glaucus’ dispositioner er fuldt ud i overensstemmelse med gældende regler og direktiver, hvilket både Kammeradvokaten og Klagenævnet for Udbud bekræftede allerede i 2018. Klagenævnets afgørelse er offentlig tilgængelig.
 
Sammenfattende:
Artiklen er således en gennemført udokumenteret miskreditering og aktiv spredning af misinformation. Jeg vil derfor af hensyn til læserne opfordre OLFIs redaktion til at rette op på disse fejl, herunder fremadrettet at overholde almindelige etiske principper for pressen. Jeg vil bl.a. opfordre OLFI til at give mig mulighed for at forholde mig til udsagn af denne karakter. Det er som nævnt ikke sket og følger af almindelig god presseskik.

Med venlig hilsen
Christoffer Glæsel
Glaucus ApS

Sidst ændret 1 år siden af Christoffer Glæsel
Palle Randløv
Læser
Palle Randløv
29. marts 2023 9:59

Desværre er det sådan at sagsbehandlerne i FMI har hukommelse som en akvariefisk, en gang rundt og tavlen er ren. Når der indkøbes er der desværre en tendens til at den der er bedst til at læse regnearket bestemmer mest, derfor de højest besynderligt indkøb, oftest hos samme skandaleramte udbyder; AnsaldoBreda for at nævne en enkelt, og det går helt tilbage til vores korvetter af Triton klassen.
Ammunition indkøbt på spotmarked, vel at mærke når prisen passede til regnearket. Resultat, ingen vedligeholdelsesskydning, kun skydning for de der var på missionsuddannelse så det krudt vi havde kunne havne i den spidse ende af blyanten (det kunne da lige passe) og ja det var en billig måde at købe ammu på, men så var det også sekunda ammu med omkring 30% fejl.
Jeg gruer for fejlindkøb hvis ikke forsvarets militære ledelse kommer med på råd.
@ C. Glæsel: der er vist ingen tvivl hvad ærende du er ude i 😉

Martin Dahl
Læser
Martin Dahl
29. marts 2023 14:38

Christoffer Glæsel Hvor meget selvmål kan man lave OLFI gengiver data, tal og udtagelser oplyst af Forsvaret . De siger at dit udstyr ikke kan bruges. Så er der en FMI mand der prøver at glatte det lidt ud ….. men det er gået op for folk at det ikke er brugbar udstyr. 3-4 år på en parkeringsplads taler jo ikke lige frem din sag. Tror jeg kan tælle mindst 4-5 gange hvor OLFI har skrevet om at du ikke vil svare på tlf, sms og mail . Skriv du bare noget mere….. Top underholdning

Arne Christensen
Læser
Arne Christensen
24. marts 2023 20:18

Lad os få fred