spot_img

Tabende tilbudsgiver raser over materiel- og indkøbsstyrelsen: »De lyver«

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse lyver, når styrelsen påstår, at kranen på nogle indkøbte mobile værksteder skulle have været bygget om uanset hvilken byder, der havde vundet udbuddet. Det siger Michael Bruus Jensen, som tabte udbuddet. FMI kan bare offentliggøre min kranberegning, siger han. Værkstederne er efter fire år endnu ikke taget i operativ brug.

Historien om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) anskaffelse af 15 stk. mobile værksteder fortsætter med at udvikle sig mere og mere bizart. Nu viser det sig, at en milliondyr ombygning af en kran formentlig slet ikke havde været nødvendig, hvis FMI havde skrevet kontrakt på de såkaldte værksteds-flatracks med virksomheden Dommerby Stål i Skive.

Virksomheden tabte imidlertid udbuddet på point, selv om Dommerby Stål ifølge den daværende direktør havde budt ind med en løsning, som »nemt« kunne løfte en motor ud af en kampvogn Leopard 2A7. Og netop løftet af en kampvognsmotor var hele formålet med overhovedet at bestille de såkaldte værksteds-flatracks. I stedet for at få ordren kunne Dommerby Stål se, at kontrakten gik til direktør Christoffer Glæsel og virksomheden Glaucus. Den bød ind med en løsning baseret på et produkt fra amerikanske Rock Island Arsenal (RIA), som imidlertid var næsten dobbelt så dyrt som tilbuddet fra Dommerby Stål.

Artiklen fortsætter under playeren …

For at få en lavere pris skiftede Glaucus ifølge FMI midt i processen leverandør til italienske OMP, og med den billigste pris og maksimumpoint i materiel- og indkøbsstyrelsens pointgivning vandt Glaucus udbuddet. Der var bare det problem, at kranen på det vindende produkt slet ikke kunne løfte en motor ud af en kampvogn Leopard 2A7. Ifølge Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse skyldtes det en fejl i udbudsmaterialet. Det forklarede oberstløjtnant Søren Høst fra FMI, da OLFI i august 2021 fik forevist de leverede flatracks ved en demonstration på Aalborg Kaserne.

»Der opstod en uklarhed i brugerspecifikationen, som vi ikke fangede, da vi omsatte brugerspecifikationen til en kravspecifikation. Det vil sige, at der var et krav i forhold til løftehøjden på kranen, som kunne tolkes forkert eller sagt på en anden måde: Kranen kunne ikke løfte højt nok,« sagde Søren Høst.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læseartiklen om Forsvarets kommende flatrack, som flere år efterlevering endnu ikke er overdraget til operativ brug pga. problemer, fejl og senest et brugsforbud …

Han er chef for forretningsområde ”kampstøtte” under Kapacitet Land (KALA) i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og samtidig formand i styregruppen for containerprogrammet, hvori projektet med de mobile værksteds-flatracks indgår. Men ikke nok med, at kranen på værksteds-flatracken på det vindende projekt ikke kunne løfte højt nok. Det kunne ifølge Søren Høst ingen af kranerne på de andre bud, som var i konkurrence med Glaucus og OMP.

»Det var i virkeligheden tilfældet for alle de tilbud, vi fik ind fra de leverandører, der var med i udbuddet, og det erkendte vi for sent, desværre. Derfor har vi været nødt til at introducere en større kran, som kan løfte højere og dermed – ultimativt den sværeste opgave – at løfte motoren fra en kampvogn 2A7 op. Det kan den nye kran, og det vil sige, at modifikationen af kranen – det var vi endt ud i, uanset hvem der havde vundet kontrakten,« forklarede Søren Høst.

Kunne »nemt« løfte motor ud af kampvogn

Den udtalelse er Michael Bruus Jensen mildest talt rasende over at skulle stå model til. Michael Bruus Jensen var i 2018 direktør i Dommerby Stål, som bød ind på at producere de ønskede værksteds-flatracks i Dommerby uden for Skive. På spørgsmålet, om det er korrekt, at kranen fra Dommerby Stål ikke kunne løfte en motor ud af en kampvogn, svarer han blankt »nej«.

Læs også: Nordjysk medlem af forsvarsudvalget vil have gransket forløb om køb af flatracks

»Vores kran kunne nemt løfte en motor, og det har vi også præsenteret for FMI,« siger han.

Var der tvivl i udbudsmaterialet om, hvad opgaven gik ud på?

»Der var én sætning, hvor der stod, at man ude i en bestemt afstand skulle kunne løfte x antal kilo i tre meters højde. Det er utroligt lavt. Men vi var godt klar over, at FMI mente, at lasten skulle kunne løftes fri i tre meters højde. Vi stillede end da spørgsmål til projektlederen, som forklarede, at det havde vi forstået korrekt, selv om det kunne fejltolkes. Den overordnede historie var jo, at man skulle kunne løfte en motor ud af en Leopardkampvogn,« siger Michael Bruus Jensen i dag.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om de skandaleramte mobile værksteds-flatracks, som Forsvarsministeriet sender til Ukraine …

Han forklarer videre, at Dommerby Stål bød ind med en kran placeret i centerlinjen på flatracken for at skabe balance. Det var en såkaldt skibskran med en fem meter lang ”arm” og et enkelt udskud.

»Vi lavede nogle simple beregninger. Vi skulle kunne løfte 6.800 kg i en given afstand og højde, og samtidig skulle vi have balance i den ”kasse”, som det hele skulle transporteres i på en lastbil. Da gik det ret hurtigt op for os, at vi kun kunne løse opgaven ved at bruge en ”skibskran” placeret i centerlinjen på flatracken.«

En skibskran har typisk en lang bomarm modsat en lastbilkran, som skal kunne ”foldes” sammen til ingenting. En lastbilkran har derfor typisk flere udskud, som er hydrauliske og dermed vejer mere end en skibskran.

»Vi havde ét udskud, og det var manuelt. Det vil sige, at man vipper kranen nedad, trækker den ud og sætter en split i. På den måde sparede vi 300 kg i cylindere og slanger. Til vores forhandlingsmøde med FMI forklarede vi, at vi i stedet for at udvikle en kran havde ”afviklet” en. Hvis vi sparede 200 kg i selve kranen, kunne vi løfte 200 kg mere ude i det punkt, hvor vi skulle løfte. Det drejede sig om vægt, vægt, vægt – at barbere så meget vægt af som muligt. Den eneste måde, det i vores øjne lod sig gøre på, var at bruge en skibskran,« forklarer Michael Bruus Jensen.

Opfordrer FMI til at offentliggøre kranberegning

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse valgte imidlertid Glaucus og OMP, som fik topkarakter med en løsning, hvor kranen var en klassisk lastbilkran med mange udskud og høj vægt. Den stod derudover placeret i hjørnet af flatracken, hvilket giver en skæv balance, som sammen med vægten har voldt FMI adskillige hovedbrud, ombygninger og ekstraregninger i millionklassen.

I Dommerby uden for Skive har Michael Bruus Jensen derfor svært ved at styre sin harme og vrede, når han følger med i alle problemerne med det vindende projekt, som på nuværende tidspunkt har kostet næsten dobbelt så meget som Michael Bruus Jensens løsning uden nogensinde at være taget i operativ brug.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om direktør Christoffer Glæsel fra Glaucus, som ikke ville lade sig interviewe af OLFI …

»Det ryster mig, og jeg er chokeret. Jeg har ikke ord for, hvad der er foregået. Værksteds-systemet er et genialt koncept, som Forsvaret har brug for. Vi har selv oplevet det, når vi har været sendt til Afghanistan for at reparere ting. Jeg pressede meget på for, at vi fik en lignende løsning, for der var brug for den,« siger Michael Bruus Jensen.

Når Søren Høst forklarer mig, at dit produkt også skulle have været bygget om, hvis du havde vundet udbuddet, hvad tænker du så? Lyver han?

»Ja, det gør han. Hvis det skulle være korrekt, måtte det da skulle baseres på, at de havde kontrolleret vores produkt. De kunne have kontaktet os og spurgt, om vores produkt ville kunne løse opgaven. Det har man ikke brugt to minutter på. Og hvis Søren Høst og FMI havde lyst, kunne det da afprøves af en uvildig ingeniør. Når jeg hører det her, har jeg lyst til at sige, at de kan offentliggøre vores kranberegning. Så kan Gud og hver mand se, at det ikke passer, hvad Søren Høst og FMI siger. Det har de hermed min tilladelse til,« siger Michael Bruus Jensen.

Politiker kræver kontrakten med Glaucus opsagt

Farcen om indkøb af Forsvarets mobile værksteder har gennem flere år skabt røre og opstandelse ikke bare i militære kredse, men også politisk. En af dem, som har fulgt sagen i flere år, er Bjarne Laustsen, som tidligere var forsvarsordfører i Socialdemokratiet.

»Sagen bliver bare værre og værre. Jeg har nu skrevet til forsvarsminister Morten Bødskov og udtrykkeligt bedt ham om at stoppe produktionen af flatracks og opsige kontrakten. Vi har fået noget, som er dobbelt så dyrt som budgetteret, og det fungerer ikke. Og det skal vi ikke have lavet mere af! Det, jeg hører her, gør det bare endnu værre,« siger Bjarne Laustsen.

Artiklen fortsætter under playeren …

Han gør det samtidig klart, at han har ministersvar til Folketinget fra tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), som skriver, at kranen fra Dommerby stål ifølge FMI også skulle have været bygget om.

»Det hører jeg nu fra Michael Bruus Jensen, at det ikke er tilfældet. De havde taget højde for løftehøjden. Derfor er det fuldstændigt vanvittigt, at der har siddet nogen i FMI og sagt, at vi ser bort fra det hele og stoler 110 pct. på Glaucus. Nu har vi så fået bygget noget, der ikke dur, og vi har måttet bygge lastbiler om for om muligt at kunne bære de nye og tungere flatracks,« siger Bjarne Laustsen.

Artiklen fortsætter under playeren …

OLFI har forsøgt at få Søren Høst fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse til at stille op til et interview, men det har ikke været muligt.

»Vi ønsker ikke at stille op til noget mundtligt interview. Men Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse kan oplyse, at alle værksteds-flatracks er udleveret til Hæren. Modificering af lastvogne til transport af værksteds-flatracks pågår i takt med, at lastvognene kan frigøres af Hæren. Det er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses opfattelse, at Hæren overvejer at deployere værksteds-flatracks til Letland til at understøtte de udsendte styrker. Det er fortsat Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsens vurdering, at modificering af kranen havde været nødvendig, uanset hvilken leverandør, der havde vundet kontrakten.«

 

Har politianmeldt Christoffer Glæsel

OLFI har tidligere fortalt, hvordan Dommerby Stål ved Klagenævnet For Udbud klagede over, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse accepterede, at Glaucus midt i udbudsprocessen skiftede leverandør fra RIA til OMP. Den sag tabte Dommerby Stål.

»Der er ikke grundlag for at fastslå, at Glaucus ApS fra prækvalifikationstidspunktet og frem til tildelingsbeslutningen/kontraktindgåelsen foretog sådanne ændringer, at der kan anses at være sket en formel eller reel udskiftning af den virksomhed, som Glaucus ApS økonomisk/finansielt og teknisk/fagligt baserede sig på,« skrev Klagenævnet For Udbud i sin afgørelse.

Christoffer Glæsel fra Glaucus ApS stævnede siden Michael Bruus Jensen for at have brudt markedsføringsloven i forbindelse med klagesagen. Den sag vandt Christoffer Glæsel både i Sø- og Handelsretten og landsretten. Her blev Michael Bruus Jensen dømt til at betale 25.000 kr. i erstatning til Glaucus plus sagsomkostninger.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse om Glaucus ApS. og Christoffer Gregers Glæsels stævning af Michael Bruus Jensen efter en opsigtsvækkende udbudsproces ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse …

Da OLFI i august 2021 besøgte Aalborg Kaserne forklarede Søren Høst imidlertid, at Glaucus havde skiftet leverandør, og at det ifølge klagenævnet var helt i orden.

»Det er rigtigt, at de (Glaucus, red.) havde understøttet sig på et amerikansk agentur og midtvejs i processen valgte at støtte sig på en anden leverandør i stedet for, en italiensk leverandør, OMP. Det er dem, der indtil slut har produceret den her værkstedsflatrack for Glaucus, det er korrekt.«

Hvordan kan man skifte leverandør midt i en udbudsproces?

»Det kan man sagtens, og det var et tema i klagesagen i øvrigt, og det blev afgjort til FMI’s fordel. Det var helt lovligt,« sagde Søren Høst dengang.

Siden har Michael Bruus Jensen nu politianmeldt Christoffer Glæsel for at lyve i retten. Senest har OLFI kunnet berette, hvordan den danske regering har besluttet at sende seks af de skandaleramte flatracks til Ukraine.

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Helhedsansvar – ja, men hvordan?

DEBAT. Ikke alt var fryd og gammen "i gamle dage", selvom stærke stemmer i forsvarsdebatten godt kan give det indtryk. Det er derfor også farligt at stirre sig blind på, at den eneste mulighed for at bringe Forsvaret tilbage på fode er strukturen fra før 2014, mener oberstløjtnant Flemming...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

2 KOMMENTARER

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
wedell chhristensen
Læser
wedell chhristensen
25. september 2022 15:33

God ide af Bjarne Laustsen at få undersøgt FMI udbud og kontrakter. Men FMI militære chefer forstår nok kun leverandørers tilbud og deres egne ingeniører, hvis de har matchende teknisk og handelsmæssig kompetence. Det er ikke nok at være “generalist”.

Michael Nielsen
Læser
Michael Nielsen
25. september 2022 20:51

Hvad blev der af de kraner på bælter som der var tale om i 2018/2019 ? Hvad skete der med dem ?