Statsrevisorerne har løbende kritiseret Forsvarsministeriet og gør det nu igen

2
En Piranha V under Brave Lion 2022. Foto: Maria Sejr/Forsvarsgalleriet

OPDATERET: Statsrevisorerne retter mandag skarp kritik mod Forsvarsministeriet. Kritikken kommer på baggrund af to undersøgelser gennemført af Rigsrevisionen, som begge viser, at ministeriet ikke har styr på økonomien og ikke kan redegøre for, om forligsmidlerne er brugt rigtigt. Særligt opbygningen af Hærens 1. Brigade lader meget tilbage at ønske.

Forsvarsministeriet er atter havnet i modvind, efter at Statsrevisorerne mandag har udgivet to beretninger med kraftig kritik af ministeriets økonomistyring og dets manglende kontrol med implementeringen af det igangværende forsvarsforlig.

»Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Forsvarsministeriet ikke har tilrettelagt en økonomistyring, der gør ministeriet i stand til at redegøre for, om forligsmidlerne er anvendt til at løse de opgaver og nå de mål og effektiviseringer, som er forudsat i forsvarsforliget 2018-2023,« fremgår af den ene af de to beretninger.

Statsrevisorerne noterer sig videre videre, at Forsvarsministeriet på flere områder er undtaget statens generelle bevillingsregler for at sikre en fleksibel opgaveløsning, og at der ikke er stillet juridiske eller politiske krav om, at ministeriet gennemfører en særskilt økonomisk opfølgning på forligsinitiativerne. Det fritager dog ikke ministeriet for at holde hånd i hanke med, hvordan pengene bliver brugt:

»Det er Statsrevisorernes vurdering, at selv om disse krav ikke er stillet, må det forventes, at ministeriet har et overblik over, om forligsmidlerne bliver anvendt til de opgaver og formål, som er forudsat i forsvarsforliget.«

Begrænsede muligheder for at prioritere på et oplyst grund

Ministeriets manglende kontrol med forligsimplementeringen er blandt andet kommet til udtryk i en række forsinkede kapaciteter, som er velbeskrevne i dagspressen. Én af disse er det meget omtalte luftværn til Hærens 1. Brigade, mens andre har at gøre med Søværnets forsinkede antiubådskapaciteter.

De mange forsinkelser og udestående materielinvesteringer betyder, at Danmark i skrivende stund er langt fra at efterleve både Natos styrkemål og den alliancefælles målsætning om at bruge to pct. af bnp på Forsvaret. Det har Nato ad flere omgange påtalt i særdeles skarpe vendinger i forbindelse med udgivelsen af de såkaldte Nato Defence Planning Capability Reviews. Seneste udgave udkom i efteråret 2022 og bød igen på kritik, men er ikke blevet lagt offentligt frem af hverken den tidligere S-regering eller den nuværende SVM-regering.

»Statsrevisorerne finder det bekymrende, at forsinkelser i materielinvesteringer kan have negative konsekvenser for Forsvarets operative kapaciteter og for Danmarks mål om at øge forsvarsudgifternes andel til 2 % af bnp i 2033.«

Af Statsrevisorernes beretning fremgår det videre, at Forsvarsministeriet »ikke har levet op til grundlæggende og almindeligt udbredte principper for god statslig økonomistyring, der sikrer gennemsigtighed mellem bevillinger, resurseforbrug og faglig fremdrift i opgaveløsningen. Konsekvensen af den mangelfulde økonomistyring er, at Folketingets og Forsvarsministeriets muligheder for at vurdere bevillingsbehovet og prioritere på et oplyst grundlag begrænses«.

Ved ikke, hvordan 4,4 mia. kr. er anvendt

Forsvarsministeriet skal henset til de mange midler, der er på vej, snarest muligt styrke økonomistyringen, slår Statsrevisorerne fast.

»Det er i den forbindelse en skærpende omstændighed, at Statsrevisorerne og Rigsrevisionen i en årrække har rejst kritik af økonomistyringen på forsvarsområdet, ligesom forligskredsen i flere forlig har anført, at ministeriets økonomistyring skulle styrkes.«

I den anden af de to beretninger ser Statsrevisorerne nærmere på de manglende fremskridt i arbejdet med at gøre føromtalte 1. Brigade indsættelsesklar. Heller ikke her er det lykkedes Forsvarsministeriet at imponere statsrevisorerne, der bemærker, at Forsvarsministeriet »ikke har tilrettelagt en effektiv styring af opbygningen af brigaden og kun i begrænset omfang har fulgt op på økonomi og fremdrift. Ministeriet ved således ikke, hvordan de ca. 4,4 mia. kr. til opbygningen er anvendt, eller om midlerne rækker til hele projektet«.

Artiklen fortsætter under billedet …

Skaermbillede 2023 01 16 kl. 14.39.48

Forsvarsministeriet får videre kritik for at have været for optimistisk i sine orienteringer om opbygningen af brigaden og for ikke at have informeret forligskredsen om de konsekvenser, forsinkelserne har for den samlede forligsimplementering.

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har nu to måneder til at svare på kritikken i de to beretninger.

Forsvarsministeriet tager kritik til efterretning

Forsvarsministeriet har mandag eftermiddag udsendt en pressemeddelelse, hvor man anerkender kritikken.

»Forsvarsministeriet tager Rigsrevisionens kritik til efterretning og vil følge op på den som en del af det kommende forsvarsforlig. Forsvarsministeriet er optaget af at udvikle og styrke ministerområdets tværgående styring, planlægning og implementering af politiske målsætninger i kommende forsvarsforlig,« skriver ministeriet.

»Forsvarsministeriet anerkender, at styringen og afrapporteringen af Forsvarets opbygning af brigaden kan og skal styrkes, da de konstaterede udfordringer i implementeringen med fordel kunne være blevet erkendt tidligere i forligsperiode.«

Ministeriet understreger samtidig, at den manglende økonomiske opfølgning er et resultat af både det politiske opdrag og gældende regler:

»Forsvarsministeriet bemærker endvidere, at det er i overensstemmelse med det politisk aftalte i forsvarsforlig 2018-2023 og de statslige bevillingsregler, at der ikke særskilt er foretaget økonomisk opfølgning på forligsmidlerne.«

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer