Danmarksdemokraterne ser ud til at kopiere Dansk Folkepartis forsvarspolitik

0
Søren Espersen stiller op for Danmarksdemokraterne i Sydjylland og går ind for et styrket dansk forsvar. Collage: Danmarksdemkraterne

Danmarksdemokraterne har ingen forsvarspolitik før om adskillige måneder. Men partiets folketingsmedlem Søren Espersen har i valgkampen alligevel luftet nogle idéer i Frontlinjen på Radio4. Det ligger fast, at partiet vil genåbne eller genetablere kasernerne i Næstved, Sønderborg og Tønder.

Ved folketingsvalget på tirsdag kan vælgerne sætte kryds ved en række nye partier. Nogle af dem ser ud til at storme ind i Folketinget med et tocifret antal mandater, og et af dem Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne. Partiets politiske program er mest af alt sparsomt, og når det kommer til forsvarspolitik, har partiet nærmest ingen.

Det bekræfter et besøg på partiets hjemmeside bekræfter. Samme toner lyder fra partiets folketingsmedlem Søren Espersen, der gennem flere år var både forsvars- og udenrigsordfører i Dansk Folkeparti. Da programmet Frontlinjen på Radio4 den 13. oktober havde Søren Espersen igennem for at tale om Danmarksdemokraternes visioner, krav og ønsker til fremtidens forsvar, indledte han med at understrege, at han ikke kunne udtale sig på partiets vegne.

»Jeg skal sige det med alle mulige forbehold, for det er ikke en sag, jeg har drøftet med ledelsen af partiet, og derfor udtaler jeg mig meget for mig selv. Dog har jeg en nogenlunde fornemmelse af, hvor det bærer hen,« forklarede han.

Ingen forsvarspolitik de næste seks måneder

Til netavisen Altinget gør samme Søren Espersen det klart, at en reel forsvarspolitik har lange udsigter i Danmarksdemokraterne, og at den først bliver klar adskillige måneder ude i fremtiden.

Artiklen fortsætter under tweetet …

Da OLFI retter henvendelse til Danmarksdemokraternes pressetjeneste, er det en meget travl pressechef, der løfter røret. Det kan ikke blive til noget interview om forsvarspolitik, lyder det, og kort efter tikker en sms med samme budskab ind. Det lykkes dog til sidst at få fat i partiets politiske chef, Rune Slot Andreasen, som i et næsten lige så kortfattet skriftligt svar forklarer, at Danmarksdemokraterne gerne ser to pct.-målsætningen efterlevet tidligere end i 2033, at Forsvaret skal styrkes, og at dets aktuelle udfordringer har at gøre med mangel på mandskab, materiel, ammunition og cybersikkerhed.

Et enkelt konkret forslag på forsvarsområdet er det dog blevet til.

»Danmarksdemokraterne har foreslået at genåbne lukkede kaserner i Tønder, Næstved og Sønderborg i det omfang, det kan lade sig gøre. Det har vi foreslået som en del af en større decentraliseringsplan, der skal skabe bedre balance mellem land og by,« skriver Rune Slot Andreasen.

Lidt mere talelyst om netop dette forslag har der været hos folketingskandidat Susie Jessen, der er opstillet i Sjællands Storkreds. Næstved huser i forvejen en gren af Beredskabsstyrelsen, og her skal en nyetableret hærkaserne huse værnepligtige, fremgår det af Danmarksdemokraternes forslag.

»Der kommer mange milliarder til Forsvaret i de kommende år på grund af den sikkerhedssituation, vi står i lige nu i Europa, og der er vores udgangspunkt, at vi gerne vil give noget tilbage til de byer, som har mistet på et tidspunkt,« forklarer Susie Jessen til TV 2 Øst.

»Det gjorde meget ondt på byen, fordi det traditionelt set har været en forsvarsby. En kaserne kan give liv og arbejdspladser. Og jeg tror, de byer, som har mistet en kaserne i tidens løb, ved, hvor ondt det har gjort. Og det gjorde også ondt på Næstved dengang, da kasernen skulle flytte. Der var der masser af oprør.«

Flere værnepligtige, ubåde og flere F-35 kampfly

Mens Susie Jessen altså gerne fortæller om, hvad Næstved som by har brug for fra Forsvaret, giver interviewet med TV 2 Øst altså ikke nogen fingerpeg om, hvad Forsvaret får ud af at vende tilbage til Næstved. Det gør til gengæld Søren Espersens interview med Frontlinjen. Og meget tyder på, at Danmarksdemokraterne forsvarspolitik til forveksling kommer til at ligne Dansk Folkepartis.

Artiklen fortsætter under playeren, hvor du kan høre interviewet med Søren Espersen i det sidste kvarter af Frontlinjen den 13. oktober …

»Hvis jeg må nævne fire ting, som er væsentlige for os, så er det flere værnepligtige. Et indtag på eksempelvis 15.000 i stedet for de 5.000, vi har nu, og så en længere tjenestetid på seks til 10 måneder, så man rent faktisk kan blive uddannet til soldat. Det kræver flere kaserner og måske genåbning af nogle – det kunne være Sønderborg, Næstved og Tønder og en forstærkelse af tilstedeværelsen på Bornholm,« sagde Søren Espersen til Frontlinjen i midten af oktober.

Derudover var det ifølge ham en »stor fejl« at nedlægge ubådseskadren i 2004.

»Vi skal have det igen som en selvfølgelighed. Det er et meget dyrt våbensystem, og det er en meget langvarig proces. Men det må være muligt,« siger han og nævner, at Søværnet generelt skal styrkes, og at Flyvevåbnet skal have flere kampfly end de 27 styk F-35, som Danmark indledningsvis har købt i USA.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer