Regeringen afviser at give Forsvaret dispensation fra omstridt kunstkrav

2
En nyligt installeret stenmosaik til en værdi af 1,2 mio. kr. kan akkurat anes på den anden side af hegnet til Haderslev Kaserne. Foto: Lene Færch Overgaard

Der bliver ikke indført dispensationsmuligheder i det statslige kunstcirkulære, oplyser social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theill (S). Dermed skal også Forsvaret i fremtiden afsætte millioner til kunst. Det minder om Luksusfælden, mener premierløjtnant Anders Krojgaard Lund, der længe har protesteret mod ordningen.

Der bliver ikke ændret så meget som et komma i det nuværende statslige kunstcirkulære, og dermed skal Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse også i fremtiden afsætte penge til kunst på Forsvarets tjenestesteder, hver gang håndværkerudgifterne overstiger en million kroner.

Det står klart, efter at bolig- og socialminister Pernille Rosenkrantz-Theill (S) i starten af denne måned et svar til Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, Lise Bech, afviser at indføre en dispensationsmulighed på forsvarsområdet for at afbøde virkningerne af Forsvarets pressede økonomi.

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Forsvaret tvunget til at bruge millioner på kunst, mens soldater mangler næsten alt

Lise Bech spurgte i starten februar fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) om mulighederne for at indføre en dispensationsmulighed, »således at cirkulæret kan fraviges for institutioner under Forsvarsministeriets ansvarsområde i tider – eksempelvis med krigen i Ukraine – hvor det må anses for nødvendigt at anvende mest muligt på Forsvarets kerneopgaver.”

Sagen hører retteligt under Social-, Bolig- og Ældreministeriet, men her har bolig- og socialministeren altså ingen aktuelle planer om at se nærmere på cirkulæret, som ifølge Politiken har betydet, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse de seneste ti år har brugt 15 mio. kroner på kunst.

Minder om deltagere i “Luksusfælden”

Den blanke afvisning frustrerer premierløjtnant og tidligere konservativ folketingskandidat Anders Krojgaard Lund, der er delingsfører ved Slesvigske Fodregiment og længe selv har været en arg modstande af kunstcirkulæret. Han kalder regeringens manglende interesse i sagen for »tragisk« og mener ikke, at de relativt beskedne beløbsstørrelser er et argument for at bevare kunstbestemmelserne, når det halter med vedligeholdelse, udstyr og ammunition så mange steder i Forsvaret.

Læs også: »Vi vil hellere have et bedre træningsrum end udsmykning af kasernegården«

»Det et udtryk for, at man, når man kommer højt nok op på kransekagen, ikke har forståelse for, at basal økonomi også handler om styring af de forholdsvis små udgifter. Det er klart, at 15 millioner kroner ud over ti års forsvarsbudget er meget, meget lidt. Men symbolværdien i, at man bliver ved at bruge penge på noget, som, soldaterne helt åbenlyst ikke mener, tilfører værdi, er fjollet ud over almindelig sund fornuft,« siger Anders Krojgaard Lund og går i rette med nogle af de reaktioner, der kom på OLFIs artikelserie om kunst i Forsvaret:

»Det er det, enhver tosse i “Luksusfælden” også står og plæderer for: ’Ja-ja, men det var jo kun én cola fra tankstationen hver tirsdag’. Jo, men det er jo det, der gør, at budgettet tipper. Hvis man som nu har for få penge i Forsvaret, må hver en krone jo vendes og drejes. Der er ikke noget argument om, at det er småbeløb. Når soldaterne får at vide, at vi skal holde for og ikke har ammunition nok, så skal man altså genoverveje hver en krone, og der er ikke noget argument om, at det er småbeløb.«

»Tilstrækkelig meget frås bliver til store beløb«

Kunstcirkulæret blev indført 2004, men trækker tråde helt tilbage til 1970’erne. Dengang blev det indført for at yde kunststøtte til danske kunstnere og forskønne statens bygninger. Af det nuværende cirkulære fremgår det, at »beløbet til kunstnerisk udsmykning skal svare til 1,5 pct. af håndværkerudgifterne ekskl. moms, således som disse er opgjort i det styrende budget senest på tidspunktet for projektforslag«.

Artiklen fortsætter under henvisningen …

»Landet er fortabt, fordi det er styret af venstreorienterede formningslærertyper«

Bestemmelsen gælder både nybyggerier og renovering, hvilket i praksis betyder, at budgettet til kunst ligger fast, så snart håndværkernes pris gør det. Det bliver efter alt at dømme også tilfældet fremover, hvilket ærgrer premierløjtnant Anders Krojgaard Lund, der gerne vedstår sig, at hans modstand mod udgifter til kunst i Forsvaret også er ideologisk funderet:

»Jeg er rindalist, men jeg synes ikke, der er noget rationelt eller økonomisk forsvarligt argument for at fastholde praksis. Småbeløbsargumentet er en dårlig undskyldning for ikke at tage et budget seriøst. Hvis alle steder i det offentlige sagde det samme, havde man glemt den gamle danske lære om “mange bække små”. Er der tilstrækkelig meget frås til rundt omkring i staten, bliver det til massive pengebeløb, som kunne have gjort gavn.«

OLFI har forsøgt at få en kommentar fra Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, Lise Bech, men hun er denne uge med Udenrigsudvalget i Uganda.

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer