spot_img

Nyt og uafhængigt militært analyseinstitut skal styrke den nordiske forsvarsdebat

Henrik Danielsen er manden bag Institut for Militær Analyse (IMA), som i dag opstår med henblik på at skabe en mere åben og fagligt funderet debat om nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik – i første omgang med udgangspunkt i Danmark. Instituttet har været flere år undervejs og har store ambitioner.

Danmark og Norden mangler uafhængige og kvalificerede indspark i debatten om både national og international forsvars- og sikkerhedspolitik. Det mener den selvstændige erhvervsmand Henrik Danielsen, som i dag endelig kan sætte flueben ved et samfundsvigtigt projekt, som han har brugt flere år på at stable på benene. Det sker med lanceringen af det uafhængige Institut for Militær Analyse, som har til formål at kvalificere den offentlige debat og de politiske beslutninger om nordeuropæiske landes militære organisation, doktrin og materiel.

»Vi er mange, der har savnet flere uafhængige bidrag i den offentlige forsvarsdebat med rod i den militære faglighed, som kan udfordre og inspirere beslutningstagerne til at træffe de bedste beslutninger for forsvaret både i Danmark og i resten af Norden,« siger Henrik Danielsen, som også er bestyrelsesformand for IMA.

Idéen til Institut for Militær Analyse fik Henrik Danielsen for flere år tilbage, og siden har han brugt en del ressourcer på at idéudvikle og samle opbakning til sit projekt. I stifterkredsen finder man bl.a. den nu afdøde chefredaktør for Weekendavisen, Anne Knudsen, som var en aktiv medspiller helt frem til sin død i april 2022. På instituttets hjemmeside finder man sågar et citat fra den afdøde chefredaktør, som med familiens opbakning gerne giver projektet sin hyldest fra det hinsides.

»Det danske forsvar er populært i den danske befolkning, og tilliden til NATOs styrke er overvældende stor. Men vurderingen af den faktiske, militære kapacitet er ikke baseret på nogen reel viden om de militære styrkeforhold, endsige om det trusselsbillede, Danmark og dets nabolande står over for. Det foreslåede institut vil stille uafhængige, sagkyndige beskrivelser og vurderinger af de virkelige forhold til rådighed for såvel offentligheden som politikerne. Dette vil være af uvurderlig betydning for såvel debatten som den politiske beslutningsproces. Jeg støtter det derfor uden forbehold,« udtaler Anne Knudsen således på Institut for Militær Analyses hjemmeside.

Også tidligere forsvarschef Knud Bartels bakker IMA-projektet op:

»Nordeuropas sikkerheds- og forsvarspolitiske udfordringer skaber behov for et sobert, upartisk og konstruktivt institut. Såvel Baltikum som Nordatlanten, det Høje Nord og Centraleuropa må indtænkes, så der foreslås løsninger, som kan imødegå også full spectrum threats. Et sådant institut skal være uafhængigt finansieret og bidrage med politisk og militært realisable forslag. Jeg støtter derfor Institut for Militær Analyse, der kan bidrage til at opnå disse mål,« siger han.

Bygger på donationer fra private fonde

Ifølge Henrik Danielsen bygger Institut for Militær Analyses økonomi på tilskud fra private fonde. Donationer offentliggøres ikke, men instituttet modtager ifølge bestyrelsesformanden hverken penge fra våben- og forsvarsindustrien eller politiske organisationer, ligesom IMA ikke modtager tilskud og donationer fra lande uden for Nato eller EØS.

»Jeg er blevet kontaktet af flere virksomheder inden for den danske og internationale forsvarsindustri, som gerne ville være med til at finansiere instituttet. Det er vi selvfølgelig beærede over. Men det går ikke, hvis vi ønsker at være uafhængige. Derfor afviser vi bidrag fra forsvarsindustrien og lande uden for Nato, for vi ønsker ikke at være afhængige af nogen med interesser inden for forsvars- og sikkerhedspolitik,« siger Henrik Danielsen.

IMA er indledningsvis tænkt som et treårigt projekt etableret som et uafhængigt institut, der arbejder med et klart militærfagligt felt, inklusiv det civile beredskabsområde, som ikke for nærværende er dækket af universiteter eller tænketanke.

Henrik Danielsen forklarer, at Instituttet er en civil og uafhængig version af den klassiske militære “studie- og udviklings virksomhed”, som ifølge ham bør være en hjørnesten i ethvert militært forsvar. Denne virksomhed er til Henrik Danielsens store ærgrelse nedprioriteret i de seneste år i en række nordeuropæiske landes forsvar, hvilket medfører risiko for manglende fremsyn, samarbejde og effektivitet. Det tilsvarende er sket inden for civilforsvarenes område, mener han.

»Det gør det svært at imødegå nye udfordringer og øger risikoen for væbnet konflikt i Nordeuropa, og for at Nato ikke vil optræde enigt og resolut i en krise,« siger han.

Instituttet er inspireret af det amerikanske RAND

Instituttet er inspireret af den amerikanske studie- og udviklingstænketank RAND, hvis navn netop står for Research and Development. RAND blev oprettet i privat regi i 1948 for at støtte det amerikanske forsvar, da det var i en brydningstid præget af trusler og usikkerhed – meget som vi ser det i Nordeuropa i disse år. Ifølge Henrik Danielsen henvender IMA sig til både det politiske niveau og til ikke-eksperter i civilsamfundet.

»Vi rådgiver generelt militærfagligt og upolitisk om forsvaret af Østersølandene, Nordeuropa, Nordatlanten og Arktis. Vores baggrund er en egentlig militærfaglig indsigt, der også omfatter civilforsvarenes område, og et af vores mål er, at vi ansporer til bredere forståelse, debat og faktisk udvikling og opbygning af de respektive landes forsvar og et fælles nordisk forsvar,« siger han.

Selv har Henrik Danielsen en baggrund som befalingsmand gennem 13 år i Forsvaret. Siden har han været engageret i en række virksomheder og har selv været direktør i Dansk Erhvervsgartneri (i dag Dansk Gartneri, red.) og direktør i landbrugsøkonomiske rådgivningsvirksomhed Patriotisk Selskab. Han vil ikke selv udarbejde analyser, men overlader dette til de fagmilitære eksperter i IMA.

»Som vi ser det, har der i Danmark og en række nabolande gennem flere år været en tendens til, at den militære rådgivning og debat i for høj grad er blevet formgivet efter civile modeller, tankegange og behov. Med det nuværende trusselsniveau er der i langt højere grad brug for ufiltrerede militærfaglige indspark i debatten, som bygger på dyb fagkundskab og samtidig ikke er underlagt politisk styring og pres,« siger Henrik Danielsen.

Medlemmer er alle forhenværende eller pensionerede

Medlemmerne af instituttet er alle forhenværende eller pensionerede militærfolk, som med deres faglige baggrund kan udtale sig frit uden at kompromittere deres loyalitet eller integritet over for deres arbejdsgiver.

Blandt medlemmerne finder man den pensionerede generalmajor Agner Rokos, som bl.a. har været chef for det nu nedlagte Hærens Operative Kommando. Den pensionerede oberst Eigil Schjønning har en baggrund i Hæren bl.a. som chef for både Hærens Officersskole og Hærens Kampskole, og den netop pensionerede brigadegeneral Carsten Rasmussen sluttede sin karriere som forsvarsattaché i Beijing og Moskva efter bl.a. at have været chef for kampvognseskadronen indsat i Operation Bøllebank i Bosnien i 1994.

Den pensionerede brigadegeneral Steen Ulrich indledte sin karriere i Forsvaret som jægersoldat og sluttede den i Flyvevåbnet. Blandt de nordiske medlemmer finder man den pensionerede oberst Kjell Törner fra Finland og den pensionerede kontreadmiral Jørgen Berggrav fra Norge.

»Sikkerhedssituationen i Nordeuropa er blevet væsentligt mere udfordrende. Det stiller nye krav til forsvaret. Uden adgang til relevante og uafhængige militærfaglige vurderinger er det som politiker vanskeligt at tage stilling til, hvilket forsvar der giver bedst effekt og mest valuta for pengene. Et politisk uafhængigt institut kan bidrage til afhjælpe dette. Jeg giver honnør til indsatsen og min fulde støtte til det videre arbejde,« siger Jørgen Berggrav.

Du kan læse mere Institut for Militær Analyse på i4ma.dk

Andre læste også

Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af Forsvarsministeriets materielanskaffelser

Statsrevisorerne retter en skarp kritik mod Forsvarsministeriet. Det sker på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen, som viser, at Forsvarsministeriets større anskaffelser i snit er 4,5 år forsinket, og at »flere af anskaffelserne ikke har levet op til det planlagte indhold«. Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt mandag. Statsrevisorerne retter...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer