spot_img

Tiltalen mod Claus Hjort Frederiksen var den eneste mulige udgang på sagen

ANALYSE: Tirsdag tiltrådte justitsminister Peter Hummelgaard anklagemyndighedens indstilling og rejste tiltale mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen efter straffelovens §109 for at have røbet eller videregivet hemmeligheder af betydning for statens sikkerhed. Tiltalen er vigtig for retssikkerheden og vil også give Claus Hjort Frederiksen mulighed for at blive renset.

I maj landede sagen på den daværende justitsminister Mattias Tesfayes (S) bord. Rigsadvokaten havde som øverste myndighed indenfor anklagemyndigheden gennemgået bevismaterialet i sagen mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og ønskede på den baggrund at rejse tiltale. Da Claus...

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

5 KOMMENTARER

guest
5 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
René Vestergaard Nielsen
Læser
René Vestergaard Nielsen
22. februar 2023 12:05

Jeg synes denne sag nærmer sig det komiske og jeg er nødt til at bede dig som læser lige at kigge informations artikler igennem før vi begynder at snakke om bevisstyrke; https://www.information.dk/databloggen/2014/06/documentation-the-snowden-files   
Det vi ser, er 1) at NSA-direktør Keith Alexander i 2012 bekræfter at der er indledt et overvågningssamarbejde imellem Danmark og USA, 2) at NSA har en komplet overvågningssuite som NSA ruller ud til interesserede lande, 3) at der i 2012 er omkring 30 deltagende lande og at Norge og Sverige gik med samtidig i overvågningssamarbejdet, 4) at de nævnte SSO slides opgiver de tekniske specifikationer på de nødvendige fiberkabler.
Tillige har NSA-direktør Keith Alexander under senatshøringer og under straffeansvar bekræftet ovenstående dokumenters ægthed.
Så hvad er det præcist som Claus Hjort Frederiksen afslører som ikke i forvejen er kendt af fremmede magters efterretningstjenester?
Jeg tror godt at vi kan fraregne de 37 lande som i 2013 allerede er med i overvågningssystemet – https://theintercept.com/2014/06/18/nsa-surveillance-secret-cable-partners-revealed-rampart-a/
Og Rusland – mon ikke Edward Snowden for længst har forklaret hvad han ved til FSB/GRU og at FSB/GRU selv har sat sig ind i papirerne i det årti som gået siden Snowdens afsløring og Claus Hjort Frederiksens udtalelser?
Fra sagen imod den tidligere chef for PET Jakob Schaff ved vi at f.eks. avisartikler som f.eks. ovenstående artikler fra danske Information – skal tælle med i ”Offentligt kendt viden”.
Så hvad er der som Claus Hjort Frederiksen har viderefortalt af hemmeligheder – som offentligheden i forvejen ikke kendte til?
Nogen vil sikkert mene at Claus Hjort Frederiksen qua sin viden som tidligere forsvarsminister bekræfter noget som en fremmed magt ikke kunne vide med sikkerhed.
Det er noget sludder fordi Snowdens læk var så omfattende, at den indeholdt kopier at de faktiske aftaler imellem Danmark og USA, komplette specifikationer, mødereferater osv. og fordi NSA-direktør Keith Alexander har bekræftet ægtheden i de høringer som foregik i USA i tiden efter Snowdens læk.
Det svarer til at min opgave med at bevise Einsteins relativitetsteori i gymnasiet tilføjer ekstra bevisværdi til Einsteins relativitetsteori eller måske ligefrem at havde Einstein ikke opfundet sin relativitetsteori, så gjorde jeg det! Det er for komisk.
Det som Claus Hjort Frederiksen har gjort i de to interviews med Information og TV2 – var at gøre sig vigtigere end han i virkeligheden var og det er han nok hverken den første eller sidste politiker til at gøre.
Og til slut, det er jo for komisk at forestille sig andet, end at det netop er i hans rolle som politikker, at han sidder i disse to interviews. Dagsordenen for de to interviews er jo ikke pasning af tulipaner, hjemmelavede makrelmadder eller noget andet tydeligt ikke-politisk.
Og dermed er vi tilbage ved den udvidede beskyttelse i Grundloven af Folketingets politikere – som gjaldt da udtalelserne faldt.
Hvorfor lader de ikke sagen ”fare”? Hvorfor bruge tid og ressourcer på noget hvor domspraksis er en klar frifindelse, hvis det altså er kabelsamarbejdet som er sagens tema.?

Svend Carsten Retoft
Læser
Svend Carsten Retoft
10. marts 2023 20:47

Sagen fuldstændig politisk og tåbelig! Ingen mennesker i Danmark tror på, at Hjort Frederiksen er “landsforræder”. I mine øjne er sagen ikke et spørgsmål om hvorvidt Hjort Frederiksen (eller Lars Findsen) har afsløret statshemmeligheder eller ej, det, der er uhyggeligt, er, at sagen ikke er offentlig tilgængelig. Lukke retssager med skjulte anklager hører til i bananstater og Stalins Sovjetunion, ikke i et land, der kalder sig selv en retsstat.
Når politikerne begrunder deres beslutninger med henvisning til PET og FE, kan jeg kun ønske, at de samme politikere havde lidt mere livserfaring og ansvarsfølelse, og dermed kunne sige efterretningstjenesterne tak, men nej-tak til deres råd.

Palle Randløv
Læser
Palle Randløv
5. marts 2023 0:44

Det var vel forudsigeligt at de ville prikke ham når valget var overstået. Og fordi én person offentliggør klassificerede informationer, giver det ikke en anden ret til at gøre det ustraffet! Desværre har Findsen ikke et kor af tidligere og nuværende politikere bag sig, men set med mine øjne bør de sidde på samme bænk og straffes ens, hvis de skal straffes.
Selvfølgelig vil CHF have sagen kørt for åbne døre, idet anklagemyndigheden dermed ikke kan fremlægge klassificerede beviser, men hvis den sag skal for åbne døre, skal Findsens vel også?

Søren Schnieber
Læser
Søren Schnieber
9. marts 2023 11:18

Tillykke til OLFI
Nu til sagskomplekset Hjorten, Findsen, Samsam mv.
Jeg skal med det samme anerkende at havde jeg smækket proces afgørelsen fra Højesteret på monitoren for en flok værnepligtige i en fredags CH time var der efter ca. 15 sekunder været udbredt og højlydt snorken uagtet at højesteret faktisk i hvad de skrev og ikke mindst IKKE skrev smækkede en pegepind i det juridiske kateter så højlydt at man skal være mere end § tonedøv for at overhøre det.
Jeg har selv i den grad undret mig over at Findsens Advokat brugte tid/ressourcer på at ændre på værneting, altså det sted Findsens straffesag skal føres i 1 instans.
For at opdage dette på udenbys benævnte “Benchslap” af By og Landsret skal man ind i selve afgørelsen og ikke blot nøjes med Højesterets pressemeddelse.
Bemærk venligst anklagernes argument for at beholde sagen i kbh. Byret

  1. At der er tale om at man anholdte Findsen i KBH.
  2. At FE/Staten er bosiddende i KBH.
  3. At Kbh. Byret har taget stilling til varetægtsfængslinger mv
  4. At der er tale om en sensitiv sag hvorfor man ønsker at begrænse antallet af personer der får kendskab til sagen.

Bemærk hvad Højesteret svarer på det!

Højesteret finder, at det herefter må påhvile anklagemyndigheden at påvise omstændigheder,

der taler for, at hovedforhandlingen i stedet skal foregå ved Københavns Byret.

Anklagemyndigheden har ikke gjort gældende, at ét afhovedforholdene skulle være mere

alvorligt end de øvrige, eller at ét af hovedforholdene skulle have givet særlig anledning til

efterforskningen mod T eller til anholdelsen af ham.

Højesteret finder, at der ikke foreligger øvrige hensyn, herunder til bevisførelsens gennemførelse, til sagens fremme eller til T, der taler for, at hovedforhandlingen skal foregå ved Københavns Byret

Eller sagt på godt flyver Oversergent Jysk: kære anklager jeres sensitivitets problemer hører til hos udøvende magt, hvis i vælger at føre den slags sager hos den 3 statsmagt, så er det processuelt som vi plejer.
Konsekvensen af Findsen kendelsen ses allerede i rigsadvokatens “trussel” til byret om at frafalde sagen mod en tidligere PET mand. Nu er jeg ikke dommer i denne sag men jeg skal da lige hilse og sige at en anklager der optrådte sådan overfor undertegnede ville modtage en på embedsvælsk i fuld offentlighed, med ansigtsfolder og fodvinkel i en for situationen passende alvor, adfærds korrigerende envejs samtale af en hvis voluminiøs karakter. Kernen i den belæring ville være at her følges Loven og det står anklager frit for at undlade at føre sagen, hvis han har problemer desangående af politiske hensyn, Hensyn til tjenester, eller hensyn til fremmede magter, så er tiltalefrafald udøvende magts eneret frem til anklagerens procedures påbegyndelse og ikke et problem for domstolene.
Den 2. pointe er ligetil Højesteret opridser simpelthen hvad det var Anklagemyndigheden undlod at bevise, den slags har ikke mig bekendt været god tone i danske retssale, men jeg har selv plæderet for dette synspunkt at man godt kan begrunde sine frifindelser. / bevisbyrder i afgørelser bedre både til oplysning men også undervisning herunder det alment præventive hensyn i straffesager. Jeg har dog hidtil troet at jeg kæmpede lidt alene med det synspunkt. Dog bør Højesteret arbejde lidt med sit sprog desangående idet metoden her nemt kan udvikle sig til at udlevere navngivne profesionelle aktører i retten som værende dårlige.
Som nævnt ovenfor var jeg lidt lurens på hvorfor Findsens advokat brugte tid og kræfter på at flytte sagen til Lyngby, Jeg har ladet mig belære i lærd selskab, det var en geni streg, og når man har lært noget er dagen som bekendt ikke spildt.
Dommere og Domsmænd i By og Landsret fik lige en “STRAM OP og SPÆND INDERHJELMEN” lad jer ikke processuelt forblænde af udtryk som hemmeligt, sensitivt, forhold overfor fremmede magter, mv. Her er det redaktøren der bestemmer hvad der udgives i dagens avis og ingen andre.

Søren Schnieber
Læser
Søren Schnieber
22. februar 2023 8:24

Har anklagemyndigheden begået en kæmpe fejl?
Som det første vil jeg gerne takke OLFI for altid at være oppe på beatet, jeg behøver ikke være enig i alt, for at vide at redaktionen gør et vigtigt og godt stykke arbejde.
Nu til sagen!
En anklagemyndighed i EU er underlagt EMRK, heraf følger en regel der til dagligt blot kaldes “double jeopardy” den kendes også i engelsk og U.S. men er i dansk kontekst kodificeret i EMRK.
Denne regel betyder at man IKKE kan tiltales/dømmes for det samme faktum mere end en gang.
Hjorten er tiltalt for overtrædelse af sin tavshedspligt, efter en bestemmelse hvor kompetencen alene er Justitsministerens(JM), der kan være mange årsager til at kompetencen er således, men en af dem er at JM ex. Kan nægte at føre sagen grundet at man ønsker ikke at føre beviset i retten grundet forhold overfor fremmede magter
Hjorten var på gerningstidpunktet medlem af folketinget og således dækket af grundlovens regel om immunitet. Formålet med immuniteten er basalt at sikre at medlemmer ikke utilbørligt hindres i deres arbejde af den udøvende magt. Folketinget nægtede JM at ophæve denne immunitet.
Spørgsmålet er om det faktum at JM har anmodet folketinget om ophævelse af immunitet og dette blev nægtet hvorefter sagen hjemsendes til alm. anklager. Er nok til at udløse EMRK beskyttelse i form af double jeopardy.
EMRK’s beskyttelse indbefatter også tiltale hvilket betyder at udøvende magt ikke kan omgøre en administrativ afgørelse.
ud fra hvad der hidtil er skrevet i pressen om sagen, mener jeg efter en samlet vurdering af den tidligere anklagemyndighed/JM/Folketing optræden udgør et tiltalefrafald. Hvilket betyder en “teknisk” frifindelse. Oversat til militær sprog så er oversendelse af sagen til Justitsministeren og anmodning om ophævelse af immunitet Point of no return.
Men jeg anerkender at der er mange konkrete forhold som domstolene skal tage stilling til, men jeg ville som forsvarer for hjorten klart forfølge dette spor, her er nemlig et slag der kan vindes i fuld offentlighed.
Eller som Flyvelederen i EKSP måske ville have formuleret det:
Prosecutor 10 …. Did i miss your takeoff clearence”